Пользователь: info

/templates/book/images/noavatar.pngTD width= value=25leftmiddletd height= name=/TBODYtd height=120

Перегляд нової літератури

Проводиться перегляд нової літератури з 27.09.2010 по 4.10.2010

Просмотров:374

автор: info

27 сентября 2010

МДПУ - золотий запас майстерності (до Дня м. Мелітополя )

Праці викладачів МДПУ

Просмотров:526

автор: info

27 сентября 2010

Книжкова виставка "Згадка про червень 41-го року"

"Згадка про червень 41-го року" - читальний зал
Книжкова виставка з 14 по 25.06.10

Подробнее

Просмотров:1540

автор: info

22 июня 2010

Перегляд літератури

"Так починалась війна" - інформаційно-бібліографічний відділ
Перегляд літератури з 16 по 22.06.10

Подробнее

Просмотров:1266

автор: info

22 июня 2010

Перегляд літератури

З 24.05 по 28.05.10 відбувається перегляд літератури на тему "Коріння нашої мови та культури" (до Дня слов’янської писемності і культури 24.05)

Просмотров:633

автор: info

26 мая 2010

НОВЕ НАДХОДЖЕННЯ

Нове надходження книг бібліотеки МДПУ ім. Б. Хмельницького

Подробнее

Просмотров:962

автор: info

5 мая 2010

Пам’ять про козацьку добу в Україні

Бібліографічний список літератури

Подробнее

Просмотров:4070

автор: info

21 апреля 2010

Наш "золотий фонд"

Перегляд раритетної літератури бібліотеки

Подробнее

Просмотров:1373

автор: info

8 апреля 2010

Огляд наукових збірників

"Проблеми освіти", "Нові технології навчання"

Подробнее

Просмотров:1385

автор: info

9 марта 2010

Бюлетень нових надходжень( з 1.03.10р. по 12.03.10р. )

Природничі науки
20.1я7
А 22
Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів "Екоінспектор". Част.1: Підсистема "Викиди": метод. посіб./ за заг. ред. Г.В. Горячева.- 2-е вид. змінене та доп. - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2009. - 192с.
Фізико -математичні науки
22.171я73
Є 70
ЄремєєвВ.С. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. для вищих навч. заклад./ В.С. Єремєєв, Д.О.Сосновських, О.В.Тітова.- Мелітополь: ТОВ "ВБММД", 2009. - 187с.
Науки про Землю
26.22(4Укр)
Г 35
Геоінформаційна система каталогу-класифікатора с паспортними даними та даними моніторингу стану водних об'єктів басейну р.Кальміус: метод. посіб. для студ-тів/
В.Б. Мокін, Б.І. Мокін, С.В. Третьяков та інш. - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2009. - 280с.
26.22(4Укр)
Г 35
Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області: метод. посіб. для студ-тів/ В.Б.Мокін, Б.І. Мокін, В.П. Чіпак та інш. - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2009. - 227с.
26.22(4Укр)
С 40
Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій: метод.посіб. для студ-тів/ В.Б.Мокін, Б.І. Мокін, М.Я. Бабич та інш. - Вінниця: УНІВЕРСУМ- Вінниця, 2009. -351с.
26.22(4Укр)
С 40
Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій: метод. посіб. для студ-тів/ В.Б. Мокін, О.В.Дезірон та інші. - Вінниця:УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2009. - 240с.
26.22(4Укр)
С 40
Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип'ять з використанням геоінформаційних технологій: метод. посіб. для студ-тів/ В.Б. Мокін, Б.І. Мокін, В.А. Сташук та інш. - Вінниця: УНІВЕРСУМ- Вінниця, 2009. - 233с.
26.22(4Укр)
С 40
Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дніпро з використанням геоінформаційних технологій: метод. посіб. для студ-тів/
В.Б. Мокін, Б.І. Мокін, М.Я. Бабич та інш. - Вінниця, 2009. - 248с.
Географічні науки
26.82я73
К 89
Куйбіда В.В. Народне землезнавство: літосфера, гідросфера: навч. посіб. для студ-тів пед. фак-тів/ В.В. Куйбіда, Б.О.Чернов. - Тернопіль: Астон, 2008. - 191с.
26.8г
С 44
Скоробагатская М.А. Путь навстречу мечте/
М.А. Скоробагатская. - Х.: ТД "Золотая миля" , 2008. - 159с.
Біологічні науки
28.691.л6
Ч 83
Чубарева Л.А. Цитологические карты политенных хромосом и некоторые морфологические кровососущих мошек России и сопредельных стран (Diptera: Simvliidae): атлас. - С.Пб. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. - 134с.
28.588(4Укр-4Зап)
Ш 42
Шелегеда В.І. Рідкісні і зникаючі рослини Запорізької області/ В.І. Шелегеда, О.Р. Шелегада. - Запоріжжя: Тандем Арт Студія, 2008. - 95с.
Техніка і технічні науки в цілому
32.973я721
З-13
Завадський І.О. Інформатика: підручник для 9кл. загальноосвіт. навч. заклад./ І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. - К.: ВГ "BHV", 2009. - 319с.
Охорона здоров'я. Медичні науки
51.1(2)я721
В 75
Воронцова Т.В. Основи здоров'я: підручник для 9-го класу загальноосвіт. навч. закладів/ Т.В. Воронцова,
В.С. Пономаренко. - К.: Алатон, 2009. - 199с.
Історичні науки
63.4(4Укр)
Б 28
Батуринська старовина: збірник наукових праць, присвячений 300-літтю Батуринської трагедії/ упоряд. В. Коваленко. - К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2008. - 479с.
63.3(4Укр)613
Г 44
Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії: всеукраїнська наукова конференція 19-20 травня 2008р./ відп. ред. В.Ф. Верстюк. - К.: Вид-во ім. О. Теліги,
2008. - 319с.
63.3(0)я721
Г 51
Гісем О.В. Всесвітня історія: підручник для 9кл. загальноосвіт. навч. закладів/ О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. - Х.: Ранок, 2009. -222с.
63.3(4Укр)622
Г 61
Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка: матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 25-26 вересня 2008 року/ відп. ред. І.Р.Юхновський. - К.: ВД "Києво-Могилянська академія",
2009. - 447с.
63.3(4Укр)46
Г 70
Горобець В. Павло Полуботок/ В.Горобець. - К., 2009. - 63с.
63.3(0)
Н 34
Науковий вісник. Історико-філософська серія. Вип.5/ відп. за вип. В.В. Гудзь. - Мелітополь, 2009. - 180с.
63.3(4Укр-4Зап)
П 15
Память без границ/ рук. проекта В.М. Сахацкая. - Запорожье: Интер - М, 2008. - 100с.
63.4(3)
С 32
Середньовічні старожитності Центрально - Східної Європи: матеріали VIII Міжнародної студентської наукової археологічної конференції 10-12 квітня 2009р./ відп. ред.
В.О. Дятлов. - Чернігів: Сіверянська думка, 2009. - 251с.
63.3(0)я2
С 48
Словник історичних термінів та понять/ уклад. Л.І. Полякова, Я.В. Попенко.- Мелітополь, 2009. - 232с.
Економічні науки
65.04(4Укр)
П 32
Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у ХХ - на початку ХХІ сторіччя: монографія/ М.Д. Пістун. - К., 2009. -111с.
65.9(4Укр)
С 83
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: у 3-х т. Том 1: Економіка знань – модернізаційний проект України/ за ред. В.М. Гейця та інш. - К.: Фенікс, 2007. -543с.
65.9(4Укр)
С 83
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: у 3-х т. Т.2: Інноваційно-технологічний розвиток економіки/ за ред. В.М. Гейця. - К.: Фенікс, 2007. - 563с.
65.9(4Укр)
С 83
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: у 3-х т. Т.3: Конкуренто спроможність української економіки/ за ред. В.М. Гейця. - К.: Фенікс, 2007. - 555с.
65.9(4Укр)97
Ш 77
Шнипко О.С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст: монографія/ О.С. Шнипко. - К.: Генеза, 2009. - 247с.
65.9(4Укр)
Ш 77
Шныпко А.С. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы/ А.С. Шныпко. - К.: Генеза, 2007. -375с.
Політика. Політичні науки
66.3(4Укр)
С 91
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Вип.17/ гол. ред. кол. М.І. Михальченко. - К.: Укр. центр політичного менеджменту, 2009. - 363с.
66.2(4Укр)
У 45
Україна – 2015: національна стратегія розвитку. - К., 2009. - 25с.
66.2(4Укр)
У 45
Україна в 2005-2009р.р.: стратегічні оцінки суспільно – політичного та соціально – економічного розвитку: монографія/ за заг. ред. Ю.Г. Рубана. - К.: НІСД, 2009. - 649с.
66.2(4Укр)
Е 90
Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні Румунія – Республіка Молдова – Україна і порівняльний аналіз/ наук. ред. В. Сірко. - К.: К.І.С., 2009. - 148с.
Держава і право. Юридичні науки
67.301.1
Р 45
Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: монографія/ відп. ред. І.А. Грицяк. - К.: К.І.С.,
2009. - 239с.
Народна освіта. Педагогічна наука
74.58я73
А 65
Аносов І.П.Соціально-педагогічні основи студентського самоврядування як джерела демократизації вищої школи (управлінський аспект): навч. посіб. для студ-тів вищих навч. заклад./ І.П. Аносов, В.М. Приходько, М.І. Приходько. - Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2008. - 195с.
74.04я73
Б 25
Барліт О.О. Основи стратегічного менеджменту в освіті: навч. заклад./ О.О. Барліт, М.В. Елькін, М.М. Окса. - Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2009. - 254с.
74.202.4
Б 60
Биков В.Ю. Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням інетернет-технологій/ В.Ю. Биков,
Ю.М. Багачков, Ю.О. Жук. - К.: Пед. думка, 2008. - 127с.
74.202.4
В 54
Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць. Вип.6/ гол. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2009. - 314с.
74.58(4Укр-4Зап)
В 45
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Запорізька обл./ гол. ред. кол.
В.Г. Кремень; гол. ред. кол. тому І.П. Аносов та інш. - К.: Знання України, 2009. - 431с.
74.264.4я7
М 54
Методика вивчення курс "Природознавство" ("Довкілля") у 5-6 класах: навч.-метод. посіб./ В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, О.Г.Ільченко та інш. - К.: Пед. думка, 2008. - 167с.
74.263.8
Н 15
Навчайся у минулого, створюй майбутнє. Мистецтво та авторське право/ Марія де Ікаса. - К., 2007. - 72с.
74.202.4я73
О-75
Основи педагогічної майстерності: навч.посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ Уклад. В.В. Молодиченко та інш. - Мелітополь, 2009. - 185с.
74.58
О-75
Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах: колективна монографія/ за заг. ред. В.П. Андрущенка, В.І. Лугового. - К.: Пед. думка, 2008. -254с.
74.100я73
П 56
Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: навч.посіб./
Т.І. Поніманська. - К.: Академвидав, 2006. - 455с.
74.261.3
Р 89
Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания: сборник научных работ/ под общ. ред.
Л.А. Кудрявцевой. - К., 2009. - 440с.
74.04(3)
Т 33
Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського союзу: монографія/ за ред. Н.М. Лавриченко. - К.: Пед. думка, 2008. - 144с.
74.04я2
У 67
Управління сучасним навчальним закладом: словник-довідник/ М.В. Елькін, В.М. Приходько, М.І. Приходько та інш. - Мелітополь: ТОВ "Вид. буд. ММД", 2008. - 159с.
74.200.5
Ф 79
Формування екологічної компетентності школярів: науково-методичний посібник/ Н.А. Пустовіт, О.Л. Пруцакова,
Л.Д. Руденко та інш. - К.: Пед. думка, 2008. - 63с.
74.58
Ф 95
Фурман А.В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників: монографія/ А.В. Фурман,
А.Н. Гірняк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009. - 312с.
74.03(0)я73
Е 56
Елькін М.В. Історія педагогіки: навч.- метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ М.В. Елькін, М.М. Головкова,
А.А. Коробченко. - Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2009. -203с.
Мовознавство
81.2
А 47
Алексеев В.Г. Бегом от Европы? Кто и как противодействует в Украине реализации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств/ В.Г. Алексеев. - Харьков: Факт, 2008. - 239с.
Англійська мова
81.4Англ
Я 90
Яхонтова Т.В. Лінгвістична генологія наукової комунікації: монографія/ Т.В. Яхонтова. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2009. - 419с.
Італійська мова
81.4Ита
Л 87
Лучшие объекты в Италии. - Рим, 2008. - 607с.
Німецька мова
81.4Нем
О-56
Ольховська Н.С. Прагматико- комунікативні та лінгвостилістичні характеристики драматургічних текстів Томаса Бернгарда: монографія/ Н.С. Ольховська. - К., 2009. -202с.
Літературознавство
83.3Укря73
Н 17
Наєнко М.К. Історія українського літературознавства: підручник/ М.К. Наєнко. - 2-ге вид. зі змінами та доп. - К.: Академія, 2003. - 359с.
83
Н 34
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство: збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука/ за ред. д.ф.н. Н.М. Поплавської. - Тернопіль: ТНПУ, 2009. - Вип.27. - 465с.
Українська література
83.3Укр
Д 18
Даниліна О.В. Еволюція образу гетьмана Івана Мазепи в українській і зарубіжній літературі ХVІІ-ХХ століть: монографія/ О.В. Даниліна. - Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2009. - 139с.
83.3Укр7
М 74
Мовчан Р.В. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер'єрі: монографія/ Р.В. Мовчан. - К.: ВД"Стилос", 2008. - 541с.
83.3Укр1
С 15
Sacrum і Біблія в українській літературі/ за ред.
І Набитовича. - Люблін: Ingvarr, 2008. - 810с.
Українська художня література
84(4Укр-4Зап)
А 18
Авдеенко С.И. Последний атаман. Тайна императора: повести из истории Запорожского края/ С.И. Авдеенко. - Запоріжжя: Дніпровський металург, 2008. - 107с.
84.(4Укр-4Зап)-5
Б 12
Бабуха В.А. І в синє небо грішним відлечу: поезії/
В.А. Бабуха. - Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2009. - 253с.
Мистецтво
85.318
К 27
Картавий П. Сучасна українська авторська пісня: статті про витоки жанру, авторів - ветеранів, фестивалі, поради молодим і долю Володимира Івасюка/ П. Картавий. - Суми: МакДен, 2009. - 75с.
85(0)я721
М 31
Масол Л.М. Художня культура: підручник для 9кл. загальноосвіт. навч. закладів/ Л.М. Масол. - К.: Генеза,
2009. - 287с.
Філософські науки
87.3я2
Ф 56
Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: ілюстрований енциклопедичний довідник/ уклад. Ю.В. Омельченко. – К., 2009. - 295с..
Психологія
88.5я7
Р 49
Рибалка В.В. Аксіологічні основи психологічної культури особистості: навч.-метод. посіб./ В.В. Рибалка. - Чернівці: Технодрук, 2009. - 227с.
88.5я7
Р 49
Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості/ В.В. Рибалка. - К.: Шк. світ, 2009. - 119с.
88.5я7
Р 49
Рибалка В.В. Теорія особистості у вітчизняній психології та педагогіці: навч. посіб./ В.В. Рибалка. - Одеса, 2009. - 575с.
Бібліографія
91.9:74
В 55
Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991-2006 рр.: науково-допоміжний бібліографічний покажчик/ наук. ред.
П.І. Рогова. - К.: Педагогічна думка, 2008. - 487с.
91.9:74
І 74
Інформаційно-комп'ютерні технології в освіті: бібліограф. покажчик/ упоряд. Н.В. Радутна. - Миколаїв: НПБ,
2007. - 124с.
91.9:74
С 71
Спадщина А.С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991-2008 рр. (до 120-річчя від дня народження): бібліографічний покажчик/ упоряд. І.О. Іванова, Т.В. Лога. - К., 2008. - 179с.

Просмотров:1152

автор: info

17 февраля 2010

div class=

Новости библиотеки

Статистика цитування науковців ..
Шановні читачі!Пропонуємо Вам ознайомитися зі статистикою цитування науковців університету за кафедрами

Нова українська школа
Бібліотека МДПУ імені Богдана Хмельницького запрошує Вас переглянути книжкову виставку "Нова українська школа", яка була підготовлена до Всеукраїнсько ...

buy Amlodipine buy generic Doxycycline