Привет, {$member_id['name']}!
HTML; if ($member_id['user_group'] < 4) { $login_panel .= << HTML; } $login_panel .= <<
Админцентр
Мой профиль
Cообщения ({$member_id['pm_unread']} | {$member_id['pm_all']})
Мои закладки
Статистика
Добавить новость
Обзор непрочитанного
Завершить сеанс!
HTML; } else { $login_panel = <<
Логин
Пароль
 
Регистрация на сайте!
Забыли пароль?
HTML; } ?> Пользователи » Firsova » Бібліотека МДПУ ім.Б.Хмельницького {title} Silver
 Пользователь: Firsova

/templates/book/images/noavatar.pngTD width= value=25leftmiddletd height= name=/TBODYtd height=120

Чураков АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ

АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ

Архітектура компютерів відноситься до числа найбільш важливих курсів для підготовки сучасних фахівців – електриків, електромеханіків, електроенергетиків, комп’ютерників та фахівців інших електротехнічних спеціальностей. Комп’ютерна схемотехніка охоплює широкий розділ науки і техніки, який пов’язаний з вивченням арифметичних і логічних основ схемотехніки, на базі яких функціонують різноманітні електронні пристрої.

скачать

Просмотров:1031

автор: Firsova

17 марта 2011

Чураков Схемотехника

Схемотехника


скачать

Просмотров:780

автор: Firsova

17 марта 2011

Баранік Моделювання і прогнозування стану довкілля

Моделювання і прогнозування стану довкілля


Мета посыібника - викласти основи створення математичних моделей ,у яких найбільше має потребу інженерна екологія.

скачать

Просмотров:1089

автор: Firsova

17 марта 2011

Федорченко Історія туризму в Україні

Історія туризму в Україні


Висвітлено основні етапи й періоди розвитку світового туризму загалом і національного зокрема. Вперше в Україні узагальнено, систематизовано матеріал з історії туризму відповідно до періодизації історичного розвитку суспільства.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним аспірантам, викладачам та широкому колу читачів, що виявляють інтерес до історії вітчизняного туризму.

скачать

Просмотров:786

автор: Firsova

11 марта 2011

Шматко ГОРИЗОНТЫ СОЦИОАНАЛИЗА

ГОРИЗОНТЫ СОЦИОАНАЛИЗА


Анализ концепции П. Бурде, уже в силу самих ее основополагающих принципов, требует рассмотрения ее происхождения и, хотя бы в самом общем виде, той интеллектуальной и социальной ситуации во Франции, которая составляла условия возможности становления его как ученого. П. Бурдье учился он в Париже в одном из самых престижных (как в то время, так и теперь) высших учебных заведений - Высшей педагогической школе.

скачать

Просмотров:329

автор: Firsova

10 марта 2011

Пальчевський Суґестопедія

Суґестопедія

У посібнику розкривається сутність акмеології як інтегрованої галузі знань про вершинні досягнення людини впродовж акме-періоду її життя. Обґрунтовуються можливості та характер таких досягнень в основні вікові періоди життя. Висвітлюються шляхи найповнішої актуалізації особистості, проблеми глобальної зрілості. Розкриваються основи педагогічної, креативної та автосугестопедичноїакмеологій.

скачать

Просмотров:367

автор: Firsova

1 марта 2011

МУХИНА ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ:ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ:ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО


В учебнике раскрываются вопросы феноменологии общего развития и онто¬генеза с рождения до юношеского возраста. Автор показывает, что развитие ре¬бенка происходит через его деятельность. Индивидуальное развитие человека рассматривается в двух ипостасях: как социальной единицы и как уникальной личности. В книге представлена авторская концепция механизмов, определяю¬щих развитие личности и ее социальное бытие.

скачать

Просмотров:308

автор: Firsova

28 февраля 2011

Чураков ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ


Навчальний посібник для магістрів спеціальності інформатика

скачать

Просмотров:1252

автор: Firsova

25 февраля 2011

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ ПРАКТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ ПРАКТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС


Курс анатомії людини належить до загальноосвітних дисциплін, і його вивчення є обовязковим для студентів - біологів усіх спеціальностей. Згідно з Болонським процесом більша частина навантаження лягає на самостійне опрацювання студентом окремих тем курсу. Виходячи з цього мета електронного підручника допомогти студентам засвоїти курс анатомії людини, прищепити студентам майбутнім вчителям уміння і навички самостійно набувати й поповнювати свої знання.

скачать

Просмотров:1359

автор: Firsova

25 февраля 2011

Аносов, В.Х. Хоматов, Н.Г. Сидоряк ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ШКІЛЬНОЇ ГІГІЄНИ


ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ШКІЛЬНОЇ ГІГІЄНИ


Запропонований підручник “Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни” містить інформацію, яка за глибиною викладу матеріалу, широтою тематики цілком відповідає сучасному рівню розвитку вікової фізіології і шкільної гігієни. Навчальний матеріал підручника містить наукові знання про фізіологічні особливості, гігієнічні нормативи і вимоги, які спрямовані на охорону і зміцнення здоров'я, гармонійний розвиток і удосконалення функціональних можливостей організму дітей і підлітків.

скачать

Просмотров:6356

автор: Firsova

25 февраля 2011

Новости библиотеки

Міжкультурні комунікації
13-14 вересня було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію "Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: в ...

Статистика цитування науковців ..
Шановні читачі!Пропонуємо Вам ознайомитися зі статистикою цитування науковців університету за кафедрами

buy Amlodipine buy generic Doxycycline