Бюлетень нових надходжень (30.03.15-06.04.15)

Бюлетень нових надходжень
(30.03.15-06.04.15)

Фізико-математичні науки

22.151я73
А-46
Александров А. Д. Геометрия: учеб. пособ. для студ-тов вузов/ А. Д. Александров, Н. Ю. Нецветаев. - М.: Наука, 1990. - 671 с. 1

22.151.5я73
Ф-33
Федорчук В.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учеб. пособ. для студ-тов механико-математических спец. ун-тов/ В.В.Федорчук.- М.: Изд-во МГУ, 1990.-327с. 1
Географічні науки

26.89(4Укр-4Зап)я73
Ф-11
Фізична географія Запорізької області: хрестоматія/Л. М. Даценко, В. В. Молодиченко, В. П. Воровка та ін.; відп. ред. Л.М. Даценко. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького,2014.-199с. 15
Біологічні науки

28.081
М-29
Марушевський Г. Стратегічна екологічна оцінка: метод. посіб./ Г.Марушевський. - [Б.М.В.],2015.-95с.: іл. 2
Суспільні науки

60.7(4Укр)я73
П-78
Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування: навч. посіб./ Н.І. Балдич, О.В. Берданова, Н.М. Гринчук та ін.; за заг. наук. ред. М.М. Білинської.- К.: НАДУ,2013.-119 с.-(CD-R): 1
Економічні науки

65.050(4Укр)я73
П-78
Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг: навч. посіб./К.М. Бліщук, А. С. Крупник, Є.Г. Матвіїшин та ін.; за заг. наук. ред. М.М. Білінської.- К.: К.І.С.,2014.-117с. - (CD-R): 1

65.23(4Укр)я73
П-78
Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування: навч. посіб./Ю.П.Шаров, О.Ю.Бобровська, М.А. Латинін та ін.; за заг. наук. ред. М.М. Білинської.- К.: К.І.С.,2014.-127с. - (CD-R): 1

65.26(4Укр)я73
П-78
Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування: навч. посіб./ В. В. Мамонова, С.Ю. Лукін, Ю. Б. Молодожен та ін.; за заг. наук. ред. М.М. Білинської.- К.: К.І.С.,2014.-198с.- (CD-R): 1

65.053
П-61
Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку /Б.Винницький, М. Лендьел, Ю. Ратейчак, І.Санжаровський; за ред.. І.Санжаровського, Ю.Полянського.- К.:К.І.С.,2007.-78с. 1

65.050
С-47
Слава С.Інституційне забезпечення інвестиційно - інноваційного розвитку територій: зарубіжний та український досвід /С.Слава, П.Сегварі, Р. Моркунайте.- К.:К.І.С.,2008.-108с.- (CD-R): 1

65.29(4Укр)я7
Д-70
Досвід та перспективи впровадження державно - приватних партнерств в Україні та за кордоном/Ю. Винницький, М. Лендьел, Б. Онищук, П. Сегварі.-К.: К.І.С., 2008.-147с. - (CD-R): 1
Держава і право

67я73
Г-19
Гапотій В.Д. Правознавство: підручник/ В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова, О. В. Печерський; за заг. ред. В. Д. Гапотія.- Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2015. - 883 с. 37
Народна освіта. Педагогічна наука

74.200.5
В 54
Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: метод. посіб/ под заг. ред. К.І.Чорної.- Кіровоград: Імекс- ЛТД, 2014.-259с. 5

74.200я73
К-14
Казанжи І. В. Теорія і методика виховної роботи в школі І ступеня: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ І. В. Казанжи. - К.: Слово, 2014. - 294 с. 5

74.200я7
М-11
Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища: навч.-метод. посіб./ авт.-упоряд.: В. І. Кириченко, О. О. Єжова. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. -171 с. 4

74.200я7
О-65
Оржеховська В.М. Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу: навч.-метод. посіб./В.М. Оржеховська, Т.Є.Федорченко.- Кіровоград: Імекс- ЛТД, 2014.-171с. 4

74.205я7
П-24
Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників: метод. посіб./ В.П. Горпинюк, О.М. Докукіна, Т.В. Кравченко; за заг. ред. Т.В. Кравченко .- Кіровоград: Імекс- ЛТД,2014.-267 с. 4

74.202.4я73
П-30
Петровская Т.В. Педагогическое мастерство. Практикум: учеб. пособ. для студ-тов. высш. учеб. завед./Т.В. Петровская, И. В. Толкунова, И. И. Смоляр.- К.: Олимпийская литература, 2013.-110 с. 5

74.200.52
П-41
Побудова кар’єри: навч.- метод. посіб. для пед. працівників/О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан; за ред. О. В. Мельника. - Кіровоград: Імекс- ЛТД, 2014. – 171 с. 4

74.200.5я7
П-89
Пустовіт Н. А. Формування екологічно доцільної поведінки школярів: наук.-метод. посіб./Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова. - Кіровоград: Імекс- ЛТД, 2014.- 139 с. 5

74.200.5я7
П-89
Пустовіт Н. А. Школа екологічного вчинку: навч. посіб./Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова.- Кіровоград: Імекс- ЛТД,2014.- 115 с. 3

74.200.52
Р-58
Робочий зошит для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (до програми«Побудова кар’єри»10-11класи)/ за ред.. О.Л. Мельника.-Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014.-123с. 5

74.200.52
Р-58
Робочий зошит для педагогічних працівників до програми «Побудова кар’єри» 10-11 класи)/ за ред. О.Л. Мельника.-Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014.-171с. 5

74.200.54
Ф-11
Фізичне виховання учнів початкових класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів: навч.-метод. посіб. /В.В. Івашковський, О.І. Остапенко, М.В. Тимчик; за ред. М.Д. Зубалія. Кіровоград: Імекс- ЛТД,2014.- 171с. 5

74.200.54я7
Ф-11
Фізичне виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів: навч.-метод. посіб./ Ю.Є.Докукіна, Г.А. Коломоєць, М.В. Тимчик; за ред. М.В. Тимчика.- Кіровоград: Імекс- ЛТД,2014.-171с. 5

74.200.54я7
Ф-11
Фізичне виховання старшокласників у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів: навч.-метод. посіб./М.Д. Зубалій, В.В. Івашковський, В.І. Мудрік; за ред. М.Д. Зубалія.- Кіровоград: Імекс- ЛТД, 2014.- 171с. 5

74.200.5я7
Ф-79
Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи: метод. посіб.- Кіровоград: Імекс- ЛТД, 2014.-155с. 2

74.200я7
Ф-79
Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу: навч.-метод. посіб./О.О. Єжова, В. І. Кириченко, Т. В. Тарасова; за заг. ред. В. М. Оржеховської. - Кіровоград: Імекс-ЛТД , 2014-171 с. 4

74.58я73
Ц-20
Царькова О.В. Розвиток психічного здоров'я студентської молоді як фактору професійного зростання: наук.- метод. посіб./О.В. Царькова, О.О. Прокоф'єва.- Мелітополь: Люкс,2014.-164с . 5
Фізична культура та спорт

75.1я73
А-13
Абдуллаєв А.К. Організація і методика масової фізичної культури: навч.- метод. посіб. для спец. "Фізичне виховання"/А.Абдуллаєв, І. Ребар.-Мелітополь,2014.-84с. 10

75.4я7
А-52
Алтухов С.В. Ивент- менеджмент в спорте. Управление спортивными мероприятиями: учеб.- метод. пособ./С.В. Алтухов.- М.:Советский спорт,2013.-206с. 1

75.578
Б-46
Бенгсбо Й. Наступательная тактика в футболе/Й. Бенгсбо, Б.Пейтерсон.- К.: Олимпийская литература, 2012.-174с. 1

75.578
Б-46
Бенгсбо Й. Оборонительная тактика в футболе/Й. Бенгсбо, Б.Пейтерсон.- К.: Олимпийская література,2012.-162с. 1

53.54я73
Б-64
Бирюков А.А. Массаж: учеб. для студ.-тов высш. учеб. завед./А.А.Бирюков.-М.: Физкультура и спорт,2003.-431с. 5

75.1я73
Д-33
Денисова П.В. Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте: учеб. пособ. для студ-тов высш. учеб. завед. физ. воспитания и спорта/Л. В. Денисова, И.В. Хмельницкая, Л.А.Харченко.- К.: Олимпийская литература, 2013.-126с. 5

53.54я73
М-92
Мухін В.М. Фізична реабілітація: підруч. для студ-тів вищих навч. закладів фізичного виховання і спорту/В.М.Мухін.-3-тє вид., перероб. та доп.-К.: Олімпійська література,2010.-487с. 5

75.4я73
О-54
Олимпийский спорт: учеб.- метод. пособ. для студ-тов высш. учеб.завед. физ. восп. и спорта/В.Н. Платонов, М.М. Булатова, Ю.П.Мичуда и др.- К.: НУФВСУ, изд-во "Олимпийская литература", 2014.- 175с. 5

75.4я73
П-27
Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: учеб. пособ. для студ-тов высш. учеб. завед. физ. культуры и спорта/И.И. Переверзин.- М.: Физкультура и спорт, 2006.-463с. 2

75.5я73
П-44
Подвижные игры. Практический материал: учеб. пособ./ Л.В. Былеева, И.М. Коротков.-М.:ТВТ "Дивизион", 2014.-281с. 1

75.5
П-44
Подвижные игры: учеб. пособ. для студ-тов ВУЗов/И.М. Коротков, Л.В. Былеева, Р.В. Климкова и др.- М.:ТВТ "Дивизион",2009.-212с. 1

75.4я73
П-65
Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учеб. пособ./А.В. Починкин.-М.: Советский спорт,2013.-263 с. 2

75.578я73
С-60
Соломонко В.В. Футбол: підручник для студ- тів вищих навч. закладів/ В.В. Соломонко, Г.А. Лісенчук, О.В. Соломонко.- К.: Олімп. літ-ра,2014.-295с. 5

75.1я73
Т-33
Теорія і методика фізичного виховання: у 2 т. Том 1: Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: підруч. для студ- тів вищих навч. закладів/ за ред. Т.Ю. Круцевич.- К.:Олімп. літ-ра,2012.-391с. 15

75.1я73
Т-33
Теорія і методика фізичного виховання: у 2 т. Том 2: Методика фізичного виховання різних груп населення: підруч. для студ- тів вищих навч. закладів/ за ред. Т.Ю. Круцевич .-К.:Олімп. літ-ра,2012.-367с. 15
Філософія

87.3я73
В-67
Волков О.Г. Історія філософії: практикум/О.Г.Волков, А.М. Землянський.-Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 149 с. 10

87.6я73
В-67
Волков О.Г. Філософія бізнесу: практикум/ О.Г.Волков.- Мелітополь: вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького,2014.-270 с. 10

87.4я73
Л-69
Логіка: метод. посіб./ уклад. О.Г.Волков.-2-ге вид.- Мелітополь: вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького,2014.-79 с. 10
Психологія

88.8
К 89
Кузікова С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів/ С. Б. Кузікова. – 2-ге вид., стереот. – Суми: Університетська книга, 2014. – 383 с. 1
шаблоны для dle 11.2