"Орлиний злет людського духу" (бібліографічний список літератури)

Бібліографічний список літератури "Орлиний злет людського духу"

(140 років з дня народження Лесі Українки (1870-1913 р. р.), великої української письменниці і поетеси, просвітительки-гуманістки)
7.02.2011 р.


1) Про відзначення 140-річчя з дня народження видатної української поетеси, громадського діяча Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки): постанова Верховної Ради України від 21 жовтня 2010 р. №2633 – VI// Урядовий кур’єр. – 2010. – 5 листопада. – С. 7.

2) 83.3 Укр1 Аврахов Г. Г. Леся Українка: семінарії/ Г. Г. Аврахов. – К.: Вища шк.,
А 21 1971. – 303с.

3) 83.3 Укр1 Аврахов Г. Г. Художня майстерність Лесі Українки (лірика)/
А 21 Г. Г. Аврахов. – К.: Рад. шк., 1964. – 233с.

4) 83.3 Укр1 Бабишкін О. Леся українка. Життя і творчість/ О. Бабишкін,
Б 12 В. Курашова. – К.: Держлітвидав, 1955. – 476с.

5) Бондарчук Л. Колиска поетичного генію Лесі Українки/ Л. Бондарчук// Дивослово. – 1996. - № 11. – С. 60-63.

6) Галуга-Гринчак С. О. Леся Українка – потужний духовний світоч/ С. О. Галуга-Гринчак// Все для вчителя. – 2009. – Грудень - №23-24. – С. 35-36.

7) Гнатюк І. Мова і стиль науково-популярних праць Лесі Українки/ І. Гнатюк// Урок української. – 2007. - №5. – С. 34-37.

8) 83.3 Укр1 Головаха І. Суспільно-політичні і філософські погляди Лесі Українки/ І. Головах. – К.: Держлітвидав, 1953. – 212с.

9) 83.3 Укр1 Іщук А. Леся Українка. Критико-біографічний нарис/ А. Іщук. – К.:
І-98 Держлітвидав України, 1950. – 115с.

10) 83.3 Укр.1 Костенко А. Леся Українка/ А. Костенко. – К.: А. С. К., 2006. – 511с.
К 72

11) Кудрявцев Л. Київ у житті Лесі Українки/ Л. Кудрявцев// Освіта України. – 2011. – 4 лютого (№9-10). – С.5.

12) 83.3 Укр.1 Кузякина Н. Леся Українка и Александр Блок: литературно-
К 89 критический очерк/ Н. Кузякина. – К.: Рад. письменник, 1980. – 166с.

13) 83.3 Укр. 1 Кухалашвили К. Леся Українка – публіцист/ К. Кухалашвили – К.:
К 95 Дніпро, 1965. – 248с.

14) Леся Українка// Слово і час. – 2006. - №2. – С. 3-18.

15) 83.3 Укр.1 Мах П. П. Гостини в матері. Лірична мандрівка/ П. П. Мах. – К.:
М 36 Веселка, 1971. – 82с.
16) 83.3 Укр.1 Міщенко Л. І. Леся Українка: посіб. для вчителів/ Л. І. Міщенко. – К.:
М 71 Рад. шк., 1986. – 303с.

17) 83.3 Укр.1 Міщенко Л. Леся Українка в літературному житті/ Л. Міщенко. – К.:
М. 71 Дніпро, 1964. – 263с.

18) Могильницька Г. Руїна держави і руїна душі (драма Л. Українки "Бояриня")/ Г. Могильницька// Дивослово. – 2007. - №5. – С. 17-21.

19) 83.3 Укр.1 Мороз М. О. Літопис життя та творчості Лесі Українки/ М. О. Мороз.
М 80 – К.: Наук. думка, 1992. – 630с.

20) У1 Олійник М. Леся: повість/ М. Оліник. – К.: Молодь, 1960. – 232с.
О-54

21) 83.3 Укр.1 Правдива іскра Прометея: літературно-критичні статті про Лесю
П 68 Українку: кн.. для вчителя/ упоряд. О. Ф. Савицький. – К.: Рад.
школа, 1989. – 223с.

22) Рожнятовська О. А. "З поля честі не відступила…": до 140-річчя від дня народження Лесі Українки (1871-1913 р.р.)/ О. А. Рожнятовська// Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2011. - №1. – С. 76-84.

23) Семененко Л. Ш. Митець як концептуальний герой драматургії Лесі Українки/ Л. М. Семененко// Вісник Запорізького державного університету. Філолог. науки. – 2000. - №1. – С. 170-172.

24) 83.3 Укр.1 Спогади про Лесю Українку. – 2-ге вид., доп. – К.: Дніпро, 1971. –
С 73 483с.

25) Ткач Л. Західноукраїнські лексичні елементи в мові Лесі Українки/ Л. Ткач// Урок української. – 2006. - №10. – С. 29-34.

26) Токмань Г. Методична модель літературних семінарів на тему "Лірика та драматургія Лесі Українки" (драматична поема "Бояриня")/ Г. Токмань// Урок української. – 2004. - №10. – С. 44-45.

27) 84.4 Укр У день Лесі Українки// Український декламатор: зб. віршів для
У-45 української молоді/ упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич. – К., 2006. –
С. 231-243.

28) У 1 Українка Л. Вибране: поезії. Поеми. Драматичні твори/ Л. Українка. –
У-45 К.: Дніпро, 1977. – 638с.

29) У1 Українка Л. Вибрані твори: (лірика; поеми: "Роберт Брюс, король
У-45 шотландський"; "Давня казка"; драматичні твори: "В катакомбах",
"Лісова пісня")/ Л. Українка. – Ужгород: Карпати, 1988. – 246с. –
(Шкільна б-ка).

30) 84.4 Укр.-5 Українка Л. Вірші. Драматичні поеми/ Л. Українка. – К.: ЗАО
У-45 "Комсомольская правда – Украина", 2008. – 351с. – (Книжная
коллекция "Комсомольской правды" в Украине. Т. 18).
31) У1 Українка Л. Досвітні огні/ Л. Українка. – К.: Веселка, 1975. – 159с.
У-45

32) 83.3 Укр.1 Українка Л. Лісова пісня. Бояриня: біографія письменниці. Стислий
У-45 переказ творів. Аналіз текстів. Зразки учнівських творів: (10 клас)/ Л.
Українка. – Х.: Ранок, 2000. – 64 с. – (Літературна крамниця).

33) 83.3 Укр.1 Українка Л. Лісова пісня: вірші, драма – феєрія/ Л. Українка. –
У-45 Донецьк: Донбас, 1991. – 205с. – (Шкільна бібліотека).

34) 83.3 Укр.1 Українка Л. На крилах пісень: поезії/ Л. Українка. – К.: Веселка, 1994.
У-45 – 128с.

35) 83.3 Укр.1 Українка Л. Поезії/ Л.Українка. – К.: Держлітвидав України, 1963. –У-45 548с.

36) 84.4 Укр.-5 Українка Л. Поеми. Драматичні твори/ Л. Українка. – К.: Дніпро,
У-45 1970. – 335с.

37) 84 Укр.1 Українка Л. Поеми і драми/ Л. Українка. – К.: Мистецтво, 1980. –
У-45 467с.

38) 83.3 Укр.1 Українка Л. Про літературу. Поезії, статті, критичні огляди, листи/ Л.
У-45 Українка. – К.: Держлітвидав України, 1955. – 333 с.

39) У 1 Українка Л. Твори: в 2 т./ Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1986. – Т.1:
У-45 Поетичні твори; драматичні твори/ упоряд. О. Ф. Ставицький. – 608 с.

40) У 1 Українка Л. Твори: в 2 т./ Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1987. – Т.2:
У-45 Драматичні твори/ упоряд. Н. О. Вишневська. – 728 с.

41) У 1 Українка Л. Твори в 4 т./ Л. Українка. – К.:Дніпро, 1981. – Т.1:
У-45 Поетичні твори. – 541 с.

42) 84.4 Укр. Українка Л. Усі твори в одному томі/ Л. Українка. – К.: Ірпінь, 2008. –
У-45 1375 с.

43) У 1 Українка Л. Хвилі моєї туги/ Л. Українка, упоряд. Л. І. Міщенко. –
У-45 Львів: Каменяр, 1991. – 118 с.

44) Філіпчук З. Леся Українка і кобзарство: сценарій літературно-мистецького свята/ З. Філіпчук// Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. - №3. – С. 48-50.

45) Хмілецька С. Тести за творчістю Лесі Українки/ С. Хмілецька// Дивослово. – 2006. - №2. – С. 14.

46) 83.3 Укр.1 Шаховський С. Леся Українка: критико-біографічний нарис/
Ш 32 С. Шаховський. – К.: Дніпро, 1971. – 136с.

47) Щукіна І. Неоцінений дар музею: листи від сестри Лесі Українки Лідія Міщенко зберігала 60 років/ І. Щукіна// Освіта України. – 2005. – 4 березня. – С. 10, 12.шаблоны для dle 11.2