Корифей української історії просвітництва-публіцистики (бібліографічний список літератури)

Корифей української історії просвітництва-публіцистики
30(18).09 – 170 років з дня народження Драгоманова М. П. (1841-1895)
:
бібліографічний список літератури


1) Андрущенко В. Спадщина малознаного Михайла Драгоманова – політолога й культуролога/ В. Андрущенко, В. Погребенник// Вища освіта України. – 2010. - №1. – С. 97-106.

2) Андрущенко В. Три університети Михайла Драгоманова/ В. Андрущенко// Урядовий кур’єр. – 2011. – 10 вересня (№166). – С. 18.

3) Бартошко С. Інститут фіскалів, або доноси в долі Михайла Драгоманова/ С. Бартошко// Рідна школа. – 1995. - №6. – С. 9-13.

4) Бартошко С. На позиціях міжнаціональної згоди [Публіцистичні й літературно-критичні виступи М. П. Драгоманова]/ С. Бартошко// Кур'єр Кривбасу. – 1997. - №83-84. – С. 83-86.

5) Бондарук Т. М. Драгоманов і українська національна справа/ Т. Бондарук// Вісник Академії наук України. – 1993. - №4. – С. 27-30.

6) Вислоух Л. Предвестник свободы [М. П. Драгоманов]/ Л. Вислоух// Индустриальное Запорожье. – 1996. – 1 октября. – С. 3.

7) Денискіна Г. Функціонування потенційних слів у наукових працях Михайла Драгоманова/ Г. Денискіна// Дивослово. – 2008. - №3. – С. 33-35.

8) Державницький чин: Михайло Драгоманов// Сергійчук В. Що дала Україна світові/ В. Сергійчук. – К., 2008. – С. 108-109.

9) Драгоманов М. П.// Большая Советская Энциклопедия. В 30 т. Т. 8: Дебитор-Эвкалипт. – М., 1972. – С. 479.

10) Драгоманов М. П.// Губарев В. К. Історія України: універсальний ілюстрований довідник/ В. К. Губарев. –Донецьк, 2008. – С. 237-238.

11) Драгоманов М. П.// Енциклопедія історії України. В 5 т. Т. 2: Г-Д/ редкол. В. А. Смолій та ін. – К., 2003. – С. 458-459.

12) Драгоманов М. П. (1841-1895)// Короткий довідник з історії України/ І. Ф. Курас, М. О. Багмет, І. І. Федьков. – К., 1994. – С. 79.

13) Драгоманов М. П. (1841-1895)//Українська педагогіка в персоналіях. У 2 кн. Кн. 1: навч. посіб./ за ред. О. В. Сухомлинської. – К., 2005. – С. 376-384.

14) Драгоманов М. П.// Українська Радянська енциклопедія. Т. 4: Данте-Ешелон. – К., 1961. – С. 319-320.

15) Драгомановъ (Михаилъ Петровичъ)//Энциклопедический словарь. Т.ХІ: Домиціи-Евреинова/ изд. Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ. – СПб, 1893. – С. 90-91.

16) Драгоманов Михайло Петрович// Малий словник історії України/ В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. – К., 1997. – С. 140.

17) Драгоанов М. П. Вибрані праці. Т.1. Кн.1: Історія. Педагогіка. Публіцистика/ М. П. Драгоманов. – К.: Знання України, 2006. – 342 с.

18) Драгоманов М. П. Малоруський інтернаціоналізм/ М. П. Драгоманов// Київ. – 1991. - №8. – С. 111-115.

19) Драгоманов М. П. Про українських козаків, татар та турків: історична розвідка. З додатком про життя Михайла Драгоманова. – К.: Дніпро, 1991. – 45 с.

20) Драгоманов М. П. Пропащий час: українці під Московським царством, 1654-1876/ М. П. Драгоманов// Укр. іст. журнал. – 1991. - № 9. – С. 131-143.

21) Утиски української школи у другій половині ХІХ ст. Педагогічні ідеї М. П. Драгоманова і Б. Д. Грінченка// Любар О. О. Історія української школи і педагогіки: навч. посіб./ О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К., 2006. – С. 214-228.

22) Драгоманів-Шишманова Л. Зі споминів про М. Драгоманова/ Л. Драгоманів-Шишманова// Дзвін. – 1991. - № 10. – С. 133-136.

23) Іванова Л. Г. М. П. Драгоманов і історія України/ Л. Г. Іванова// Укр. іст. журн. – 1991. - № 9. – С. 127-130.

24) Іванченко Р. Драгоманов: Україна і Європа/ Р. Іванченко// Вісник Академії Наук України. – 1993. - № 4. – С. 30-36.

25) Киян О. І. М. П. Драгоманов і російський лібералізм/ О. І. Киян // Укр. іст. журнал. – 1992. - № 4. – С. 31-39.

26) Круглашов А. М. Європоцентризм Михайла Драгоманова/ А. Круглашов// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. - № 13. – Квітень. – С. 5-9.

27) Круглашов А. М. М. П. Драгоманов про російських революціонерів початку
70-х р.р. ХІХ ст./ А. М. Круглашов// Укр. іст. журнал. – 1992. - № 6. – С. 47-57.

28) Круглашов А. М. Михайло Драгоманов про історичну долю та завдання освіти на Україні/ А. М. Круглашов// Рад. шк. – 1991. - № 8. – С. 90-93.

29) Круглашов А. М. Політична етика Михайла Драгоманова (теоретичні аспекти)/ А. М. Круглашов// Укр. іст. журнал. – 2000. - № 3. – С. 73-92.

30) Куца О. Дещо про Драгоманова, галичан і соціалізм/ О. Куца// Мандрівець. – 1996. - № 2-3. – С. 46-53.

31) Куца О. Михайло Драгоманов проти "народності" Тараса Шевченка/ О. Куца// Мандрівець. – 1994. - № 1. – С. 83-90.

32) Мацько Л. "Всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму" [Про М. П. Драгоманова]// Дивослово. – 2003. - № 11. – Листопад. – 20-23.
33) Мацько Л. Уроки М. Драгоманова/ Л. Мацько// Урядовий кур’єр. – 2003. – 26 вересня (№ 180). – С. 7

34) Михайло Драгоманов (1841-1895)// Усі видатні постаті історії України. – Х., 2006. – С. 173-178.

35) Михайло Петрович Драгоманов// Управління школою. – 2011. – Лютий. - № 4-6. – С. 1

36) Муравицька М. Апостол правди і науки: концепція національної освіти М. П. Драгоманова/ М. Муравицька// Рідна шк. – 1996. - № 4. – С. 5-9.

37) Петлюра С. Драгоманов про українське питання/ С. Петлюра// Хроніка 2000. Наш край. – 1993. - № 2. – С. 170-176.

38) Погребенник В. Українсько-болгарське єднання і "софійність" Михайла Драгоманова/ В. Погребенник// Освіта. – 2006. – 11-18 січня. – С. 9.

39) Про відзначення 170-річчя з дня народження видатного українського письменника, публіциста, історика, громадського діяча Михайла Петровича Драгоманова: постанова Верховної Ради України// Урядовий кур’єр. – 2011. – 2 березня (№ 39). – Орієнтир. - № 9. – С. 9.

40) Савченко С. С. Апостол правди і науки: до 170-річчя від дня народження М. П. Драгоманова (1841-1895)/ С. С. Савченко// Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2011. - № 3. – С. 121-130.

41) Сарбей В. Г. До поглядів М. П. Драгоманова на національне питання/ В. Г. Сарбей// Укр. істор. жур. – 1991. - № 9. – С. 60-70.

42) Ткачук А. П. Апостол правди і науки: національно-культурна концепція Михайла Драгоманова (відродження)/ А. М. Ткачук// Рідна шк. – 1994. - № 3-4. – С. 10-11.

43) Ушій С. Постать Михайла Драгоманова в інтелектуальній історії України/ С. Ушій// Вища освіта України. – 2007. - № 2. – С. 110-114.

44) Федченко П. "Апостольські" послання Михайла Драгоманова/ П. Федченко// Слово і час. – 1998. - № 7. – С. 8-15.

45) Хохліна О. П. Проблема розвитку дитини з вадами інтелекту в працях Л. С. Виготського// Педагогіка і психологія. – 1999. - № 1. – С. 136-143.

46) Чернихівський Г. І. Українські літописи XVII- XVIII ст. у творчій спадщині М. Драгоманова/ Г. І. Чернихівський// Укр. і істор. журнал. – 1993. - № 4-6. – С. 38.

47) "Чудаческие мысли" 100 лет спустя [к 150-летию со дня рождения украинского мыслителя М. П. Драгоманова]: подборка ст.// Филос. и социол. мысль. – 1991. - №9. – С. 80-172.
48) Шевченко П. М. П. Драгоманов про розвиток освіти в Україні/ П. Шевченко// Рідна шк. – 2000. - № 9. – С. 77-76.шаблоны для dle 11.2
---