Каталог электронных учебников

Алейнікова К.Г., Умєров О.С. Чисельні методи [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: Електронний підручник з "Чисельних методів" пропонований для студентів як денного так і заочного відділення вищих навчальних закладів спеціальності "Математика", теоретичний матеріал, практичні завдання, елементи самоконтролю.

Александров В.М. Політологія[Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер MS Internet Explorer версії 5 або вище, 17" монітор з роздільною здатністю 1024х768. – Заголовок з етикетки диску. – Зміст: навчальний мінімум для здачі іспиту. Аносов I.П., Хоматов В.Х., Чай С.М. Анатомiя[Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь:МДПУ, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium III; зв. плата, динаміки або навушники, Internet-браузер Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з етикетки диску. – Зміст: навчальний матеріал з основних тем анатомії для студентів ВНЗ.

Арестенко В.В. Химическая технология [Электронный ресурс]: [интерактив. учебник]. – Электрон.дан. и прогр. – Мелитополь: МГПУ, 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). – Систем.требования: Pentium II; зв. плата; динамики или наушники. – Заголовок с экрана. – Содержание: школьный курс химии по основам химтехнологии, теоретические данные, имитационные модели, разделы контроля и самоконтроля, дополнительный материал. Используется цветная графика, анимация.

 


Брянцева Г.В, Сейтбелялова Ф.Р. Опрацювання комп'ютерної графіки у векторному редакторі [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер MS Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: теоретичний матеріал, лекції, практикум, додаткові матеріали, глосарій.


Байтеряков О.З. Туристичне багатоборство [Електронний ресурс]: [інтерактив. підручник]. – Електрон. дан. та прогр. – Мелітополь: МДПУ,2006. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: ПК від PI Windows 98, XP; зв. плата, динаміки або навушники. – Заголовок з етикетки диску. – Зміст: ознайомлення студентів з особливостями організації і проведення туристичних змагань. Підручник містить 5 розділів: підготовка туристичних змагань, дистанції і етапи змагань, суддівство змагань, конкурс туристичної пісні, завдання для самоперевірки і самостійної роботи.

Бєльчев П.В., Шаров С.В. Нові інформаційні технології[Електронний ресурс]. – Електронні дані, прогр. – Мелітополь: МДПУ, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM). – Систем. вимоги: Pentium III; Windows 95/98; CD–ROM дисковод, Internet-браузер MS Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera . – Заголовок з контейнера. – Зміст: теоретичні відомості, практичні заняття, рекомендації для самостійної підготовки студентів, тестова адаптована програма перевірки знань з предмету.

Бєсова О.Г. Основи інформатики (11 клас) [Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон. дані. – Мелітополь: МДПУ, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II; Internet-браузер Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: теоретичний матеріал, практичні завдання, історичні відомості, табличні данні, елементи самоконтролю.

Горемичкін А.І. Історія західноєвропейської музики [Електронний ресурс]:[інтерактив.підручник]. – Електрон.дан. – Мелітополь: МДПУ, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II; зв. плата, динаміки. – Заголовок з етикетки диску. – Зміст: повний обсяг текстових, музичних і графічно – зображальних матеріалів, а також автоматичні тестуючі модулі, що дозволяє використовувати підручник у будь – яких формах навчання (аудиторне, заочне, дистанційне, самоосвіта).


Гапотій В.Д. Електронний навчальний посібник з правознавства [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: Електронний навчальний посібник з правознавства пропонований для студентів як денного так і заочного відділення вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностіей : теоретичний матеріал, практичні завдання, елементи самоконтролю.


Гапотій В.Д. Мінкова О.Г.Мінкова Системно-правовий термінологічний словник-довідник з окремих галузей права [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Мелітополь: МДПУ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: min Pentium II, Internet-браузер MS Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: реквізити довідника, передмова, умовні скорочення, український алфавіт, теоретичний матеріал, додатки


Гапотій В.Д. Електронний посібник для самостійної роботи студентів з "Господарського господарства та підприємницької діяльності" [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: Електронний навчальний посібник для самостійної роботи студентів з правознавства пропонований для студентів як денного так і заочного відділення вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностіей : теоретичний матеріал, практичні завдання, елементи самоконтролю.


Гапотій В.Д. Електронний посібник для самостійної роботи студентів з "Екологічне право" [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: Електронний навчальний посібник для самостійної роботи студентів з правознавства пропонований для студентів як денного так і заочного відділення вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностіей : теоретичний матеріал, практичні завдання, елементи самоконтролю.


Гапотій В.Д. Захист права інтелектуальної власності в Україні [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер MS Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: теоретичний матеріал, лекції, практикум, додаткові матеріали.


Гудзь В.В. Історія України [Електронний ресурс]. – Електронні дан. – Мелітополь: МДПУ, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM). – Систем. вимоги: Pentium II; CD–ROM дисковод, Internet-браузер Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з контейнера. – Зміст: теоретичні відомості, тестова адаптована програма перевірки знань з предмету. Електронний підручник «Історія України» розроблено для студентів неісторичних факультетів МДПУ.

Добровольська Л.П., Бєльчев П.В. Загальна психологія [Електронний ресурс]: [інтерактив. підручник]. – Електрон. дан. – Мелітополь: МДПУ,2006. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II; зв.плата, динаміки або навушники. – Заголовок з етикетки диску. – Зміст: навчальний матеріал з основних тем загальної психології, історичні відомості про світочів вітчизняної та зарубіжної психологічної науки, перевірка теоретичних знань з кожної теми, модульний контроль (три рівня складності), тезаурус, журнал успішності, таблиці – малюнки, звукові та медіа файли.

Єремєєв В.С., Сосновських Д.О., Крилова А.С. Теорія ймовірностей [Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон. дан. – Мелітополь: МДПУ, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II; зв. плата, динаміки або навушники, Internet-браузер Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: теоретичний матеріал, практичні завдання, історичні відомості, табличні данні, елементи самоконтролю.


Єремєєв В.С., Рефатова С.Т Теорія планування єксперементу [Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон. дан. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II; зв. плата, динаміки або навушники, Internet-браузер Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: теоретичний матеріал, практичні завдання, історичні відомості, табличні данні, елементи самоконтролю.


Єремєєв В.С., Пономарьова Г.М. Програмування в графічному режимі на мові Turbo Pascal [Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон. дан. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II; Internet-браузер Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: теоретичний матеріал, практичні завдання, історичні відомості, табличні данні, елементи самоконтролю.


Костенко Л.М. Культура наукового дослідження. Термiнознавство [Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон. дан. – Мелітополь: МДПУ, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II;зв. плата, динаміки або навушники, Internet-браузер Mozilla Firefox. – Заголовок з контейнеру. – Зміст: теоретичний матеріал, лекції, елементи самоконтролю. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів модульно-рейтингової форми навчання.


Лебедєв В.О., Собко Н.О. Криптологія [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер MS Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: теоретичний матеріал, лекції, практикум, додаткові матеріали, глосарій.


Левада О.М., Сажнєв М.Л., Сажнєва Н.М. Топографія [Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон. дан. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II; Internet-браузер Mozilla Firefox або MS Internet Explorer. – Заголовок з екрану. – Зміст: польова практика з топографії.

Логвіна-Бик Т.А. Шкільний курс біології та методика його викладання: загальні проблеми [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер MS Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: навчальний матеріал для організації самостійної роботи студентів спеціальності "Біологія - хімія", "Біологія - практична психологія".

Мартинюк А.К., Корнишев В.В., Осадчий В.В. Музична культура України ХХ – початку ХХІ століття[Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон.дан. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium IІI; ОС Windows 2000/XP; Internet-браузер MS Internet Explorer версії 5 або вище, 17" монітор з роздільною здатністю 1024х768; зв. плата; динаміки або навушники. – Заголовок з етикетки диску. – Зміст: електронний навчально-методичний комплекс для підготовки магістрів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика". Текстові, графічно-зображальні, музичні та відео матеріали, тестуючі завдання.


Мартинюк А.К., Корнишев В.В., Осадчий В.В. Хорова культура [Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон.дан. – Мелітополь: МДПУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium IІI; ОС Windows 2000/XP; Internet-браузер MS Internet Explorer версії 5 або вище, 17" монітор з роздільною здатністю 1024х768; зв. плата; динаміки або навушники. – Заголовок з етикетки диску. – Зміст: електронний навчально-методичний комплекс "Хорова культура України" містить текстові матеріали навчального курсу, медіаресурси (фотогалерея, музичні матеріали та відеолекції), систему котролю знань пошукову систему та призначений для студентів мистецьких спеціальностей ВНЗ.


Маруніна О.П., Крилова А.С., Сосновських Д.О. Математична статистика [ Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон. дан. – Мелітополь: МДПУ, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II; Internet-браузер MS Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: Електронний підручник з "Математичної статистики" пропонований для студентів як денного так і заочного відділення вищих навчальних закладів, теоретичний матеріал, практичні завдання, елементи самоконтролю.

Мацюра А.В., Калініна О.Г. Основи неоекологiї: промислова екологія [ Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон. дан. – Мелітополь: МДПУ, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II; Internet-браузер MS Internet Explorer або Opera. – Заголовок з етикетки диску. – Зміст: колекція електронних ресурсів з екологічної психології та етології для самостійної роботи студентів біологічних спеціальностей.

Мацюра О.В. Колекція електронних ресурсів для роботи з грантами та фондами [Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон. дан. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II; OC Windows. – Заголовок з етикетки диску. – Зміст: колекція електронних ресурсів для роботи з грантами та фондами.

Мацюра О.В., Мацюра М.В., Вадченко Ю.І., Дубовий М.С. Методичні рекомендації з виробничої практики [Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон. дан. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II; OC Windows. – Заголовок з етикетки диску. – Зміст: методичні рекомендації з виробничої практики для студентів спеціальності 0708 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

М
ацюра О.В., Мацюра М.В., Троїцька Т.С. Як написати та успішно захистити дипломну роботу. Методичні рекомендації для студентів [Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон. дан. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II; OC Windows. – Заголовок з етикетки диску. – Зміст: рекомендації для студентів для написання та захисту дипломної роботи.


Москальова Л.Ю. Осадчий В.В. Електронний посібник для самостійної роботи студентів з "Етика соціально-педагогічної діяльності" [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: Електронний навчальний посібник для самостійної роботи студентів з етики соцально-педагогічної діяльності пропонований для студентів як денного так і заочного відділення вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностіей : теоретичний матеріал, практичні завдання, елементи самоконтролю.


 

Муртазієв Е.Г. Методика навчання математики за редакцією Слєпкань З.І. [Електронна версія]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер MS Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera.

 


Насалевич Т.В., Рябуха Т.В. Методичні розробки до самостійної роботи студентів третього року навчання: Англійська мова [Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон.дан. – Мелітополь: МДПУ, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II; зв. плата; динаміки або навушники. – Заголовок з екрану. – Зміст: навчальний матеріал з основних тем практичного курсу англійської мови, передбачених чільною програмою для вивчення студентами третього курсу.


Найдиш А.В., Цаценкіна А.О. Геометрія 11 класі [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер MS Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: теоретичний матеріал, лекції, практикум, додаткові матеріали, глосарій.


Найдиш А.В., Шепотько Є. О. Естетика [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер MS Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: теоретичний матеріал, лекції, практикум, додаткові матеріали, глосарій.


Олексенко Т.Д., Молодиченко В.В. Методика викладання природознавства [Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон. дан. – Мелітополь: МДПУ, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium II; Internet-браузер Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з етикетки диску. – Зміст: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів.


Осадча К.П. [Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон.дан. – Мелітополь: МДПУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium IІI; ОС Windows 2000/XP; Internet-браузер MS Internet Explorer версії 5 або вище, 17" монітор з роздільною здатністю 1024х768; зв. плата; динаміки або навушники. – Заголовок з етикетки диску. – Зміст: Електронний підручник "Основи Інтернет" призначений для студентів другого курсу і охоплює всі питання, необхідні для початку успішної роботи із різноманітними сервісами, службами та послугами у глобальній мережі Інтернет. Всі заняття практикоорієнтовані, та охоплюють всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.


Осадчий В.В., Осадча К.П., Сердюк І.М., Яльчі Е.А. Вступ до спеціальності [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер MS Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: теоретичний матеріал, лекції, практикум, додаткові матеріали, глосарій.


Осадчий В.В., Осадча К.П., Глазунова Н.М. Адміністрування комп'ютерних мереж [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер MS Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: теоретичний матеріал, лекції, практикум, додаткові матеріали, глосарій.


Осадчий В.В., Осадча К.П., Добридник С.А. WEB - програмування [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер MS Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану. – Зміст: теоретичний матеріал, лекції, практикум, додаткові матеріали, глосарій.Романенко М.П.  Методика навчання для магістрів [Електронна версія]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер MS Internet Explorer, Mozilla Firefox або Opera.


шаблоны для dle