Добро пожаловать

Это важно!
Бібліотека Мелітопольського державного педагогічного університету імені
Богдана Хмельницького

м. Мелітополь Запорізької області 72312
вул. Гетьманська (Леніна), 10.
Телефон (0619) 44 04 20

http://lib.mdpu.org.ua/
bibliomdpu@gmail.com
Facebook


Заснована в 1922 роцi у Мелiтополi як бібліотека педагогічного технiкуму, від якого веде свою історію Мелітопольський державний педагогічний університет. Має філію на музично – педагогiчному факультетi.
У структурi бібліотеки: вiддiл комплектування та наукової обробки лiтератури, інформаційно – бібліографічний вiддiл, 3 абонементи, 2 читальних зали.
Бібліотечний фонд – багатогалузевий, загальна кiлькiсть – 404 374 прим. українською, російською, англійською, нiмецькою, французькою мовами; комплектується лiтературою суспiльно – політичного, психолого – педагогічного, природничо – наукового профілю, лiтературою з мистецтвознавства та спорту, літературознавства, мовознавства, музики та ін.
У фондi зберiгаються цiннi видання: “Жизнь животных” А.Брема (переклад з нім., т.1-4, 1886 р.), “ Жизнь европейских народов” (т.1-3, 1888 р.), “ История человечества” (т. 1-9. 1896 г.), “Библиотека великих писателей” (т.1-4, 1904 г.), “Великая реформа” (т. 1-7. 1909 г.) тощо.
Інформатизація суспільства, нові вимоги до вищого навчального закладу вимагають від бібліотеки якісного та оперативного бібліографічно-інформаційного обслуговування, формування інформаційного поля та швидкого доступу до інформації користувачів освітянської галузі, готовності до змін та впровадження інноваційних технологій у бібліотечну діяльність.
Бібліотека освітнього простору є інформаційною серцевиною, основою навчально-педагогічного та наукового процесів, творчою лабораторією, від ресурсів та послуг якої залежить зміст навчання та наукових досліджень. Функціонування бібліотеки, формування її документного ресурсу є розумне поєднання паперових та електронних носіїв, використання традиційних та впровадження нових форм в бібліотечній діяльності.
У зв’язку з реформуванням вищої освіти, введенням нових дисциплін приділяється велика увага інформаційному забезпеченню користувачів бібліотеки, створенню нових баз даних, електронних ресурсів власної генерації.Графік роботи бібліотеки


Абонементи працюють з 8.00 до 17.00
Вихідні дні - субота, неділя
Під час сесій студентів заочної форми навчання субота з 9.00 до 15.00

Читальні зали з 8.00 до 17.00
(субота) з 9.00 до 15.00
Вихідний день - неділя

Інформаційно-бібліографічний відділ з 8.00 до 17.00
Вихідні дні - субота, неділя

Бібліотека факультету мистецтв та художньої освіти
з 9.00 до 13.00
під час сесій студентів заочної форми навчання з 9.00 до 14.00

Санітарний день - останній четвер місяця.
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Ознайомтеся з правилами користування бібліотекою. Правила дуже прості. А дотримання їх подарує Вам повагу та увагу бібліотекарів, які завжди допоможуть підібрати потрібну літературу або інформацію, нададуть корисну пораду, підтримають з Вами бесіду. Своєчасне повернення книг в належному стані зробить бібліотекарів вашими вірними друзями і палкими шанувальниками.
Так давайте дружити та шанувати один одного !


Правила користування бібліотекою
Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького.
(витяг)

• Права та обов'язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами.

• Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів університету, учні ліцею, якщо є угода про співробітництво з вузом. Користувачі інших вищих навчальних закладів обслуговуються, як правило, лише в читальних залах.
• Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах, у філіях та інших пунктах видачі літератури; користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.
• Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення дійсне в поточному році. Користувачі інших навчальних закладів подають посвідчення і обслуговуються, як правило, в читальних залах .
• На підставі поданих документів читачу заповнюється читацький формуляр.
• Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі.
• Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам. Читачі, які не повернули літературу вчасно, позбавляються правом користуватися абонементом навчальної та наукової літератури строком на 1 місяць.
• Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10-15 примірників, студентам до 10 примірників строком на місяць.
• Художня література та періодичні художні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.
• Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.
• Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), література обмеженого користування видаються в установленому порядку.
• Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.
• При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).
• Для отримання літератури читач (студентський квиток, аспірантське або службове посвідчення) заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на читацькій вимозі (книжковому формулярі) чи у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник.
• Читачі зобов'язані дбайливо ставитися до книжок та інших творів друку, одержання із фондів бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з обліковим документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінок; не виймати картки з каталогів та картотек.
• При отриманні літератури читач має ретельно передивитися її і, якщо виявить якісь дефекти - повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
• Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.
• Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
• Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогом-прейскурантом на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.
• Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначаються за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.
• Грошова компенсація за втрачену літературу повинна бути внесена читачем безпосередньо у касу університету.
• На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.
• На початок кожного навчального року користувачі ( професорсько-викладацький склад ) повинні пройти повторну реєстрацію, пред'явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.
• Читачі, що закінчили університет повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.
• Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.
• За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користування всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

Витяг з правил користування ресурсами зали електронної
інформації (ЗЕІ)
• Право користування ресурсами ЕЗ бібліотеки МДПУ надається користувачам, що пройшли реєстрацію та лише за наявності студентського квитка.
• Користувач повинен:
• Ознайомитися з правилами роботи ЕЗ: за одним робочим місцем – одна людина;
• Тривалість сеанса роботи за комп’ютером не повинна перевищувати одну годину;
• Надавати консультантові зовнішні носії для антивірусного сканування, копіювання інформації на зовнішні носії проводиться лише після антивірусного сканування носіїв;
• Чекати своєї черги поза межами ЕЗ;
• За вимогою чергового консультанта завершити роботу на комп’ютері та покинути ЕЗ (за 15 хвилин до закінчення робочого дня та в інших обгрунтованих випадках);
• Дотримуватися тиші та розпорядку роботи;
• Дбайливо ставитися до обладнання та фонду; Повідомляти чергового консультанта про неполадки, що виникли в процесі експлуатації ПК чи певних програмних засобів.

2. Користувачеві забороняється:
• Користуватися обчислювальною технікою без реєстрації у чергового консультанта;
• Заходити до ЕЗ у верхньому одязі;
• Приносити з собою та вживати їжу та напої і т. п.;
• Вносити зміни в файли настроювання ПК.


У н а с В и м о ж е т е
Користуватися документами з фондів бібліотеки
Користуватися мережею Internet ( безкоштовно )
Робити копії на зовнішні носії
Отримувати через МБА твори, яких немає в фондах нашої бібліотеки
Користуватися читацькими каталогами і картотеками
Отримувати консультації фахівців бібліотеки
Отримувати бібліотечно-бібліографічні довідки
Систематизувати свої публікації за таблицями УДК, ББК
Знайомитися з новими творами друку на переглядах і виставкахшаблоны для dle 11.2
---