БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

(2004-2007рр.)

 

 

Редакційна колегія:

Аносов І.П.                             – доктор педагогічних наук, професор

Максимов О.С.                       – доктор педагогічних наук, професор

Молодиченко В.В.                 – кандидат геологічних наук, доцент

Радіонова І.А.                        – директор бібліотеки

 

 

 

Автореферати(1-15)

Монографії(16-25)

Підручники.Посібники(26-73)

Довідники.Словники.Атласи(74-82)

Бібліографічні покажчики(83-84)

Матеріали Міжнародних конгресів, конференцій,

симпозіумів і семінарів(85-359)

 

 

 

Статті з фахових видань, затверджених ВАК України

 

Філософські науки(360-397)

Історичні науки(398-428)

Психолого-педагогічні науки(429-700)

Біологічні науки(701-798)

Географічні науки(799-852)

Хімічні науки(853-860)

Сільськогосподарські науки(861-870)

Філологічні науки(871-976)

Фізико-математичні науки та інформатика(977-978)

Мистецтво(979-1001)

 

Іменний покажчик