Збірник наукових праць

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Серія: Педагогіка

 

2012 – N 8

Зміст

ОСВІТА У ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ РЕФЛЕКСІЯХ

·        Філософсько-методологічні детермінанти збереження психологічного здоров’я студентів як чинник гармонізації освітнього простору / Троїцька Т.С., Сіман О.М. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 6-12.

·        До проблем державної мовної політики в Україні / Казанцева Л.І. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 12-21.

·        Історико-педагогічне дослідження вітчизняної дошкільної освіти як теоретико-методологічна основа її подальшого розвитку / Улюкаєва І.Г. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 21-26.

·        Педагогічні погляди В.О.Сухомлинського на організацію навчання і виховання дітей у різновіковій групі дошкільного навчального закладу / Куліш Р.В. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 26-34.

·        Організація науково-педагогічних досліджень у педології в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття / Троїцька Т.С., Литвина Ю.С. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 34-40.

·        Взаємодія педагогів з батьками у процесі виховання гуманності у дітей як важлива складова іміджу дошкільного закладу / Загородня Л.П. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 41-47.

·        Виховання працелюбності дошкільників засобами ручної праці (історичний екскурс) / Єськова Т.Л. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 47-53.

·        Виховання культури поведінки дітей старшого дошкільного віку у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї / Соколовська О.С. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 53-61.

·        Проблема патріотичного виховання підростаючого покоління в історії радянської школи (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Коркішко О.Г. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 61-67.

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

·        Формирование проектно-художественных представлений у дошкольников в пространстве современной проектной культуры / Ивершинь А.Г. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 67-76.

·        Професійний саморозвиток викладача вищої школи як чинник підвищення якості освіти / Стельмах С.С. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 76-82.

·        Портфоліо як фактор професійного становлення молодого вчителя / Карандаш М.М. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 82-88.

·        Використання „персоналії” Марії Приймаченко у педагогічній технології пробудження художньо-естетичної активності старших дошкільників / Дронова О.О. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 88-95.

·        Естетичне виховання учнів початкових класів засобами художнього слова / Дубяга С.М., Гарабажій І.М., Стасенко О.В. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 96-104.

·        Особливості адаптації молодших школярів до навчання в середній ланці: психолого-педагогічний супровід / Гузь Н.В., Гузь В.В. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 104-110.

·        Проблеми формування рефлексивно-креативного компонента музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музики / Підварко Т.О. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 110-116.

СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

·        Особливості адаптації першокурсників до навчання у вищому економічному навчальному закладі / Щербяк Ю.А. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 117-125.

·        Індивідуалізація в процесі навчання музики дітей старшого дошкільного віку / Лісовська Т.А. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 126-131.

·        Мовленнєва культура вихователя як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку / Кардаш І.М. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 131-136.

·        Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку / Федорович А.В. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 137-144.

·        Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до роботи з дітьми дошкільного віку / Гончарова О.А. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 144-149.

·        Розумовий розвиток дітей дошкільного віку / Зайцева Л.І. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 149-155.

·        Умови оптимізації процесу виховання впевненості в собі у дітей, позбавлених батьківської опіки / Мішечкіна М.Є. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 155-163.

·        Умови формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього педагога в системі безперервної освіти / Нестеренко В.В. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 163-171.

·        Формування національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку у різних формах художньо-естетичної діяльності / Корякіна І.В., Бондарик М.В. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 171-176.

·        Формування понятійного характеру слів у дітей старшого дошкільного віку / Полєвікова О.Б. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 176-181.

·        Педагогічна практика у ВНЗ: аспект підготовки майбутніх учителів до здійснення диференційованого підходу в навчанні учнів / Люріна Т.І. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 181-186.

·        Методы арт-терапии на уроках изобразительного искусства / Засыпкин А.В. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 186-196.

·        Деякі аспекти діяльності викладача при підготовці і читанні лекції / Мачинська Н.І. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 196-203.

·        Морально-духовний розвиток дітей дошкільного віку / Федорова О.В., Федоров М.П. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 203-208.

·        Розвиток „методу” Є.І.Тихеєвої у дошкільній педагогіці / Саяпіна С.А. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 208-214.

АСПІРАНТСЬКІ СТУДІЇ

·        Проблема розвитку самостійності в науковій спадщині Віри Кіндратівни Котирло / Паніна В.В. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 215-220.

·        Духовна переорієнтація школи – запорука успішного розвитку держави / Яковенко І.О. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 220-227.

·        Розвиток художніх здібностей дитини старшого дошкільного віку засобами арт-терапії / Абдурахманов Р.Д., Житнік Т.С., Столярова Т.М. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 227-231.

·        Засоби взаємодії у системах дистанційного навчання педагогічних університетів України / Наумук О.В. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 231-237.

·        Відображення питань інтернаціонального виховання у науково-педагогічному місячнику „Радянська школа” (50-80-ті роки ХХ ст.) / Лях О.В. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 237-243.

·        Поняття „професійна культура” медичного працівника середньої ланки / Чорновіл І.С. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 243-249.

·        Адольф Райхвайн – представник реформаторської педагогіки першої половини ХХ століття / Торбунова Н.В. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 250-256.

·        Образ ідеального учня в аспекті професійного самопізнання студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Єрмак Ю.І. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 256-261.

·        Проблема духовно-морального виховання учнівської молоді та основні підходи у її вирішенні (аналіз праць вітчизнаних учених кінця ХIХ – початку ХХ століття) / Канарова О.В. // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2012. — N 8. — С. 261-267.