Анотація до курсу

Модуль 1.
ПРОГРАМУВАННЯ

Лекція 1. Місце програмування в суспільствіЛекція 2. Програмне забеспечення Лекція 3. Розвиток мов та підходів до програмування. Технологія програмуванняЛекція 4. Кросплатформність. Види і типи сучасних мов програмуванняЛекція 5. Бази данихТестовий контроль № 1

Модуль 2.
СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Лекція 6. Архітектура системи (проекту)Лекція 7. Загальносистемні принципи та етапи створення програм. Життєвий цикл програмного виробу.Лекція 8. Моделі MSF. Екстремальне програмування.Лекція 9. Культура програмуванняЛекція 10. Технічне завданняЛекція 11. Тестування програмного продуктуТестовий контроль № 2

Модуль 3.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

Лекція 12. Документування і стандартизація програм. Порядок сертифікації.Лекція 13. Ліцензування програмного продуктуЛекція 14. Ліцензування для навчальних організаційЛекція 15. Авторське право на програмний продуктТестовий контроль № 3

Модуль 4.
ХВОРОБИ ПРОГРАМІСТІВ. ЯК ВИГІДНО ПРОДАТИ СЕБЕ.

Лекція 16. Наслідки тривалої роботи за комп'ютером Лекція 17. Сертифікація ІТ-фахівцівЛекція 18. Оформлення резюме

Лекція 19. Оформлення портфоліо

Тестовий контроль № 4

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

  1. Колоквіум № 1 на тему: "Місце програмування в суспільстві"

  2. Колоквіум № 2 на тему: "Програмне забезпечення"

  3. Практична робота № 1. Операційна система Windows. Загальні відомості про Windows. Основні поняття. Робочий                                                   стіл. Навички роботи з мишею.

  4. Практична робота № 2. Пошук інформації за темами: " Види і типи сучасних мов програмування ", "Рейтинг мов                                                   програмування " , "Бази даних".

  5. Лабараторна робота № 1. Технічне завдання.

  6. Практична робота № 3. Підготовка документів на отримання авторського права.

  7. Семінарське заняття на тему: "Хвороби програмістів"

  8. Лабараторна робота № 2. Сертифікаційні іспити

  9. Лабараторна робота № 3. Резюме.

  10. Лабараторна робота № 4. Портфоліо.


САМОСТІЙНИ РОБОТИ

Самостійна робота № 1. Використання комп'ютерів в суспільстві, роль програмного забезпечення

Самостійна робота № 2. Програмні засоби навчального призначення.

Самостійна робота № 3. Технологія об'єктно-орієнтованого програмування.

Самостійна робота № 4. Кросплатформене програмне забеспечення.

Самостійна робота № 5. Рейтинг мов програмування, перспективи їхнього розвитку та використання

Самочтійна робота № 6. Об'єкти, які створюються в СУБД Microsoft Access. Їх призначення та застосування

Самочтійна робота № 7. Принципи проектування программ.

Самочтійна робота № 8. Культура програмування.

Самостійна робота № 9. Стандартизація програм

Самостійна робота № 10. Комп'ютерна залежність

Самостійна робота № 11. Ергономіка робочого місця програміста

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ
ЛІТЕРАТУРА
ГЛОСАРІЙ


Наступний крок >>