Слово про великого Українця (література до бібліографічного огляду)

Слово про великого Українця
(першого Президента України Грушевського Михайла Сергійовича
(1866-1934), 29 (17).09 – 145 р. з дня народження):
література до бібліографічного огляду


1) Булгак О. В. Відроджувач української історії/ О. В. Булгак// Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2007. - №3. – С. 54-59.

2) Бурлака Г. Літературна творчість Михайла Грушевського/ Г. Бурлака// Дивослово. – 2009. - № 1. – С. 48-54.

3) Бурлака Г. Ще одна грань таланту: Михайло Грушевський – літературний критик// Грушевський М. С. твори: у 50 т./ гол. ред. П. Сохань. – Львів, 2008. – Т. 11. – С. ХІІІ-ХХХІІ.

4) 63.3(4 Укр)6т Великий Українець: матеріали з життя та діяльності
В 27 М. С. Грушевського/ упоряд. А. П. Демиденко. – К.: Веселка,
1992. – 551 с.

5) 92(4 Укр) Верба І. В. Грушевський М. С./ І. В. Верба// Енциклопедія
Е 64 Сучасної України. Т. 6: Го-Гю. – К.: Поліграфкнига, 2006. –
С. 557-560, 562-563.

6) 63.3(4 Укр) Грушевський М. Твори: у 50 т./ М. Грушевський. – Львів: Світ,
Г 91 2005. – Т. 2: Суспільно-політичні твори (1907-1914). – 678 с.

7) 63.3(4 Укр) Грушевський М. Твори: у 50 т./ М. Грушевський. – Львів: Світ,
Г 91 2005. – Т. 3: Суспільно-політичні твори (1907-березень 1917). –
774 с.

8) 63.3(4 Укр) Грушевський М. Твори: у 50 т./ М. Грушевський. – Львів: Світ,
Г 91 2007. – Т. 4. – Кн. І: Суспільно-політичні твори (доба
Української Центральної Ради березень 1917 – квітень 1918). –
407 с.

9) 63.3(4 Укр) Грушевський М. С. Твори: у 50 т./ М. Грушевський. – Львів:
Г 91 Світ, 2004. – Т. 6:Історичні студії та розвідки (1895-1900). –
675 с.

10) 63.3(4 Укр) Грушевський М. Твори: у 50 т./ М. Грушевський. – Львів: Світ,
Г 91 2005. – Т. 7:Історичні студії та розвідки (1900-1906). – 776 с.

11) 63.3(4 Укр) Грушевський М. Твори: у 50 т./ М. Грушевський. – Львів: Світ,
Г 91 2007. – Т. 8: Історичні студії та розвідки (1906-1916). – 755 с.

12) 63.3(4 Укр) Грушевський М. Твори: у 50 т./ М. Грушевський. – Львів: Світ,
Г 91 2008. – Т. 11: Літературно-критичні та художні твори.
Літературно-критичні праці (1883-1931), "Про освіту". – 750 с.

13) 63.3(4 Укр) Грушевський М. Твори: у 50 т./ М. Грушевський. – Львів: Світ,
Г 91 2008. – Т. 14: Рецензії та огляди (1888-1897). – 391 с.
14) 63.3(4 Укр) Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та
Г 91 доповненнями/ М. Грушевський. – Донецьк: БАО, 2008. –
734 с.

15) 63.3(4 Укр) Грушевский М. Иллюстрированная история Украины/
Г 91 М. Грушевский// Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2002. – 768 с.

16) Лозовий В. Діяльність Михайла Грушевського у Кам'янець-Подільський період (1919 р.)/ В. Лозовий// Молода нація: альманах. – К.: Смолоскип, 2004. - № 4. – С. 22-27.

17) Лупейко В. Слово про великого Українця/ В. Лупейко// Лупейко В. У світі українських інтелектуалів/ В. Лупейко. – Донецьк, 2004. – С. 90-110.

18) Михайло Грушевський// Я. Дашкевич Постаті. – Львів, 2007. – С. 336-449.

19) Михайло Грушевський (1866-1934)// Усі видатні постаті історії України. – Х., 2006. – С. 184-193.

20) Пиріг Р. Заручник мінливої доби/ Р. Пиріг// В епіцентрі подій – журналіст. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 24-26.

21) Тельвак В. В. Життєвий і творчий шлях М. С. Грушевського в ювілейних оцінках 1926 р./ В. В. Тельвак// Український історичний журнал. – 2008. - № 6. – С. 111-125.

22) Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників: кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ ст./ В. Тельвак// Український історичний журнал. – 2008. - № 5. – С. 228-230.

23) Ткаченко І. В. Редакційна політика М. Грушевського в "Літературному віснику" (1907-1914 р.р.)/ І. В. Ткаченко// Український історичний журнал. – 2010. - № 5. – С. 90-103.

24) Чурбукова Т. Матеріали до курсу за вибором "Визначні постаті України": Михайло Грушевський/ Т. Чурбукова// Історія в школах України. – 2010. - № 3. – С. 16-21.

25) 63.3(4 Укр) Шаповал Ю. Михайло Грушевський/ Ю. Шаповал, І. Верба. –
Ш-24 К.: Альтернативи, 2005. – 352 с.шаблоны для dle 11.2
---