Головна » факултети » Хiмiко-бiологiчний

  • Кафедра анатомii i фiзiологii людини i тварин
  • Кафедра ботанiки i садово-паркового господарства
  • Кафедра екологii та зоологii
  • Кафедра неорганiчноi хiмii та хiмiчноi освiти
  • Кафедра органiчноi i бiологiчноi хiмii