Соціальні мережі

Соціальні мережі

(бібліографічний список літератури)


1) Валькова М. В. Типология образовательных сетевых сообществ/ М. В. Валькова// Информатика и образование. – 2011. - № 5. – С. 73-77.

2) 73(4Укр) Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного
Г 70 українського суспільства/ В. М. Горовий. – К.: НБУВ, 2005. - 299 с.

3) Горошко О. Мотиви користування мережею Інтернет: тендерний аналіз/ О. Горошко// Соціальна психологія. – 2009. - № 4. – С. 148-161.

4) Гущина Н. І. Проблема захисту учнів від негативних впливів у соціальних мережах/ Н. І. Гущина// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. - № 7. – С. 13-14.

5) 73 Интернет: социоантропологический аспект/ И. П. Аносов, Н. А. Жильцов,
И 73 С. В. Кулешов и др. – М. – Мелитополь: Скрипторий, 2002. - 120 с.

6) Ковальчук В. Н. Проблеми інформаційної безпеки дітей різних вікових категорій/ В. Н. Ковальчук// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. - № 8. – С. 58-62.

7) Копчак С. Інтернет та молодь: соціалізація через активність споживання інформації/ С. Копчак// Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – К. – Миколаїв, 2008. – Вип. 14. – С. 119-125.

8) Кривуца В. Сучасні інфокомунікаційні мережі/ В. Кривуця, Л. Беркман, В. Лапінський// Інформатика. – 2011. – Листопад (№ 42-43). – С. 3-17.

9) Ляшенко Б. М. Інтернет-пошук у навчальному процесі та професійному вдосконаленні вчителя/ Б. М. Ляшенко, О. С. Сверчевська// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. - № 8. – С. 40-42.

10) Семенова З. В. Проблемы формирования навыков эффективного использования социально значимых сервисов Интернета/ З. В. Семенова, И. А. Кротов// Информатика и образование. – 2011. - № 2. – С. 20-23.

11) Сисоєва С. О. Професійне консультування молоді: можливості мережі Інтернет/ С. О. Сисоєва, В. В. Осадчий. – Мелітополь, 2005. - 199 с.

12) Сопіна І. Соціальні мережі/ І. Сопіна// Інформатика. – 2009. – Листопад (№ 43). – С. 17-24.

13) Спілкування в соціальних мережах призводить до слабоумства// Інформатика. – 2009. – Квітень (№ 16). – С. 23.

14) 74.04(4Укр) Стратегічний ресурс цивілізаційного розвитку. Науково-освітній
Н 34 потенціал нації: погляд у ХХІ ст./ авт. кол.: В. Литвин, В. Андрущенко,
А. Гуржій та ін. – К., 2004. – С. 97-218.

15) Уліщенко В. Блогосфера як нове освітнє середовище/ В. Уліщенко// Дивослово. – 2009. - № 6. – С. 11-14.

16) Ходорковський О. А. Нові можливості соціальних мереж/ О. А. Ходорковський// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. - № 7. – С. 9.

17) Цяцько А. Соціальні тенета/ А. Цяцько// Освіта України. – 2012. – 10 січня (№ 1-2). – С. 1, 8-9.шаблоны для dle 11.2
---