Розвиток творчого потенціалу особистості учнів як фактор педагогічної майстерності вчителя

Розвиток творчого потенціалу особистості учнів
як фактор педагогічної майстерності вчителя


(бібліографічний список літератури)


1) Артистизм педагога як показник його творчості// Турищева Л. В. Творчість у педагогічній діяльності/ Л. В. Турищева. – Х., 2010. – С. 61-74. – (Б-ка журн. "Управління школою"; вип. 4)

2) Бабій М. Ф. Розвиток та прояв творчості у сучасній школі/ М. Ф. Бабій// Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 11. – С. 20-25.

3) Баханов К. О. Творчий потенціал учителя/ К. О. Баханов// Історія та правознавство. – 2013. – № 2. – С. 8-9.

4) Бех І. Життя особистості у просторі духовності/ І. Бех// Початкова школа. – 2012. – № 3. – С. 7-9.

5) Бірюкова Г. С. Творчий потенціал особистості доби глобалізованого суспільства/ Г. С. Бірюкова// Грані: наук.-теорет. і громад.-політ. альм. – 2013. – № 3. – С. 46-51.

6) Богданова Н. Проблема формування творчої особистості/ Н. Богданова// Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 59-63.

7) Бур'ян Л. І. Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки: методична розробка/ Л. І. Бур'ян// Все для вчителя. – 2010. – № 15. – С.18-23.

8) Галкович І. В. Розвиток творчого мислення: спец. курс для учнів 1-4 кл./ І. В. Галкович// Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 4. – С. 29-33.

9) Ганзенко В. Д. Формування художньо-творчого уявлення на уроках музичного мистецтва/ В. Д. Ганзенко// Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). – 2014. – № 3. – С. 2-4.

10) Гонтаровська Н. Творчий підхід і педагогічна творчість учителя/ Н. Гонтаровська// Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 2. – С. 70-89.

11) Городницька Я. Творча лабораторія школи// Директор школи. – 2011. – № 14. – С. 14-20; № 15. – С. 12-16.

12) Губенко А.В. Переструктурирование как важный механизм творчества и научения/ А. В. Губенко// Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 4. – С. 75-80.

13) Губенко А. В. Творчество: деятельность, язык, социум/ А. В. Губенко// Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 10. – С. 8-14.

14) Давиденко А. А. Процес творчості/ А. А. Давиденко// Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 12. – С. 69-72.

15) Данько Н. Розвиток творчих здібностей молодших школярів/ Н. Данько// Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 1-2.

16) Дьоміна О. М. Метод проектів як засіб розвитку творчої особистості та ефективної співпраці учнів і вчителя/ О. М. Дьоміна// Англійська мова та література. – 2012. – № 3. – С. 7-10.

17) Емпірична характеристика креативності у шкільному віці/ Є. Заїка, І. Зуєв, Т. Зімовіна, М. Саврасов// Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 136-142.

18) Жерліцин С. Розвивати творчість молодого вчителя/ С. Жерліцин// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – № 2. – С. 7-12.

19) Калошин В. Ф. Особливості розвитку творчості учнів/ В. Ф. Калошин// Педагогічна майстерня. – 2014. – № 4. – С. 40-47.

20) Кардашов В. М. Художньо – творчий розвиток особистості: теоретичний та методичний виміри: монографія/ В. М. Кардашов. – 3-тє вид., доп. – Мелiтополь: ТОВ "ВБ ММД", 2011. – 287 с.

21) Карпік М. Розвиток творчих здібностей школярів засобами інноваційних методик. З досвіду роботи/ М. Карпік// Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 11-12. – С. 12-15.

22) Кирій С. Дитяча творчість та її розвиток в учнів молодшого шкільного віку/ С. Кирій// Освіта. – 2013. – 8-15 трав. (№ 22). – С. 8.

23) Кирманова Н. Творчий вихователь – скульптор самодостатньої особистості/ Н. Кирманова// Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. – № 12. – С. 13-16.

24) Костенко Л. В. Створення ситуації успіху – запорука розвитку творчого потенціалу учнів/ Л. В. Костенко// Математика в школах України. – 2013. – № 33. – С. 2-4.

25) Левченко Л. Роль поезії в розвитку творчих здібностей учнів на уроках англійської мови/ Л. Левченко// Іноземні мови в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 67-71.

26) Леонова Н. С. Інтерактивні технології навчання як засіб реалізації творчіх здібностей учнів/ Н. С. Леонова// Педагогічна майстерня. – 2013. – № 4. – С. 2-4.

27) Ляшенко Т. В об'єктиві – творча особистість/ Т. Ляшенко, Н. Ільчик, А. Кравчик// Директор школи. – 2013. – № 23. – С. 13-21.

28) Мазур Р. Творчє мислення особистості/ Р. Мазур// Соціальний педагог. – 2011. – № 6. – С. 54-58.

29) Марінова О. Кожен учень школи – творча особистість/ О. Маринова// Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 124-129.

30) Матат Д. Творчий учитель – еліта освіти/ Д. Матат// Освіта України. – 2014. – 14 квітня (№ 14). – С. 6.

31) Мелехин С. П. Социально-психологические факторы, детерминирующие проявления творческих способностей личности/ С. П. Мелехин// Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 12. – С. 63-66.

32) Мельничук Т. Розвиток творчої особистості в процесі науково-дослідної діяльності/ Т. Мельничук// Рідна школа. – 2010. – № 4-5. – С. 20-23.

33) Меркулова І. Середовище для творчості/ І. Меркулова// Дошкільне виховання. – 2010. – № 11. – С. 16-17.

34) Мороз О. Не заважай дитині творити/ О. Мороз// Управління освітою. – 2012. – № 3. – С. 13-16.

35) Музика О. Л. Методика дослідження самооцінки творчих здібностей в учбовій діяльності/ О. Л. Музика, І. С. Загурська// Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 4. – С. 38-47.

36) Новикова Е. В. Программа развития творческого мышления младших подростков по системе Эдварда де Боно// Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 3. – С. 50-54.

37) Педагогічна діяльність і творчість// Туріщева Л. В. Творчість у педагогічній діяльності/ Л. В. Туріщева. – Х., 2010. – С. 4-11. – (Б-ка журн. "Управління школою"; вип 4).

38) Педагогічне спілкування як компонент творчого процесу// Туріщева Л. В. Творчість у педагогічній діяльності/ Л. В. Туріщева. – Х., 2010. – С. 82-95. – (Б-ка журн. "Управління школою"; вип 4).

39) Петько Л. Активізація творчого розвитку особистості учнів як фактор педагогічної майстерності вчителя іноземної мови/ Л. Петько// Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 2. – С. 99-103.

40) Пинка Н. У творчому пошуку – джерело успіху/ Н. Пинка// Учитель початкової школи. – 2014. - № 10. – С. 18-21.

41) Процес педагогічної творчості – процес рішення педагогічних завдань// Туріщева Л. В. Творчість у педагогічній діяльності/ Л. В. Туріщева. – Х., 2010. – С. 97-108. – (Б-ка журн. "Управління школою"; вип 4).

42) Рибалко В. В. Психологічна характеристика творчості, творчої особистості та сутність особистісного підходу до вивчення і розвитку творчого потенціалу в наукових працях К. А. Тимірязєва, П. К. Енгельмейєра, Я. О. Пономарьова, І. М. Семенова, В. В. Давидова й К. К. Платонова/ В. В. Рибалко// Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 3. – С. 1-7.

43) Сафіулін В. У центрі уваги – творча особистість/ В. Сафіулін// Директор школи. – 2014. – № 2. – С. 5-8 (вкладка).

44) Столяр Н. В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики/ Н. В. Столяр// Математика в школах України. – 2014. – № 4-5. – С. 9-13.

45) Творча майстерня "Механізм творчості. Гра як творчість"// Педагогічна майстерність: практикум. – К., 2012. – С. 56-66. – (Директор школи. Бібліотека).

46) Творче самопочуття педагога// Туріщева Л. В. Творчість у педагогічній діяльності/ Л. В. Туріщева. – Х., 2010. – С. 51-54. – (Б-ка журн. "Управління школою"; вип. 4).

47) Творчий потенціал і творчі якості педагога/ Туріщева Л. В. Творчість у педагогічній діяльності/ Л. В. Туріщева. – Х., 2010. – С. 39-47. – (Б-ка журн. "Управління школою"; вип. 4).

48) Творчий стиль і прояв творчості// Туріщева Л. В. Творчість у педагогічній діяльності/ Л. В. Туріщева. – Х., 2010. – С. 96. – (Б-ка журн. "Управління школою"; вип. 4).

49) Тихенко Л. Методика формування здібностей старшокласників у процесі пошуково-дослідницької діяльності в МАН України/ Л. Тихенко// Рідна школа. – 2010. – № 10. – С. 33-36.

50) Ткачук О. Психологічне вивчення художніх здібностей творчої особистості/ О. Ткачук// Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 120-125.

51) Токмань Г. Шляхи творчого розвитку викладачів і студентів-філологів/ Г. Токмань// Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 38-42.


52) Тренкіна К. Роль значимого дорослого. Розвиваємо творчі здібності дітей дошкільго віку/ К. Тренкіна// Соціальний педагог. – 2014. – № 3. – С. 56-57.

53) Тригуба В. Від виховання інтелектуально творчої особистості до нових технологій навчання/ В. Тригуба// Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 70-72.

54) Туріщева Л. В. Творчість у педагогічній діяльності/ Л. В. Туріщева. – Х.: Основа, 2010. – 127 с.

55) Харітоненко Л. Творчі вправи і завдання заохотять до навчання/ Л. Харітоненко// Учитель початкової школи. – 2014. - № 10. – С. 30-32.

56) Шуренок Т. Креативна майстерня/ Т. Шуренок, С. Вознюк// Директор школи. – 2011. – № 45. – С. 21-24.

57) Ягольник Н. Творча лабораторія вчителя та її вплив на творчість і розвиток учня/ Н. Ягольник// Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 1. – С. 11-13.шаблоны для dle 11.2