Видання з екологіїНауковий журнал

Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Архів номерів

English version


 
Рік заснування: 2011
Проблематика: Актуальні проблеми біології та екології
Періодичність: 3 рази на рік
Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 17747-6597 P від 27.04.2011р.

Галузь науки: біологічні науки
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник:

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Головний редактор:

Мацюра О.В., доктор біологічних наук.

Заступники головного редактора:

д-р біол. наук Мальцева І.А.; д-р біол. наук Кошелєв О.І.;

д-р с.-г. наук Данченко О.А. канд. пед. наук Осадчий В.В.

Члени редколегії:

д-р біол. наук Чернічко Й.І.; д-р Milan Vogrin (Словенія); д-р S ergei Dereliev (Болгарія); д-р біол. наук Грицан Ю.І. ; д-р біол. наук Домніч В.І.; д-р біол. наук Пахомов О.Є.;

д-р біол. наук Никифоров В.В.; д-р біол. наук Жуков О.В.; д-р біол. наук Міхєєв О.В.; Мальцев Є.І. (відп. секретар); канд. біол. наук Солоненко А.М.; канд. техн. наук Хромишев В.О.; канд. хім. наук Хромишева О.А.
ISSN:
ISSN 2225-5486

Адреса редакції: вул. Леніна, 20, Мелітополь, Україна, 72312
Журнал включено до: Index Copernicus Journals Master List
Journal ID: 7242
Ulrich’s Periodicals Directory
Title ID: 726022 Dewey Number: 570
шаблоны для dle