Книжкова виставка

Історична пам'ять: гетьман Богдан Хмельницький (до 415-річчя з дня народження Б. Хмельницького) - постійно діюча книжкова виставка - з 18.01.10 р.

1. Хмельницький Богдан (Зіновій) Михайлович // Короткий довідник з історії України / І. Ф. Курас, М. О. Багмет, І. І. Федьков, та ін.-К., 1994.-С.231.
2. Хмельницький Богдан (Зіновій) Михайлович // Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: довідник з історії України.-К., 1993.-С.70-71.
3. Хмельницький Богдан (бл. 1595-1657) // Енциклопедія українознавства для школярів і студентів / Авт. уклад. В.В. Оліфіренко, С.М. Оліфіренко, Т.В. Оліфіренко, Л.В. Оліфіренко.-Донецьк, 2001.-С.434-435.
4. Гетьман Богдан Хмельницький // Історія України: короткий огляд.-Тернопіль, 1991.-С.35.
5. Хмельниччина // Велика історія України: від найдавніших часів. В 2х т. Т.2: / Зі вступ. І. Крип'якевича.-К., 1993.-С.54-77.
6. Державність України в період Богдана Хмельницького // Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чупруна.-Львів, 1995.-С.38-43.
7. У боротьбі за створення незалежної держави // Історія України: нове бачення: у 2х т. Т.1: / О. І. Гурій, Я. Д. Ісаєвич, М. Ф. Котляр та ін.; Під ред. В. А. Смолія.-К., 1995.-С.152-185.
8. Хмельницький Богдан (Зіновій) Михайлович (1597-1657) // Малий словник історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін.-К., 1997.-К., 1997.-С.428-429.
9. Хмельницький Богдан Зіновій (1595-1657) - гетьман України // Ілюстрована енциклопедія історії України в 3х т. Т.1: від найдавнішого часу до 18 ст. / О. Кучерук; іл. та худож. оформ. Л. і С. Голембовських, С. Білостоцького.-К., 2004.-С.196-197.
10. Переяславська Рада // Ілюстрована енциклопедія історії України в 3х т. Т.1: від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / О.Кучерук; іл. та худож. оформ. Л. і С. Голембовських, С. Білостоцького.-К., 2004.-С.152.
11. Берестецька битва 1651 р. // Ілюстрована енциклопедія історії України в 3х т. Т.1: від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / О. Кучерук, іл. та худож. оформ. Л. і С. Голембовських, С. Білостоцького.-К., 2004.-С.20.
12. Хмельниччина // Наш Г. Історія українського народу.-К., 1993.-С.112-127.
13. Богдан Хмельницький // Шашкевич Я. Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури.-Львів, 2007.-С.99-129.
14. Берестецька битва 1651 // Енциклопедія історії України. В 5 т. Т.1: А-В / Редкол. В. А. Смолій та ін.-К., 2003.-С.233-235.
15. Богдана Хмельницького орден // Енциклопедія історії україни. В 5 т. Т.1: А-В / редкол. В. А. Смолій та ін.-К., 2003.-С.312.
16. Богданівський полк, перший український козачий ім. гетьмана Б. Хмельницького полк // Енциклопедія історії України. В 5 т. / Редкол. В. А. Смолій та ін.- Т.1:А-В.-К., 2003.-С.312-313.
17. Богдан Хмельницький // Субтельний Орест. Україна: історія / Пер. з англ. Ю. І. Шевчука; вст. ст. С. В. Кульчицького.-К., 1993.-С.162-177.
18. Визвольна війна 1648-1657 років // Історія України / Відп. ред. Ю. Сливка; керівник авт. кол. Ю. Зайцев.-Львів, 2003.-С.133-144.
19. Хмельницький Богдан (Зіновій) Михайлович (бл. 1595-6.VII.1657) // Українська Радянська Енциклопедія. Т.15: Туман - Цемент.-К., 1964.-С.509-512.
20. Хмельницький Богдан (Зиновий) Михайлович // Большая Советская Энциклопедия. В 30 т. Т.28: Франкфурт-Чага.-М., 1978.-С.320-321.
21. Гетьман - державотворець // Знаменні дати: календар.-2005.-С.226-231.
22. Гетьман Богдан Хмельницький. Жовті води, Корсунь, постій під Білою церквою, універсали Хмельницького, Хмельницький у Києві, Зборівська умова, Берестечко, Переяславська умова, смерть Хмельницького // Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини / Передм.І. І. Глиця.-К., 2004.-С.59-88.
23. Грушевський М. С. Про батька козацького Богдана Хмельницького.-Дніпропетровськ, 1993.-55 с.
24. Хмельниччина і запорізьке козацтво // Голобуцький В. Запорозьке козацтво.-К., 1994.-С.350-414.
25. Мета й основні напрями зовнішньої політики уряду Богдана Хмельницького // Історія українського козацтва: нариси у 2 т. / Редкол. В. А. Смолій та ін.-К., 2006.-Т.1.-С.355-371.
26. Куташев І. Політичні погляди гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського: Порівняльний аналіз // Політичний менеджмент.-2007.-№1.-С.173-184.
27. Хмельницький і Хмельниччина: історичний ескіз. Портрет Хмельницького з видання 1683 р. // Грушевський М. С. Твори у 50 т.-Львів, 2002.-Т.6.-С.466-492.
28. Костомаров М. І. Богдан Хмельницький: Історична монографія. -Дніпропетровськ: Січ, 2004.-843 с.
29. Махун С. Богдан Хмельницький: "Не менш честолюбний, хоробрий та спритний, ніж Кромвель" // Студентська газета.-2005.-№8.-С.12-13.
30. Покровський В. Переяславська рада... // Освіта України. -2003.- 5 грудня.- С.4.
31. Метелкин Н. Монеты Б. Хмельницкого: правда или вымысел? // Вокруг света. -2003.-№12.-С.16-21.
32. Муляр А. М. Міграційні процеси на Правобережній Україні в кінці XVII - на початку XVIII ст. [Про Б. Хмельницького] // Український історичний журнал.- 2000.-№2.-С.94-100.шаблоны для dle 11.2