Польща

Польща

(бібліографічний список літератури)1) Даниліна Е. Украина-Польша. Почувствуйте разницу!/ Е. Данилина// Мелитопольские ведомости. – 2010. – 27 января-2 февраля. – С. 12.

2) Деркач В. Досвід Польщі: внутрішньо-шкільне і зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів/ В. Деркач// Рідна школа. – 2009. - № 11. – С. 74-79.

3) Егорова И. Совершенно уникальная страница из истории польского народа/ И. Егорова// ИЗ. – 2012. – 20 марта (№ 40). – С. 3.

4) Кучай О. Підготовка майбутнього вчителя інформатики в Польщі та Україні: порівняльний аналіз/ О. Кучай// Рідна школа. – 2011. - № 3. – С. 66-69.

5) Кушнір О. Як козаки в польські ВНЗ їздили [Образование в Польше]/ О. Кушнір// Освіта. – 2006. – 1-8 листопада. – С. 3.

6) 74.59 Марек Квєк [Польський філософ, учений]// Ідея
І-29 Університету: Антологія/ Ред. М. Зубрицька. – Львів:
Літопис, 2002. – С. 267-294.

7) 28.89(0)я73 Масляк П. О. Польша/ П. О. Масляк// Країнознавство:
М 31 підруч./ П. О. Масляк. – 2-ге вид.,випр. – К., 2008. – С. 127-
131.

8) Образование в Польше, Италии, Венгрии// Народное образование. – 2003. - № 9. – С. 45-62.

9) Олейник С. Журик в буханке [Польша, Чехия]/ С. Олейник// Индустриальное Запорожье. – 2008. – 16 октября. – С. 11.

10) "Полония" рассказала о себе [Украино-польское общество]// Новий День. – 2007. – 15.03. – С. 8.

11) Супричов О. Країни Центрально-Східної: Східної Європи [Польща, Словаччина, Угорщина]/ О. Супринов// Географія та основи економіки в школі. – 2009. - № 3. – С. 34-41.

12) Уварова Г. Наш сусід – Польща/ Г. Уварова// Географія та основи економіки в школі. – 2004. - № 6. – С. 30-35.

13) 63.3(4Укр) Україна-Польща: єдність зброї крізь віки: альбом. –
У-45 К.: Грані-Т, 2007. - 120 с.

14) 74 Урсула Ордон. Характеристика освітніх тенденцій у

П-78 польській системі освіти на окремих етапах її

розвитку// Проблеми освіти: наук. зб. – К., 2008. –

Вип. 54. – С. 49-52.

15) Хомич Л. Полікультурна освіта в школах Польщі/ Л. Хомич// Освіта України. – 2009. – 19 травня. – С. 4.

16) Хурло Л. О подготовке учителей в Польше/ Л. Хурло// Высшее образование в России. – 2003. - № 6. – С. 142-143.

17) Школа – центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості: зб. наук. ст. та доп. учасників Всеукр. наук.-практ. семінару. – Луганськ, 2011. - 267 с.шаблоны для dle 11.2
---