До енциклопедичної сторінки


Головні події в історії України

 

1 млн. рр. до н.е.           Поява першої людини на території сучасної України

1 млн. XI тис. до н.е. Палеоліт (давній камяний вік)

Близько 35 тис.р.дон.е.Пізній палеоліт. Поява кроманьонців

ІХ VІ тис. до н.е.        Мезоліт (середній камяний вік)

VІ ІV тис. до н.е.         Неоліт (новий камяний вік)

ІV ІІІ тис. до н.е.         Енеоліт, (міднокамяний вік). Трипільська культура

ІІ поч. І. тис. до н.е.    Епоха бронзи

ХV-ХІcт.дон.е.               Перша прасловянськакультураТшинецько-Комарівська                    

Х поч. VІІ ст. до н.е.   Кіммерійці в Північному Причорноморї

VІІ поч. ІІІ ст. до н.е.  Скіфський період

VІІ ст. до н.е.ІV ст.н.е.Грецькі міста-держави в Північному Причорноморї

ІІІ ст. до н.е. ІІІ ст.      Розселення сарматів

ІІІ ІV ст.                       Черняхівська археологічна культура

375 р.                              Вторгнення гунів

Сер. IV VІІ ст.             Антський період в історії словян

V ст., кін.                        Заснування Києва

558 р.                              Вторгнення аварів у Північне Причорноморя

Сер. VІ сер. VІІ ст.      Аварський каганат

602 р.                              Похід аварів на антів. Остання згадка про антів

866 р.                              Хрещення Русі Аскольдом

882-912                                             Князювання Олега в Києві

ІХ ст., кін.                      Утворення Київської Русі

907, 911                        Походи Олега на Константинополь. Укладення договорів в Русі з Візантією

912-945                                             Князювання Ігоря

941,944                           Походи Ігоря на Візантію. Договори Русі з Візантією

945                                                         Повстання древлян. Загибель Ігоря

945-969                                             Регентство княгині Ольги при Святославі

965                                                         Розгром князем Святославом Хозарського каганату

969-972                                             Князювання Святослава Ігоровича

968, 969-972                   Походи Святослава на Балкани

980-1015                                          Князювання Володимира Святославича

988                                                         Офіційне запровадження християнства на Русі

1019-1054                                      Князювання Ярослава Володимировича (Мудрого)

1015                                                      Устав Ярослава Мудрого (Руська Правда)

1036                                                      Розгром Ярославом Мудрим печенігів під стінами Києва

1037                                                      Побудова собору Святої Софії в Києві

1068                                 Перший напад половців на Русь. Поразка Ярославичів у битві з половцями на р. Альті. Народне повстання в Києві

1072                                                      Укладення Правди Ярославичів

1097                                                      Зїзд князів у Любечі

1113                                                      Створення монахом Нестором Повісті временних літ

1113-1125                                      Князювання Володимира Мономаха в Києві

1125-1132                                      Князювання Мстислава Володимировича

1153-1187                           Князювання Ярослава Володимировича (Осмомисла) в Галицькій землі

1154-1157                                      Князювання В Києві Юрія Долгорукого

1169                                   Зруйнування Києва Володимиро-суздальським князем
                                        Андрієм Боголюбським

1185                                                   Похід Новгород-сіверського князя Ігоря Святославича на половців

1187                                   Перша згадка назви Україна в Київському літописі

1199                                                     Утворення Галицько-Волинського князівства

1199-1205                       Князювання Романа Мстиславича в Галичі

1238                                Утвердження Данила Романовича на галицькому престолі

1239-1241                                      Похід монголо-татар на Південну Русь

1240, грудень                 Зруйнування монголо-татарами Києва

1264-1301                                      Князювання Льва Даниловича у Галицько-Волинській державі

1340                                                      Розпад галицько-Волинського князівства

1340-1385                                      Князювання Любарта Гедиміновича на Волині

1349                                                      Загарбання польськими феодалами Галичини

1363                                                      Битва при Синіх Водах

1362-1363                         Приєднання Київщини, Переяславщини і Поділля до Великого князівства Литовського

1370-1385                                      Перебування Галичини у складі Угорщини

1385, 14 серпня             Кревська унія

1387                                                      Перехід Галичини під владу Польщі

1410, 15 липня               Грюнвальдська битва

1471                                                      Остаточна ліквідація автономії Київського князівства

1497                                Розгром князем Костянтином І Острозьким кримсько-татарського війська під Очаковим

1508                                                   Виступ української й білоруської знаті на чолі з князем Михайлом Глинським

1514                                Перемога словяно-литовської армії князя Констянтина І
                                       
Острозького над московським військом під Оршею1529, 1566, 1588                                Перший, Другий і Третій Литовські статути. Третій статут:
                                        остаточне закріплення селян

1556                                                      Заснування Запорізької Січі на острові Мала Хортиця

1569, 1 липня                 Люблінська унія

1572                                                     Утворення козацького реєстрового війська

1573                                                     Видання Іваном Федоровим перших друкованих книг в Україні Апостола і Букваря

1578                                                      Заснування в Острозі школи (колегії) та друкарні

1581                                                      Вихід з друку Острозької біблії

1591-1593                                  Козацько-селянське повстання під проводом Криштофа Косинського 1594-1596                                               Козацько-селянське повстання під проводом Северина Наливайка

1595, 26 грудня 1657,  27 липня   Роки життя Богдана Хмельницького

1596                                 Брестська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви

1614-1622                                      Гетьманство Петра Сагайдачного

1615                                                  Заснування Київського братства й школи при ньому. Морський похід козаків на  Константинополь

1620                                                      Відновлення православної ієрархії в Україні

1620, вересень               Битва під Цецорою

1621                                                      Хотинська війна

1625                                                     Козацьке повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила)

1632                                                      Заснування Києво-Могилянської колегії

1635                                                   Спорудження польським урядом фортеці Кодак і здобуття її   козаками Івана Сулими

1637                                 Козацько-селянське повстання під проводом Якова Острянина, Дмитра Гуні та Карпа Скидана

1647, грудень                 Похід козацького загону на чолі з Б. Хмельницьким на Запоріжжя

1648-1657                                      Гетьманство Богдана Хмельницького

1648-1676                                     Українська національно-визвольна війна і революція

1648, 19 квітня

6 травня                         Битва під Жовтими Водами

1648, 15-16 травня        Битва під Корсунем

1648, 11-13 вересня      Битва під Пилявцями

1648, 23 грудня             Урочистий вїзд Б. Хмельницького у Київ

1649, 5-6 серпня            Битва під Зборовом

1649, 8 серпня               Зборівський мирний договір

1651, 18-30 червня        Битва під Берестечком

1651, 18 вересня            Білоцерківський договір

1652, 22-23 травня        Битва під Батогом

1653, вересень-грудень Бої під Жванцем

1654                                Переяславська рада. Березневі статті Б. Хмельницького

1657-1659                                      Гетьманування Івана Виговського

1658, 16 вересня            Гадяцький договір

1659                                Битва під Конотопом

1659                                Переяславські статті між московським урядом і Юрієм Хмельницьким

1660, 17 жовтня             Слободищенський трактат

1660, 23 жовтня           Капітуляція московської армії воєводи Шереметьєва під Чудновим. Відмова воєводи від імені царя від України

1661                                                      Заснування університету у Львові

1663                                Чорна рада в Ніжині. Початок політичного розподілу України

1663-1668                                      Гетьманство Івана Брюховецького на Лівобережній Україні

1665-1676                                      Гетьманство Петра Дорошенка на Правобережній Україні

1667, 30 січня                Андрусівське перемиря між Росією й Польщею. Поділ України

1672-1687                                      Гетьманство Івана Самойловича на Лівобережній Україні

1681, 17 жовтня             Бахчисарайський мирний договір Росії з Туреччиною та Кримським ханством

1686                                                      Трактат про вічний мир між Росією та Польщею

1687, 25 липня                Коломацькі статті договірні умови між московським урядом та І.    Мазепою

1687-1709                                      Гетьманство Івана Мазепи

1700-1704                      Визвольне повстання на Правобережній Україні на чолі з Семеном Палієм

1700-1721                                      Північна війна між Росією й Швецією

1701                                Перетворення Києво-Могилянської колегії в академію

1708, жовтень                Перехід І. Мазепи на бік Карла ХІІ

1709, 14 травня              Зруйнування Чортомлицької Запорізької Січі

1709, 27 червня              Полтавська битва.

1709, 22 серпня             Смерть І. Мазепи в Бендерах

1710-1742                                      Гетьманство Пилипа Орлика (в еміграції)

1711                                                      Заснування Олешківської Січі

1712, 5 квітня                 Константинопольський мирний договір між Росією й Туреччиною

1722-1727                                      Перша Малоросійська колегія

1722-1794                                      Роки життя Григорія Сковороди

1727-1734                                      Гетьманство Данила Апостола

1734                                                      Заснування Нової Січі на р. Підпільній

1734-1750                                      Правління гетьманського уряду

1738-1745                                      Рух опришків на чолі з О. Довбушем

1739, 18 вересня            Белградський мирний договір між Росією й Туреччиною

1750-1764                                      Гетьманство Кирила Розумовського

1764                                                      Скасування гетьманства

1764-1786                                      Друга Малоросійська колегія

1768, травень-червень  Коліївщина

1772                                                      Перший поділ Польщі: приєднання Галичини до Австрії

1774                                Кучук-Кайнарджійський мирний договір

1775, 7 травня                Константинопольська конвенція між Австрією й Туреччиною:
                                        захоплення Австрією Буковини

1775, 3 серпня               Маніфест Катерини ІІ про ліквідацію Запорізької Січі

1775-1828                                      Задунайська Січ

1783, 8 квітня                Приєднання Криму до Росії

1783                                Указ Катерини ІІ про закріплення селян на Лівобережжі

1786                                Царський указ про секуляризацію церковних і монастирських маєтків на
                                         Лівобережній Україні

1788                                Утворення Чорноморського козацького війська

1792                                                      Переселення Чорноморського війська на Кубань

1793                                                     Другий поділ Польщі: включення Правобережної України до складу Росії

1795                                Третій поділ Польщі: включення Західної Волині до складу Росії

1805                                Відкриття Харківського університету

1814-1861                                      Роки життя Тараса Шевченка

1821                                Створення в Тульчині таємного Південного товариства декабристів

1823-1825                                     Діяльність таємного Товариства зєднаних словян у Новоград-Волинському

1825, грудень

1826, січень                   Повстання Чернігівського полку.

1830-1831                       Польське визвольне повстання на Правобережній Україні

1833-1837                       Діяльність у Львові просвітницького гуртка Руська трійця

1834                                Відкриття університету в Києві

1846-1847                                      Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства

1848, 16 квітня              Скасування кріпацтва у Східній Галичині

1848, 2 травня              Утворення у Львові української політичної організації Головної руської ради

1848, серпень                 Скасування кріпацтва на Буковині

1848, 25 жовтня             Створення культурно-освітнього товариства Галицько-руська матиця

1853                                Скасування кріпацтва у Закарпатті

1853-1856                                      Кримська війна

1861-1862                       Видання в Петербурзі українського журналу Основа

1861, 19 лютого             Скасування кріпацтва в Росії

1861                                Створення Галицького й Буковинського крайових сеймів.

1863                                                      Валуєвський циркуляр

1865                                Відкриття в Одесі Новоросійського університету

1868                                Заснування у Львові українського культурно-освітнього товариства Просвіта

1873                                Заснування у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (1892 перетворене на Наукове товариство ім. Т. Шевченка (НТШ))

1875                                Заснування університету в Чернівцях

1876                               Емський указ про заборону видання та ввезення з-за кордону літератури українською мовою, заборону театральних вистав українською мовою

1877                                Чигиринська змова

1890                                                    Створення у Львові Русько-української радикальної партії першої української політичної партії

1891                                                      Створення студентської таємної організації Братство Тарасівців

1899                                Створення Галицької соціал-демократичної партії

1899                                                    Створення в Галичині Української національно-демократичної партії

1900                                Створення в Харкові Революційної української партії першої на східноукраїнських землях української політичної організації

1902                                Створення Української народної партії

1904                                Заснування Української радикальної партії

1906                               Початок діяльності культурно-освітніх товариств Просвіта на Наддніпрянській Україні

1906-1909                       Столипінська аграрна реформа

1908                                Заснування Товариства українських поступовців

1914-1918                                      Перша світова війна

1914, 1 серпня               Створення у Львові Головної української ради

1914                               Створення у складі австро-угорської армії добровольчого легіону Українські січові стрільці. Створення у Львові Союзу визволення України

1915                                Реорганізація Головної української ради в Загальну українську раду

1916, 6 листопада          Указ імператора Австро-Угорщини про автономію Галичини

1917, 23-27 лютого       Лютнева буржуазна революція в Росії

1917, 4 березня              Утворення Української Центральної ради

1917, 6-8 квітня             Всеукраїнський національний конгрес

1917, 10 червня              І Універсал Центральної ради

1917, 3 липня                 ІІ Універсал Центральної ради

1917, 25 жовтня             Більшовицький переворот у Петрограді

1917, 7 листопада          ІІІ Універсал Центральної ради. Утворення УНР

1917, 4-6 грудня            Всеукраїнський зїзд рад у Києві

1917, 12 грудня              Зїзд рад у Харкові. Проголошення радянської влади в Україні

1918, 11 січня                ІV Універсал Центральної ради

1918, 27 січня                Брестський мирний договір між УНР і Державами Четверного союзу

1918, 29 квітня           Ухвалення проекту Конституції УНР, обрання Президентом УНР М. Грушевського. Всеукраїнський хліборобський зїзд: проголошення Павла Скоропадського гетьманом України

1918, 1 листопада          Українське національне повстання у Львові

1918, 13 листопада        Утворення Директорії

1918,  листопад              Відкриття Української Академії наук (УАН), з 1921 р. Всеукраїнська Академія наук, з 1936 р. Академія наук УРСР, з 1994 р. Національна Академія наук України

1918, 19 грудня              Вступ Директорії до Києва

1919, 22 січня                 Проголошення в Києві Акту Злуки УНР і ЗУНР

1919                                Виникнення Комуністичної партії Східної Галичини, згодом Комуністична партія    Західної України (КПЗУ)

1919, березень                Прийняття Конституції УСРР

1919, грудень

1920, квітень                 Перший Зимовий похід військ УНР

1920, квітень                 Варшавська угода УНР і Польщі

1920, серпень                Заснування Української військової організації (УВО)

1921, березень               Ризький мир

1921, жовтень               Виникнення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)

1921-1923                                      Голод в Україні

1922, 30 грудня              Утворення СРСР

1924                                Конституція СРСР

1925                                                  Заснування Українського національно-демократичного обєднання (УНДО)

1925, травень                 Конституція УРСР

1928                                Шахтинська справа

1929, 3 лютого               Заснування Організації українських націоналістів (ОУН)

1930                                Судовий процес у справі СВУ

1931                                Судовий процес у справі УНЦ

1932-1933                                      Масовий голод в Україні. Геноцид  українського народу

1937, січень                   Конституція УРСР

1939, 15 березня            Проголошення незалежності Карпатської України

1939, 1 вересня              Напад Німеччини на Польщу. Початок другої світової війни

1939, 17 вересня            Червона армія перейшла польський кордон

1940, 10 лютого             Розкол ОУН. Створення ОУН-Б та ОУН-М

1940, 28 червня              Червона армія окупувала Північну Буковину і Бессарабію

1941, 22 червня              Напад Німеччини на Радянський Союз

1941, 30 червня              Проголошення ОУН-Б відновлення Української держави

1942, 14 жовтня             Створення Української повстанської армії (УПА)

1944, 18 травня              Депортація кримських татар  та ін. народів з Криму

1944, 28 жовтня             Визволення України від німецьких загарбників

1945, 26 квітня               На конференції в Сан-Франциско УРСР увійшла до ООН як член-засновник

1945, 8 травня                Капітуляція Німеччини

1945, 29 червня             Радянсько-Чехословацький договір про кордони. Закарпаття увійшло до складу УРСР

1946                               Львівський церковний собор: ліквідація Української греко-католицької (уніатської) церкви

1947, квітень-серпень   Операція Вісла

1954, лютий                  Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР

1956                                Виступ М.Хрущова на ХХ зїзді КПРС із засудженням культу особи Сталіна

1961                               Суд над членами дисидентської організації Українського робітничо-селянського
 
                                       союзу   на чолі з  Л. Лукяненком.

1965, серпень-вересеньПерша хвиля арештів інтелігенції.

1972-1979                       Перебування В.Щербицького на посаді першого секретаря  ЦК КПУ

1976, 9 листопада          Утворення Української Гельсінської групи

1986, 26 квітня               Катастрофа на Чорнобильській АЕС

1989, вересень               Установчий зїзд Народного Руху України за перебудову

1989, жовтень                Закон про мови Українській РСР

1990, 16 липня               Декларація про державний суверенітет України

1991, 24 червня              Акт проголошення незалежності України

1991, 1 грудня                Всеукраїнський референдум і вибори Президента України

1991, 8 грудня                Створення Співдружності Незалежних Держав (СНД). Припинення існування СРСР

1992                                І Конгрес українців

1994, березень               Позачергові вибори до Верховної Ради України

1994, червень-липень   Вибори Президента України. Президентом обраний Л. Кучма

1994                                Україна приєдналася по Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

1994                                Офіційний візит Президента України до США

1995                                Візит Президента США Біла Клінтона в Україну

1995, листопад              Вступ України до Ради Європи

1996, 28 червня             Прийняття Конституції України

1996, вересень               Введення національної грошової одиниці гривні

1997, 31 травня             Україно-російський договір про співробітництво

1998, 12 травня             Початок роботи Верховної Ради чотирнадцятого скликання

1999, листопад              Вибори Президента України. Президентом обраний Л. Кучма 

1999, грудень -- 2001,

квітень                            Діяльність уряду В.Ющенка. Перелом у

                                         соціально-економічній ситуації в країні.

2000, січень                    Формування депутатської більшості у Парламенті

2000, лютий                  Послання Президента України до Верховної Ради Україна: поступ у  ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку

2000, квітень                  Всеукраїнський референдум з актуальних питань життя держави

2000, березень-квітеньКасетний скандал, політична криза в Україні, відставка уряду В. Ющенка

2001, травень                 Премєр-міністром України затверджено А.Кінаха.

2001, червень                 Візит Папи Римського Івана Павла ІІ в Україну

2001, серпень                 ІІІ Всесвітній форум українців у Києві

2001, 5-14 грудня          Всеукраїнський перепис населення

2002, 31 березня           Вибори до Верховної Ради України

2002, листопад              Премєр-міністром України затверджено В.Януковича

2003, січень                   Проголошення президентами Л.Кучмою і В.Путіним року Росії в

                                                 Україні. Президент Л.Кучма очолив СНД

2003, лютий                   Вступ України в єдиний економічний простір з Росією, Білоруссю, Казахстаном

2004, жовтень-грудень Вибори Президента України. "Помаранчева революція"

2005, 23 січня                Інагурація Президента України Віктора Ющенка

2005, вересень-жовтеньПолітична криза. Відставка держсекретаря і голови РНБО України. Відставка уряду Юлії Тимошенко. Затвердження Верховною Радою уряду на чолі з Юрієм Єхануровим.