Дистанційна освіта в системі організації ефективного навчального процесу у вищій школі

Дистанційна освіта в системі організації ефективного навчального процесу у вищій школі

(бібліографічний список літератури)


1) Положення про дистанційне навчання: затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 25 квітня 2013 р. № 466// Інформаційний збірник та коментарі МОН, молоді та спорту України. – 2013. – Травень(№ 13-14-15). – С. 11-18.
2) Андрющенко Н. Дистанційне навчання: експерименти, напрацювання, перспективи/ Н. Андрущенко// Освіта. – 2014. – 5-12 березня( № 10). – С. 8.
3) Ботузова Ю. В. Використання потижневої структури дистанційного курсу при змішаній формі навчання/ Ю. В. Ботузова// Інформаційні технології в освіті : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 квіт. 2012 р. – Мелітополь, 2014. – С. 69-75.
4) Буркіна Н. В. Самореалізація викладача вищого навчального закладу і дистанційне навчання/ Н. В. Буркіна, Н. М. Лосєва// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. - № 4. – С. 39-41.
5) Волобуєва Т. Когнітивний, операційний, мотиваційний? / Т. Волобуєва// Управління освітою. – 2012. – Травень. - № 9. – С. 6-10.
6) Волобуєва Т. Б. Самовчитель з організації дистанційної освіти/ Т. Б. Волобуєва. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 256с. – (Бібліотека журналу «Управління школою»; вип. 5).
7) Воловник О. І. Застосування технологій дистанційного навчання для організації ефективного навчального процесу у вищій школі/ І. О. Воловник, В. О. Надточій// Нові технології навчання: наук. метод. зб./ Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 63, ч. 1. – С. 55-61.
8) Габрусєв В. Дистанційне навчання – це просто/ В. Габрусєв// Інформатика. – 2011. – Січень. - № 2. – С. 3-11.
9) Галата С. “Дистанційка”: педагогічний експеримент/ С. Галата// Освіта України. – 2013. - 22 липня (№ 29). – С. 9.
10) Галата С. Дистанційна освіта: путівка в життя/ С. Галата// Освіта України. – 2013. – 9 грудня (№ 49). – С. 8.
11) Григорчук Т. Майбутнє за дистанційним навчанням/ Т. Григорчук// Освіта. – 2010. – 6-13 жовтня. – С. 7.
12) Зозуля С. В. Дистанційне навчання/ С. В. Зозуля// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. - № 3. – С. 25-28.
13) Ізбаш С. С. Проектування дистанційного навчання в процесі викладання курсу “Основи педагогічної майстерності” у середовищі Moodle/ С. С. Ізбаш// Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 берез. 2012 р. – Мелітополь, 2012. – С. 58-62.
14) Коваленко О. Електронно-дистанційна освіта в Україні вже працює/ О. Коваленко// Освіта України. – 2011. – 10 жовтня (№ 77-78). – С. 2.
15) Колесник М. Ю. Розвиток дистанційної освіти в Україні/ М. Ю. Колесник// Нові технології навчання: наук.-метод. зб./ Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Вип. 75. – С. 28-32.
16) Коровайченко Ю. Дистанційне навчання – це сучасно/ Ю. Коровайченко, А. Васильєв// Освіта України. – 2013. – 17 червня (№ 24). – С. 6.
17) Костиков А. Андрагогические и психолого-педагогические условия профессиональной подготовки преподавателя высшей школы к деятельности в системе дистанционного обучения/ А. Н. Костиков// Высшее образование сегодня. – 2011. - № 6. – С. 64-67.
18) Кух Л. “Дистанційка” в очному навчанні/ Л. Кух// Освіта. – 2012. – 9-16 травня (№ 22). – С.6.
19) Лукін В. Є. Взаємозв’язок та взаємозалежність понять «дистанційна освіта» та «дистанційне навчання»/ В. Є. Лукін, А. А. Каленський, В. В. Вишняков//Нові технології навчання: наук.-метод. зб./ Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 61. – С. 35-38.
20) Майєр Н. В. Принципи методики самостійного оволодіння іншомовним діловим писемним спілкуванням з використанням дистанційних технологій/ Н. В. Майєр// Іноземні мови. – 2012. - № 1. – С. 22-25.
21) Марігодов В. К. Аналіз ефективності системи дистанційної освіти на основі когнітивної карти/ В. К. Марігодов// Нові технології навчання: наук.-метод. зб./ Ін- т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2011. – Вип. 70. – С. 7- 12.
22) Марігодов В. К. Дистанційне навчання як система масового обслуговування/ В. К. Марігодов, Ю. М. Кравченко// Проблеми освіти: наук. зб./ Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип.62. – С.49-54.
23) Науменко С. О. Проблема інтерактивного спілкування у дистанційному навчанні/ С. О. Науменко// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць/ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2011. – С. 138-144. – (Серія «Педагогіка»; вип. 6).
24) Наумук О. В. Аналіз технологій інтерактивної взаємодії в системах дистанційного навчання педагогічних університетів України/ О. В. Наумук// Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 берез. 2012 р. – Мелітополь, 2012. – С. 91-96.
25) Наумук О. В. Засоби взаємодії у системах дистанційного навчання педагогічних університетів України/ О. В. Наумук// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць/ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2012. – С. 231-237. – (Серія «Педагогіка»; вип 8).
26) Олійник В. Відкрита освіта й освітні зміни: дистанційна освіта у світі на сучасному етапі/ В. Олійник// Управління освітою. – 2012. – Березень (№ 6). – С. 6-9.
27) Осадча К. П. Технології дистанційного навчання. Робота з Мооdlе 2.4: навч. посіб./ К. П. Осадча, В. В. Осадчий. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 393 с.
28) Осадчий В. В. Використання системи дистанційного навчання Мооdlе у вищих навчальних закладах: навч.-метод. посіб./ В. В. Осадчий// Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2010. – 124с.
29) Осадчий В. В. Система дистанційного навчання університету/ В. В. Осадчий// Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць/ редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – С. 218-227. – (Серія «Педагогіка»; вип. 5).
30) Особливості дистанційного навчання// Теорія і методика професійної освіти: навч. посіб./ за ред. З. Н. Курлянд. – К., 2012. – С. 238-251.
31) Платонова Л. Навчання – віртуальне, а знання – реальне/ Л. Платонова// Запорізька правда. – 2010. – 25 листопада (№ 177-178). – С. 4.
32) Покатильська Г. В. Роль дистанційного навчання у самостійній роботі студентів / Г. В. Покатильська// Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовт.2013 р. – Мелітополь, 2013. – С. 88-90.
33) Пушкарьова Т. О. Давайте навчатися дистанційно! / Т. О. Пушкарьова// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. - № 7. – С. 20-21.
34) Риборак-Білінська К. Для освіти відстань – не перешкода/ К. Риборак-Білінська// Освіта України. – 2013. – 14 жовтня (№ 41). – С. 11.
35) Седов Е. Формирование информационной культуры у студентов педагогического университета при проведении очно-дистанционного курса Intel «Обучение для будущего»/Е. Седов, В. Седов//Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. - № 6. – С. 42-44.
36) Швець В. Д. Програмування контролю знань студентів у процесі вивчення дисципліни «Дистанційне навчання»/ В. Д. Швець// Проблеми освіти: наук.зб./ Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип.65. – С. 65-74.
37) Швець В. Д. Програмування навчальної діяльності студентів у процесі вивчення дисципліни «Дистанційне навчання»/ В. Д. Швець// Нові технології навчання: наук.-метод. зб./ Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – К.,2010. – Вип.65. – С. 95-101.шаблоны для dle 11.2