Пам’ять про козацьку добу в Україні


Пам’ять про козацьку добу в Україні63.3(4Укр)
А 72
Антонович В. Коротка історія Козаччини: з ілюстраціями і картою України/ В.Антонович. – К.: Україна, 1991. – 158 с.63.3(4Укр)
А 72
Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні/ В.Б.Антонович. – К.: Дніпро, 1991. – 238 с.63.3(4Укр)46
Д 55
Доба гетьмана Івана Мазепи в документах/ Упоряд. С.Павленко. – 2-ге вид. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – 1142 с.63.3(4Укр)46
Д 72
Драгоманов М. Про українських козаків, татар та турків: з додатком про життя Михайла Драгоманова/ М.Драгоманов. – К.: Дніпро, 1991. – 45 с.63.3(4Укр)46
З 35
Заруба В.Н. Украинское казацкое войско в борьбе с турецко-татарской агрессией (последняя четверть XVII в.): моногр./ В.Н.Заруба. – Х.: Основа, 1993. – 168 с.63.3(4Укр)46
І 90
Історія українського козацтва: Нариси: у 2 т./ Відп. ред. В.А.Смолій. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – Т.2. – 723 с.63.3(4Укр)46
І 90
Історія українського козацтва: Нариси: у 2 т./ Відп. ред. В.А.Смолій. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – Т.1. – 799 с.63.3(4Укр)46
К 17
Коляндрук Т. Загадки козацьких характерників/ Т.Коляндрук. – Л.: Піраміда, 2007. – 286 с.63.3(4Укр)46
К 67
Корнієнко О. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659-1765 рр./ О.Корнієнко. – К.: Наш час, 2008. – 487 с.63.3(4Укр)46
Л 48
Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні: моногр./ С.Леп’явко. – Чернігів: Сіверянська думка, 1996. – 284 с.63.3(4Укр)46
Ш 37
Шевчук В. Козацька держава: етюди до історії українського державотворення/ В.Шевчук. – К.: Абрис, 1995. – 389 с.63.3(2Укр)
Я 22
Яворницький Д.І. Історія Запорізьких козаків: у 3 т./ Д.І.Яворницький. – Львів: Світ, 1990. – Т.1. – 319 с.63.3(2Укр)
Я 22
Яворницький Д.І. Історія Запорізьких козаків: у 3 т./ Д.І.Яворницький. – Львів: Світ, 1991. – Т.2. – 391 с.63.3(2Укр)
Я 22
Яворницький Д.І. Історія Запорізьких козаків: у 3 т./ Д.І.Яворницький. – К.: Наук. думка, 1991. – Т.3. – 557 с.63.3(2Укр)
Я 22
Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний/ Д.І.Яворницький. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. – 68 с.


Статті
1. Історія козацтва та лівобережної України (XVII-XVIII ст.)// Грушевський М.С. Твори: у 50 т./ голов. ред. П.Сохань. – Львів, 2008. – Т.14. – С.215-234.
2. Муромцев В. Как войско запорожское стало кубанским/ В.Муромцев// В епіцентрі подій – журналіст/ В.Муромцев. – Дніпропетровськ, 2005. – С.21-23.
3. Власов В. Історія доби козацтва в кросвордах [дидактичні ігри для 8 класу]/ В.Власов// Історія в школах України. – 2005. – №3. – С.27-31.
4. Апанович О.М. Українське козацьке військо/ О.М.Апанович// Збройні сили України першої половини XVIII ст./ О.М.Апанович. – Дніпропетровськ, 2004. – С.13-50.
5. Степанков В.С. Проблеми нової історії України. Переяславська присяга 1654 р./ В.С.Степанков// Український історичний журнал. – 2003. – №6. – С.28-39, 93-110.
6. Боєнко В.Ф. Роль порубіжних територій у процесі генезису козацтва/ В.Ф.Боєнко// Український історичний журнал. – 1999. – №2. – С.48-63.
7. Леп’явко С.К. Українське козацтво на державній службі (початковий період)/ С.К.Леп’явко// Український історичний журнал. – 1999. – №3. – С.57-63.
8. Залізняк П. Козацька Україна – прямий нащадок України-Руси/ П.Залізняк// Людина і політика. – 1999. – №1. – С.34-39.
9. Рябчук М. Кінець козацької Атлантиди (Україніка)/ М.Рябчук// Всесвіт. – 1997. – №8-9. – С.172-174.
10. Сергієнко Г.Я. Біля витоків українського козацтва й Запорозької Січі/ Г.Я.Сергієнко// Український історичний журнал. – 1992. – №12. – С.123-131.
11. Грушевський М. Історія української козаччини/ М.Грушевський// Вітчизна. – 1992. – №12. – С.135-147.
12. Музиченко П.П. Запорізьке козацтво – нова соціальна верства/ П.П.Музиченко// Історія держави і права України: навч. посіб./ П.П.Музиченко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К., 2007. – С.113-114.
13. Музиченко П.П. Зміни в правовому становищі Запорізької Січі/ П.П.Музиченко// Історія держави і права України: навч. посіб./ П.П.Музиченко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К., 2007. – С.163-165.
14. Багнюк А. Знищення Запорозької Січі/ А.Багнюк// Урядовий кур’єр. – 2008. – 4 червня. – С.18.
15. Таїрова-Яковлева Т.Г. До питання про повсякденне життя козацько-старшинських родин початку XVIII ст./ Т.Г.Таїрова-Яковлева// Український історичний журнал. – 2008. - №3. – С.202-203.
16. Заика Т. Возникновение украинского казачества и Запорожской Сечи/ Т.Заика// Все для вчителя. – 2007. – №2. – С.51-52.
17. Куташев І. Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави/ І.Куташев// Політичний менеджмент. – 2007. – №2. – С.176-186.
18. Снігир В. Славетна Запорізька республіка/ В.Снігир// Урядовий кур’єр. – 2006. – 13 жовтня. – С.13.
19. Лісовенко М. Твердиня козацького духу/ М.Лісовенко// Урядовий кур’єр. – 2005. – 28 травня. – С.8-9.
20. Сас П.М. Політико-правові засади воєнної служби запорожців та грошова винагорода їм за участь у Хотинській війні 1621 р./ П.М.Сас// Український історичний журнал. – 2005. - №6. – С.4-33.
21. Апанович О.М. Запорізьке військо в першій половині XVIII ст.// О.М.Апанович// Збройні сили України першої половини XVIII ст./ О.М.Апанович. – Дніпропетровськ, 2004. – С.105-130.
22. Брехуненко В.А. Козацькі січі: нариси з історії українського козацтва XVI-XIX в./ В.А.Брехуненко// Український історичний журнал. – 2004. - №1. – С.145-146.
23. Лиман І. Лицарі православ’я чи «єретичні сини»?: особливості релігійності запорізьких козаків/ І.Лиман// Людина і світ. – 2004. - №9. – С.43-51.
24. Черкас Б.В. Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку/ Б.В.Черкас// Український історичний журнал. – 2004. - №1. – С.131-132.
25. Пантелюк М. Козацька паланка/ М.Пантелюк// Урядовий кур’єр. – 2003. – 23 серпня. – С.14.
26. Про деякі «білі плями» історії України козацької доби та кроки на шляху їх подолання// Історія в школах України. – 2002. - №6. – С.23-26.
27. Тої слави козацької повік не забудемо// Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2002. – ІІІ квартал. – С.102-108.
28. Изюмов А.И. География казачества/ А.И.Изюмов// География в школе. – 2000. - №1. – С.15-20.
29. Лісовенко М. Остання фортеця Січі/ М.Лісовенко// Урядовий кур’єр. – 2000. – 29 лютого.
30. Христич І.А. Джерела дослідження господарської лексики запорозького козацького вжитку/ І.А.Христич// Вісник Запорізького державного університету. Філолог. науки. – 2000. - №1. – С.212-214.
31. Жавжарова Т.Л. Назви річково-морських суден Запорозьких козаків/ Т.Л. Жавжарова// Вісник Запорізького державного університету. Філолог. науки. – 1999. - №1. – С.44-48.
32. Станіславський В.В. Політичні відносини Запорозької Січі з Річчю Посполитою та Правобережною Україною в 1686-1699 рр./ В.В.Станіславський// Український історичний журнал. – 1999. - №1. – С.18-31.
33. Мицик Ю. Історія свідчить: кілька документів з козацької старовини і кілька зауважень з цього приводу/ Ю.Мицик// Кур’єр Кривбасу. – 1995. - №43-44. – С.30-40.
34. Наливайко Д. Січ Українська/ Д.Наливайко// Слово і час. – 1995. - №4. – С.80-84.
35. Станіславський В. Запорізька Січ у політичних відносинах з Кримським ханством: початок XVIII ст./ В.В.Станіславський// Український історичний журнал. – 1995. - №6. – С.3-21.
36. Щербак В.О. Запорозька Січ як фактор консолідації українського козацтва до середини XVII ст./ В.О.Щербак// Український історичний журнал. – 1995. - №5. – С.66-71.
37. Грицуляк О. Козаки-козаки (діти твої, Україно)/ О.Грицуляк// Україна. – 1993. - №3. – С.14-15.
38. Кравченко І. Світ запорозький/ І.Кравченко// Київ. – 1993. - №3. – С.138.
39. Сергійчук В. Морські походи запорожців/ В.Сергійчук// Дзвін. – 1993. - №1. – С.103-120.
40. Антонович В. Коротка історія Козаччини/ В.Антонович// Дніпро. – 1992. - №1. – С.115-142.
41. Залізняк Л. Про козаків, аріїв та їхню прабатьківщину/ Л.Залізняк// Старожитності. – 1992. - №3. – С.1-3.
42. Олійник О.П. Ще раз про причини ліквідації Запорозької Січі/ О.П.Олійник// Український історичний журнал. – 1992. - №2. – С.33-39.
43. Сергийчук В. Формирование территории казацкого государства/ В.Сергийчук// Історико-географічні дослідження на Україні: зб. наук. пр. – К., 1992. – С.54-58.
44. Андрущенко В. Феномен Запорозької Січі: історія запорозького козацтва/ В.Андрущенко, В.Федосов// Дніпро. - 1991. - №10. – С.80-89.
45. Апанович О. Культура козацтва: деякі аспекти розвитку культури Запорозької Січі/ О.Апанович// Українська культура. – 1991. - №1. – С.2-5.
46. Бабышин С.Д. Школы Запорожской Сечи/ С.Д.Бабышин// Радянська школа. – 1991. - №6. – С.83.
47. Бєляков Г.Ф. Польська історична література про українське козацтво/ Г.Ф.Бєляков, О.Г.Бєлякова// Український історичний журнал. – 1991. - №5. – С.73.
48. Грушевський М. Історія української козаччини/ М.Грушевський// Вітчизна. – 1991. - №3. – С.161-180.
49. Ефименко П.С. Калнишевский П.С., последний кошевой Запорожской Сечи, 1691-1803/ П.С.Ефименко// Український історичний журнал. – 1990. - №12. – С.122.
50. Жаркова Л. Запорозька Січ: зруйноване й уціліле/ Л.Жаркова// Пам’ятки України. – 1991. - №2. – С.24.
51. Залізняк Л. Від козацької вольності – до Новоросії: (історія)/ Л.Залізняк// Пам’ятки України. – 1991. - №2. – С.18.
52. Кулиняк Д. Тамань Козацька та пам’ятник першим запорожцям, що висадилися у Тамані 1792 року/ Д.Кулиняк// Україна. – 1991. - №20. – С.46.
53. Макаров А. Козацтво і барокко/ А.Макаров// Дзвін. – 1991. - №5. – С.130.
54. Нудьга Г. Хто й коли назвав Січ республікою?/ Г.Нудьга// Україна. – 1991. - №23. – С.25.
55. Пономаренко І. Січ Задунайська/ І.Пономаренко// Українська культура. – 1991. - №5. – С.21.
56. Смолій В.А. Українська козацька держава/ В.А.Смолій// Український історичний журнал. – 1991. - №4. – С.5.
57. Смолій В.А. Феномен українського козацтва в загальноісторичному контексті/ В.А.Смолій// Український історичний журнал. – 1991. - №5. – С.61.
58. Щербак В.О. Козацтво в класово-становій структурі українського суспільства (друга половина XV - середина XVII ст./ В.О.Щербак// Український історичний журнал. – 1991. - №11. – С.60.
59. Яворницький Д. Україно-руське козацтво перед судом історії/ Д.Яворницький// Україна. – 1991. - №18. – С.17-21.
60. Господарське освоєння південних нижньодніпровських просторів запорозькими козаками// Макарчук С.А. Етнічна історія України: навч. посіб./ С.А.Макарчук. – К., 2008. – С.234-242.
61. Козацтво як нова соціальна і військова верства українського суспільства// Макарчук С.А. Етнічна історія України: навч. посіб./ С.А.Макарчук. – К., 2008. – С.140-149.шаблоны для dle 11.2