Організатор освітньої справи в Україні

Організатор освітньої справи в Україні
(до 130-річчя від дня народження Х. Д. Алчевської, 1882-1948)


1) 74я2 Алчевская Христина Даниловна// Педагогическая энциклопедия/ гл. ред.
П 24 А. И. Каиров, Ф. Н. Петров. – М., 1964. – С. 71.

2) 37(03) Алчевская Христина Даниловна (1841-1920)// Педагогический словарь в 2-х т./
П 24 под ред. Г. М. Воловникова, Л. И. Генспоровская. – М., 1960. – Т. 1. – С. 38.

3) 74.03(4Укр) Алчевська Христина Данилівна// Гончаренко С. Український педагогічний
Г 65 словник/ С. Гончаренко. – К., 1997. – С. 23.

4) 74.03(4Укр) Алчевська Христинв Данилівна (1841-1920)// Українська педагогіка в
У-45 персоналіях: у 2 кн. Кн. 1: Х-ХІХ ст.: навч. посіб./ за ред.
О. В. Сухомлинської. –К., 2005. – С. 531-538.

5) 74.03(2Укр) Алчевская Х. Д. Жива ли школа? (Конфиденциальный допрос самой себя)/
А 72 Х. Д. Алчевская// Антология педагогической мысли Украинской ССР/ сост.
Н. П. Калениченко. – М., 1988. – С. 264-266.

6) 74.03(2Укр) Алчевская Х. Д. Передуманное и пережитое [отрывки]. Школа прежде и
А 72 теперь. Заметка об удачных и неудачных уроках в школе/ Х. Д. Алчевская//
Антология педагогической мысли Украинской ССР/ сост. Н. П. Калиниченко.
– М., 1998. – С. 258-264.

7) 74.03(2) Мухін М. І. Педагогічні погляди і освітня діяльність Х. Д. Алчевської/
М 92 М. І. Мухін. – К.: Вища школа, 1979. – 184 с.

8) Невідомий рукопис Х. Д. Алчевської з методики навчання грамоти// Початкова школа. – 1971. - № 6. – С. 70-75.

9) 74.03(4Укр) Основні концепції розвитку школи й педагогіки України наприкінці ХІХ – на
Л 93 початку ХХ ст.// Любар О. О. Історія української школи і педагогіки: навч.
посіб./ О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К., 2006. –
С. 274-283.

10) 74.03(2Укр) План уроков по звуковому методу, прочитанный Х. Д. Алчевской в собрании
А 72 учительниц: 27 сентября 1893 г.// Антология педагогической мысли
Украинской ССР/ сост. Н. П. Калениченко. – М., 1988. – С. 266-269.

11) 74.00 Попова Л. Д. Алчевська Христина Данилівна/ Л. Д. Попова// Педагогічна
П-24 Харківщина: довідник/ за ред. В. І. Лозової, І. Ф. Прокопенка. – Х., 1997. –
С. 8-9.

12) Христина Данилівна Алиевська [1841-1920 р. р.]// Управління школою. – 2010. – Листопад. - № 33. – С. 1.

13) 26.89(4Укр-4Хар) Христина Данилівна Алиевська та її внесок у розвиток народної
Р-49 освіти// Рідний край: навч. посіб. з народознавства/ за ред.
І. Ф. Прокопенка. – Х., 1999. – С. 392-398.

14) 74.03(2Укр) Христина Даниловна Алчевская (1841-1920)// Антология педагогической
А-72 мысли Украинской ССР/ сост. Н. П. Калениченко. – М., 1988. – С. 255-258.шаблоны для dle 11.2
---