До Дня пам'яті жертв голодоморів

Збудуймо пам'яті святий собор - голодомор!

(бібліографічний список літератури)

1) 1932// Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали/ упоряд. Р. Я. Пиріг. - К., 2007. - С. 35-564.

2) 1933// Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали/ упоряд. Р. Я. Пиріг. - К., 2007. - С. 565-994.

3) 24 листопада - День пам'яті жертв Голодомору// Дивослово. - 2007. - № 11. - С. 1.

4) Антонович М. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду/ М. Антонович// Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні: монографія/ відп. ред. М. Антонович. - К., 2009. - С. 41-54.

5) Барка В. Жовтий князь/ В. Барка. - К.: Бібліотека українця, 1999. - 292 с.

6) Бевз Г. Розгойдані дзвони пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 р./ Г. Бевз// Освіта України. - 2007. - 23 листопада (№ 79). - С. 7.

7) Богатчук С. С. Голодомор 1932-1933 рр.: сторінки історії/ С. С. Богатчук// Гілея: наук. вісник. - 2014. - № 2, вип. 81. - С. 36-40.

8) Васюник І. Крок до власної історії/ І. Васюник// Сучасність. - 2008. - № 11. - С. 3-4.

9) Великий голод в Україні 1932- 1933 років: у 4 т. Т. 1: Свідчення
очевидців для комісії конгресу США/ наук. ред. С. В. Кульчицький. - К.: ВД ,,Києво-Могилянська академія”, 2008. - 838 с.

10) Великий голод в Україні 1932-1933 років: у 4 т. Т. 2: Свідчення
очевидців для комісії конгресу США/ наук. ред. С. В. Кульчицький. - К.: ВД ,,Києво-Могилянська академія”, 2008. - 814 с.

11) Великий голод в Україні 1932- 1933 років: у 4 т. Т. 3: Свідчення
очевидців для комісії конгресу США/ наук. ред. С. В. Кульчицький. - К.: ВД ,,Києво-Могилянська академія”, 2008. - 782 с.

12) Великий голод в Україні 1932- 1933 років: у 4 т. Т. 4: Свідчення
очевидців для комісії конгресу США/ наук. ред. С. В. Кульчицький. - К.: ВД ,,Києво-Могилянська академія”, 2008. - 622 с.

13) Вербецький В. Дослідники Голодомору/ В. Вербецький// Освіта України. - 2008. - 21 листоп. (№ 88-89). - С. 8.

14) Веселова О. М. Міжнародна науково-теоретична конференція "Голод-геноцид 1933 р. в Україні: історико- політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків"/ О. М. Веселова// Український історичний журнал. - 2000. - № 1. - С. 151.

15) Вєдєнєєв Д. В. Заручниця глобального протистояння: Трагедія
Великого голоду 1932-1933 рр. в Україні в контексті ,,холодної
війни” 1945- 1991 років/ Д. В. Вєдєнєєв, Д. В. Будков. - К.: Дорадо-Друк, 2013. - 232 с.

16) Визначити Голодомор - неминуча вимога історії// Урядовий кур'єр. - 2006. - 26 листоп. (№ 223). - С. 1-2.

17) Воланина Л. С. Пам'ятатимо вічно. Голодомор 1932-1933 років в Україні/ Л. С. Воланина// Все для вчителя. - 2009. - № 3-4. - С. 140-142.

18) Галаур С. Чорні квадрати смерті/ С. Галаур// Урядовий кур'єр. - 2013. - 13 квіт. (№ 70). - С. 20.

19) Головко В. В. Хрестоматія Голодомору: джерела з історії голоду 1932-1933 рр. в Україні/ В. В. Головко// Український історичний журнал. - 2013. - № 3. - С. 220-224.

20) Головченко В. І. Голодомор 1932-1933 рр. в історичній і національній пам'яті/ В. І. Головченко// Гілея: наук. вісник. - 2014. - № 3, вип. 82. - С. 46-53.

21) Голодомор: дві п’єси/ упоряд. Л. Залеська Онишкевич. - К.: Смолоскип, 2008. - 110 с.

22) Голодомор: назвати всіх жертв поіменно// Урядовий кур'єр. - 2008. - 19 листоп.(№ 217). - С. 1,2.

23) Голодомор, його причини і наслідки очима поетів і письменників України// Українська література в загальній школі. - 2008. - № 6. - С. 26-27.

24) Голодомор на Україні// Український історичний журнал. - 2003. - № 5. - С. 25-160.

25) Голодомор очима дітей/ Новий день. - 2008. – 25 верес. (№ 153-156). - С. 13.

26) Голодомор у першій столиці/ уклад. Т. В. Шуйський, В. А. Полянецький . –Х.: Шанс, 2008. – 287 с.

27) Гороховський А. Молотов - один з головних винуватців голодомору/ А. Гороховський// Дзвін. - 2008. - № 8. - С. 87-88.

28) Граціозі А. Голод у СРСР 1931-1933 рр. та український голодомор: чи можлива нова інтерпретація?/ А. Граціозі// Український історичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 120-131.

29) Гриневич Л. В. Сталінська "резолюція згори" та голод 1933 р. як фактори політизації української спільноти/ Л. В. Гриневич// Український історичний журнал. - 2003. - № 5. - С. 50-63.

30) Дожилася Україна…: Народна творчість часів голодомору і
колективізації на Україні/ зібрав І. Бугаєвич. - К.: Укр.
письм., 1993. - 29 с.

31) Дубовик Л. І. Великий голод в Україні 1932-1933 років/ Л. І. Дубовик// Все для вчителя. - 2010. - № 4-5. - С. 105-106.

32) Едунова Л. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні/ Л. Едунова// Все для вчителя. - 2004. - № 4-5. - С. 110-111.

33) Єфименко Г. Коренізація, українізація, націоналізм/ Г. Єфименко// Сучасність. - 2008. - № 11. - С. 46-52.

34) Заставний Ф. Український голодомор 1932-1933 років та його географія: через призму сучасної демографічної статистики (До 70-річчя вшанування пам'яті жертв голодомору)/ Ф. Заставний// Географія та основи економіки в школі. - 2003. - № 1. - С. 33-37.

35) Захаров Є. Злочин без кари/ Є. Захаров// Сучасність. - 2008. - № 11. - С. 30-39.

36) Злочин проти людяності// Урядовий кур'єр. - 2007. - 24 листоп. (№ 221). - С. 3.

37) Капустян Г. За матеріалами московських архівів про голодомор 1932-1933 рр. в Україні/ Г. Капустян// Пам'ять століть. - 2004. - № 1. - С. 89-105.

38) Клювак В. Вісім доказів геноциду з архівних полиць/ В. Клювак// Урядовий кур'єр. - 2008. - 8 листоп. (№ 209). - С. 10.

39) Конарева Л. Апокаліпсис українського народу/ Л. Конарева// Урядовий кур'єр. - 2012. - 24 листоп. (№ 217). - С. 6-7.

40) Конарева Л. "Ваші мертві вибрали мене ...": американський вчений Джеймс Мейс першим дослідив історію великого голоду і визначив його як геноцид українського народу/ Л. Конарева// Урядовий кур'єр. - 2013. - 6 квіт. (№ 65). - С. 1

41) Короденко М. На сторожі незнищенності духу/ М. Короденко// Освіта України. - 2008. - 21 листоп. (№ 88-89). - С. 2.

42) Кривоніс В. М. Соціальні функції органів "правопорядку" в період голодомору 1932-1933 рр. в Україні/ В. М. Кривоніс// Український історичний журнал. - 2004. - № 1. - С. 101-110.

43) Кульчицький С. Великий голод/ С. Кульчицький// Історія в школах України. - 2003. - № 3. - С. 51-52.

44) Кульчицький С. Сталінський геноцид в Україні: стаття перша: "Геноцид як політико-правова категорія"/ С. Кульчицький// Історія в школах України. - 2006. - № 1. - С. 50-55.

45) Кульчицький С. Сталінський геноцид в Україні. Як осмислювати Голодомор/ С. Кульчицький// Історія в школах України. - 2006. - № 3. - С. 50-56.

46) Кучинський В. Слово "Голодомор" увійшло у міжнародний лексикон як визначення трагедії українського народу/ В. Кучинський// Урядовий кур'єр. - 2004. - 17 квіт. (№ 73). - С. 7.
47) Кушнеж Р. Документи польської дипломатії про голодомор/ Р. Кушнеж// Український історичний журнал. - 2008. - № 6. - С. 196-211.

48) Лібанова Е. Катастрофа та її відлуння/ Е. Лібанова// Сучасність. - 2008. - № 11. - С. 22-29.

49) Маленкович В. Голод 1933 року в Україні/ В. Маленкович// Голод в Україні: вибрані статті. - Луцьк, 2006. - С. 10-18.

50) Махінчук М. Воскресіння правди/ М. Махінчук// Урядовий кур'єр. - 2008. - 20 листоп. (№ 218). - С. 8-9.

51) Мацько В. Сенс життя: людина і світ на тлі предметності/ В. Мацько// Дивослово. - 2008. - № 11. - С. 33-37.

52) Мейс Д. Штучний голод 1933 р. в радянській Україні: що сталося й чому?/ Д. Мейс// Український історичний журнал. - 2007. - № 1. - С. 185-200.

53) Методичні рекомендації щодо проведення в навчальних закладах тематичних уроків, лекцій, виховних заходів "Голодомор 1932-1933 років в Україні"/ Освіта. - 2007. - 31 жовт.-7 листоп. (№ 45). - С. 3.

54) Мовчан О. М. Міжнародна історична конференція "Голодомор в Україні 1932-1933 рр."/ О. М. Мовчан// Український історичний журнал. - 2004. - № 4. - С. 150-154.

55) Московцева В. Меню 1933 року: бадилля, гусінь, біла глина.../ В. Московцева// Запорізька правда. - 2009. - 28 листоп. (№ 177). - С. 3.

56) Незгасима свічка// Освіта України. - 2008. - 11 лип. (№ 51-52). - С. 1.

57) Олексієнко В. О. Голодомор в Україні 1932-1933/ В. О. Олексієнко// Все для вчителя. - 2009. - № 3-4. - С. 116-119.

58) Оновлено список організаторів Голодомору// Запорізька правда. - 2009. - 19 берез. (№ 39-40). - С. 1.

59) Осьмачка Т. Ротонда душогубців/ Т. Осьмачка. - К.: Укр. письм., 2008. - 287 с.

60) Павличко Д. Панихида за померлими з голоду (1922, 1932, 1933, 1946 рр.)/ Д. Павличко// Дивослово. - 2008. - № 11. - С. 49-50.

61) Пам’ятати довіку: збірка поезій та спогадів про часи голодомору
1932-1933 років жителів села Князе-Григорівка Великолепетиського району Херсонської області/ ред. Н. І. Мітяєва. - Херсон: Штрих +, 2008. - 64 с.

62) Паплаускайте М. Результати досліджень голодомору/ М. Паплаускайте// Освіта України. - 2009. - 24 лют. (№ 15). - С. 3.

63) Покляцька Г. Образу хлібу вклонімося: присвячено пам'яті про трагічний 1933 р./ Г. Покляцька// Дивослово. - 2005. - № 5. - С. 24-26.

64) Політичні і соціально-економічні чинники Голодомору 1932-1933 років в Україні// Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка: матеріали Міжнар. наук. конф., 25-26 верес. 2008 р. - К., 2009. - С. 9-265.

65) Портнов А. О голодоморе расскажут документы и фотографии/ А. Портнов// Индустриальное Запорожье. - 2007. - 15 мая (№ 70). - С. 2.

66) Поташній Ю. Голодомор і політики/ Ю. Поташній// Віче. - 2010. - № 21. - С. 16- 18.

67) Притика І. Невгасима свічка пам'яті/ І. Притика, Л. Березнюк// Освіта. - 2008. - 1-8 жовт. (№ 36-37). - С. 14-15.

68) Про голодомори в Україні// Науковий світ. - 2003. - № 5. - С. 22.

69) Пугач О. "То був страшний народний голод..."/ О. Пугач// Новий день. - 2006. - 30 листоп. (№ 182-185). - С. 1,2.


70) Самчук У. Марія. Куди тече та річка/ У. Самчук.- К.: Наук.
думка, 2003. - 416 с.

71) Свіча горить// Освіта. - 2008. - 19-26 листоп. (№ 45-46). - С. 4.

72) Сивура М. Дві долі - одна гірка правда (до 65-роковин голодомору в Україні 1932-1933 рр.)/ М. Сивура, Н. Мазуренко// Освіта. Технікуми, коледжі. - 2007. - № 4. - С. 70-71.

73) Сокіл В. Народна проза про голодомор: питання традиції/ В. Сокіл// Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 6. - С. 87-91.

74) Стецюк С. А. Діти - жертви голодомору/ С. А. Стецюк// Все для вчителя. - 2010. - № 4-5. - С. 30-32.

75) Стокгольмський міжнародний форум: осмислення трагедії в контексті європейської традиції// Освіта України. - 2004. - 10 лютого (№ 11). - С. 1-2.

76) Страшна трагедія людства - голодомор// Новий день. - 2008. - 23 жовтня (№ 169-172). - С. 13.

77) Суходольська Н. Трагічні роковини/ Н. Суходольська// Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 6. - С. 91-93.

78) "Україна пам'ятає - світ визнає"// Запорізька правда. - 2008. - 24 квіт. (№ 61-62). - С. 3.

79) Чудакова Ю. Правда голоду: злочин проти власного народу - голодомор 1932-1933 рр./ Ю. Чудакова// Новий день. - 2005. - 28 квіт.(№ 65-68). - С. 14.

80) Швець П. Коли документи карають серце/ П. Швець// Урядовий кур'єр. - 2013. - 20 квіт. (№ 75). - С. 17.

81) Шноре Е. Латвійські та естонські дипломати про Голодомор в Україні/ Е. Шноре, І. Паале// Український історичний журнал. - 2012. - № 6. - С. 85-95.

82) Шот М. "Незгасима свіча" побувала у Тернополі/ М. Шот// Урядовий кур'єр. - 2008. - 7 листоп. (№ 208). - С. 5.

83) Шпак В. Сталінська "Весна" над Україною/ В. Шпак// Урядовий кур'єр. - 2012. - 27 листоп. (№ 218). - С. 19.

84) Шулікін Д. Незгасима свічка національної пам'яті/ Д. Шулікін// Освіта України. - 2009. - 1 груд. (№ 89). - С. 2.

85) ЮНЕСКО прийняло резолюцию о голодоморе// Мелитопольские ведомости. - 2007. - 7-13 нояб. (№ 45). - С. 10.

86) Яценко А. Голодомор 1932-1933 рр. в усній народній творчості/ А. Яценко// Пам'ять століть. Україна. - 2004. - № 3-4. - С. 309-314.


Розробки уроків та заходів

87) Виховний захід у старшій школі. Літературно-музична композиція. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні//Позакласні заходи/ уклад. Н. В. Томашевська. - Х., 2008. - С. 110-118.

88) Дзян В. Ці трагічні тридцять...чорні [сценарій до Дня вшанування пам'яті жертв Голодомору]/ В. Дзян// Все для вчителя. - 2004. - № 28. - С. 9-12.

89) Згадаймо жертв голодоморів... Вірші// Дивослово. - 2010. - № 11. - С. 47.

90) Зінченко Н. Скорботна данина пам'яті: сценарій літературного вечора, присвяченого трагічним подіям голодомору в Україні 1932-1933 років/ Н. Зінченко// Українська література в загальноосвітній школі. - 2008. - № 11. - С. 49-52.

91) Кісіленко С. Урок-реквієм "Голодомор 1932-1933 рр. в Україні" (Історія Україні. 10 кл.)/ С. Кісіленко// Історія в школах України. - 2002. - № 6. - С. 40-44.

92) Колкунова Ю. О. Письменники рідного краю про голодомор/ Ю. О. Колкунова// Все для вчителя. - 2010. - № 34-35. - С. 31.

93) Маспанова Л. Урок на тему "Голодомор 1932-1933 рр.". Історія України. 10 клас/ Л. Маспанова// Історія в сучасній школі. - 2013. - № 1. - С. 13-16.

94) Марценюк О. В. "Чорна сповідь моєї Вітчизни...": вечір-реквієм, присвячений голодомору/ О. В. Марценюк// Шкільні заходи/ упоряд. Л. В. Петренко. - Х.: Тернопіль, 2010. - Вип. 1. - С. 167-171.

95) Могильницька Г. "Над білим янголом скорботи - незгасний духу смолоскип": сценарій вечора пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр./ Г. Могильницька// Дивослово. - 2007. - № 11. - С. 20-29.

96) Мухіна Ю. В. Чорна сповідь твоя, Україно (роман Уласа Самчука "Марія"). Тема голодомору 1932-1933 рр./ Ю. В. Мухіна// Все для вчителя. - 2009. - № 23-24. - С. 67-70.

97) Покляцька Г. Образу хліба вклонімося: присвячено пам'яті про трагічний 1933 рік/ Г. Плкляцька// Дивослово. - 2005. - № 5. - С. 24-26.

98) Пугач Б. Голодомор-33 в художній літературі (Урок позакласного читання. 10 клас)/ Б. Пугач// Все для вчителя. - 2009. - № 23-24. - С. 112-115.

99) Рахманова В. Запалимо свічку пам'яті. Музично-літературна вистава/ В. Рахманова// Всесвітня література та культура. - 2008. - № 11. - С. 2-4.

100) Рожко Ю. Виховний захід на тему "Голодомор 1932-1933 років в Україні"/ Ю. Рожко// Історія в сучасній школі/ Ю. Рожко// Історія в сучасній школі. - 2013. - № 5. - С. 18-19.шаблоны для dle 11.2