Життя віддане художньому слову України (бібліографічний список літератури)

Життя віддане художньому слову України
(27.08 – 155 років з дня народження І. Я. Франка (1856-1916), видатного українського письменника, поета, просвітителя, освітнього діяча,
педагога-публіциста): Бібліографічний список літератури

1) 83.3Укр Басс И. И. Художественная проза Ивана Франко/ И. И. Басс. – М.: Советский
8У1 писатель, 1967. – 334 с.
Б 27

2) 83.3Укр1 Біблійна парадигматика українського письменства [І. Франко, Т. Шевченко,
С 15 Л. Українка та ін.]// Sacrum: Біблія в українській літературі/ за ред.
І. Набитовича. – Lublin, 2008. – С. 343-695.

3) 83.3Ук1 Бонь В. Літературно-меморіальний музей у селі Івана Франка: путівник/
Б 81 В. Бонь, М. Оркуш. – Львів: Каменяр, 1978. – 60 с.

4) 66г(4Укр) Будівничий української державності: хрестоматія політологічних статей
Б 90 І. Франка/ упоряд. Д. Павличко. – К.: Києво-Могилянська академія, 2006. –
638 с.

5) 8У1 Возняк С. М. Іван Франко – поборник єднання народів/ ред. В. М. Кравець. –
83.3Ук1 Львів: Вища школа, 1974. – 142 с.
В-64

6) "Жалі мої, жалі": сценарій літературно-музичної композиції за творами І. Я. Франка// Українська культура. – 1992. - № 2. – С. 34-36.

7) Захарова В. Роль Івана Франка в історії методики викладання літератури (за оповіданням "Борис Граб")/ В. Захарова// Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. - № 9. – С. 25-27.

8) 83.34Укр73 Іван Франко (1856-1916)// Історія української літератури ХІХ ст.: у 2 кн. – К.,
І-90 2006. – Кн. 2: підруч./ за ред. М. Г. Жулинського. – К., 2006. – С. 268-349.

9) 63.3(4Укр) Іван Франко (1856-1916)// Усі видатні постаті історії України. – Х., 2006. –
У-74 С. 179-183

10) 83.3Ук1 Каспрук А. А. Філософські поеми Івана Франка/ А. А. Каспрук. – К.: Наукова
8 У1 думка, 1965. – 192 с.
К 28

11) 83.3Ук1-8 Колесник П. И. Иван Франко: биографический очерк/ П. И. Колесник. – К.:
8 У1 Дніпро, 1966. – 95 с.
К 60

12) 84(2-Ук)7 Колесник П. Поет в осаде: роман/ пер. с укр. А. Малютиной, К. Трофимова;
У2 П. Колесник. – М.: Сов. Списатель, 1986. – 336 с.
К 60

13) 83.3Ук1 Кравець М. М. Іван Франко – історик України/ М. М. Кравець. – Львів: Вид-
8 У1 во Львівського ун-ту, 1971. – 204 с.
К 78


14) 83.3Ук1 Літературно-меморіальний музей Ивана Франко во Львове: путеводитель. –
8 У1 Львов: Каменяр, 1975. – 111 с.
Л-64

15) Ляшкович П. А. Франко і Бодлер/ П. А. Ляшкович// Вісник Запорізького держ. ун-ту: філологічні науки. – 2000. - № 1. – С. 101-104.

16) 83.3Ук1 Микитась В. Л. Ідеологічна боротьба навколо спадщини І. Франка:
М 59 дослідження/ В. Л. Микитась. – К.: Дніпро, 1978. – 230 с.

17) Пасемко І. "Я син народу, що вгору йде" [І. Франко]: Всеукраїнське літературно-мистецьке свято/ І. Пасемко// Освіта. – 2009. – 26 серпня – 2 вересня. – С. 4.

18) 83.3 Ук1 Пастух Т. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою "Sempertiro")/
П 19 Т. Пастух. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2003. – 84 с. – (Дрібненька бібліотека; 4.9).

19) 83.3 Ук1 Пінчук С. П. Словник літературознавчих термінів Івана Франка/ С. П. Пінчук,
8 У1 Є. С. Регушевський. – К.: Наукова думка, 1966. – 272 с.
П 32

20) 74.5 Присяжнюк Н. Інтегроване заняття словесності: до 150-річчя від дня
О-72 народження І. Франка/ Н. Присяжнюк, В. Печарська// Освіта. Технікуми.
Коледжі. – 2007. - № 1. – С. 52-55.

21) 83.3 Укр1 Sacrum в українській літературі [… І. Франко, Л. Українка, М. Яцков та ін.]//
С-15 Sacrum і Біблія в українській літературі/ за ред. І. Набитовича. – Lublin, 2008.
– С. 21-342.
22) 83.3 Ук1 Скакун О. Ф. Иван Франко/ О. Ф. Скакун. – М.: Юрид. Лит., 1987. – 124 с.
8У1
С-42

23) Слоньовська О. Міфопоетична парадигма незалежної України в ліриці Івана Франка, Євгена Маланюка, Івана Багряного та Олега Ольжича/ О. Слоньовська// Дивослово 2007. - № 9. – С. 59-64.

24) Стефан С. Рік Івана Франка. Річниця чи роковини?/ С. Стефан// Урок української. – 2006. – № 2. – С. 2.

25) 84.4Укр У день Івана Франка// Український декламатор: зб. віршів для української
У-45 молоді/ упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич. – К., 2006. – С. 244-257.

26) Фіщенко Н. "Брейн-ринг" за творчістю І. Франка/ Н. Фіщенко// Все для вчителя. – 2005. – Вересень (№ 17-18). – С. 84-88.

27) 83.3Ук1 Франко Іван. Документальні фотографії/ Іван Франко. – Львів: Каменяр, 1971.
8У1 – 100 с.
Ф 83

28) 83.3Укр1 Фанко И. Из секретов поэтического творчества/ И. Франко. – М.: Искусство,
Ф 83 1967. – 174 с.

29) 83.3Ук1 Франко І. Поезія. Перехресні стежки. Украдене щастя. Коротка біографія
Ф 83 письменника. Тексти віршів. Стислий переказ творів. Аналіз текстів. Зразки
учнівських творів: 10 кл. – Х.: Ранок, 2000. – 80 с. – ("Літературна крамниця").

30) 83.3Ук1 Франко Т. І. Про батька: статті, оповідання, спогади/ Т. І. Франко. – К.:
8У1 Дніпро, 1966. – 283 с.
Ф 83

31) Чубукова Т. Визначні постаті України: Іван Франко/ Т. Чубукова// Історія в школах України. – 2010. - № 1. – С. 22-26.

32) 83.3Ук1 Шляхами Івана Франка на Україні: путівник. – Львів: Каменяр, 1982. – 127 с.
Ш-70

33) 83.3Ук1 Щурат С. Повість Івана Франка "Борислав сміється". – Львів: Вид-во
8У1 Львівського ун-ту, 1966. – 174 с.
Щ 98

Твори І. Я. Франка

1) 84Ук1 Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – К.: Наукова думка, 1976. – Т. 1: Поезія. –
Ф 83 1976. – 502 с.
Т. 2: Поезія. – 1976. – 543 с.
Т. 3: Поезія. – 1976. – 447 с.
Т. 4: Поезія. – 1976. – 470 с.
Т. 5: Поезія. – 1976. – 382 с.
Т. 6: Поезія. – 1976. – 567 с.
Т. 7: Поезія. – 1976. – 591 с.
Т. 8: Поетичні переклади та переспіви. – 1977. – 638 с.
Т. 9: Поетичні переклади та переспіви. – 1977. – 527 с.
Т. 10: Поетичні переклади та переспіви. – 1977. – 479 с.
Т. 11: Поетичні переклади та переспіви. – 1978. – 527с.
Т. 12: Поетичні переклади та переспіви. – 1978. – 727 с.
Т. 13: Поетичні переклади та переспіви. – 1978. – 663 с.
Т. 14: Повісті та оповідання (1875-1878). – 1978. – 511 с.
Т. 15: Повісті та оповідання (1878-1882). – 1978. – 511 с.
Т. 16:Повісті та оповідання (1882-1887). – 1978. – 511 с.
Т. 17: Повісті та оповідання (1887-1888). – 1979. – 503 с.
Т. 18: Повісті та оповідання (1888-1892). – 1978. – 487 с.
Т. 19: Повісті та оповідання (1892-1896). – 1979. – 503 с.
Т. 20: Повісті та оповідання (1896-1900). – 1979. – 486 с.
Т. 21: Оповідання (1898-1904). – 1979. – 501 с.
Т. 22: Повісті та оповідання (1904-1913). – 1979. – 514 с.
Т. 23: Драматичні твори. – 1979. – 387 с.
Т. 24: Драматичні твори. – 1979. – 443 с.
Т. 25: Прозові переклади (1877-1913). – 1980. – 607 с.

2) 84.4Укр Франко І. Додаткові томи до зібрання творів: у 50 т. Т. 51: Прозові переклади
Ф83 1876-1912/ І. Франко. – К.: Наукова думка, 2008. – 985 с.

3) 84.4Укр Франко І. Додаткові томи до зібрання творів: у 50 т. Т. 52: Оригінальні та
Ф 83 перекладені поетичні твори/ І. Франко. – К.: Наукова думка, 2008. – 1038 с.

4) 84.4Укр Франко І. Додаткові томи до зібрання творів: у 50 т. Т. 53: Літературознавчі, Ф 83 фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці 1876-1895/ І. Франко. –
К.: Наукова думка, 2008. – 830 с.

5) У1 Франко І. Твори: в 3-х т. Т. 1: Поезії. Поеми. – К.: Наукова думка, 1991. –
Ф 83 672 с.

6) У1 Франко І. Я. Твори: в 2 т. Т. 1: Поезія. – К.: Дніпро, 1986. – 622 с.
Ф 83
7) У1 Франко І. Я. Твори: в 2 т. Т. 2: Оповідання. – К.: Дніпро, 1986. – 555 с.
Ф 83

8) У1 Франко І. Вибрані твори: у 3 т. Т. 1. – К. Дніпро, 1973. – 759 с.
Ф 83

9) У1 Франко І. Вибрані твори: у 3 т. Т. 2. – К. Дніпро, 1973. – 623 с.
Ф 83

10) У1 Франко І. Вибрані твори: у 3 т. Т. 3. – К. Дніпро, 1973. – 675 с.
Ф 83

11) 81.4 (Англ) Франко І. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1986. – 215 с.
Ф 83

12) У1 Франко І. Вибрані оповідання/ за ред. О. І. Білецького. – К.: Держлітвидав
Ф 83 України, 1947. – 443 с.

13) 84.4Укр Франко І. Борислав сміється: повість. – К.: Молодь, 1962. – 223 с.
Ф 83

14) У1 Франко И.Борислав смеётся: рассказы/ пер. с укр. – М.: Правда, 1984. – 431 с.
Ф 83

15) У1 Франко И. Будка № 27. Драма в одном действии. Пер. с укр.
Ф 83 А. Н. Островского. – М.: Госкультпросветиздат, 1955. – 31 с.

16) У1 Франко И. В. В кузнице и другие рассказы. – М: Гослитиздат, 1951. – 156 с.
Ф 83

17) У1 Франко І. Грицева шкільна наука: вірші, оповідання, казки. – К.: Веселка,
Ф 83 1990. – 380 с.

18) 84.4 Укр Франко І. Захар Беркут: образ громадського життя Карпатської Русі в
Ф 83 ХІІІ віці. – К.: Дніпро, 1974. – 170 с.

19) 83.3Укр Франко И. Из секретов поэтического творчества. – М.: Искусство, 1967. –
Ф 83 174 с.

20) У1 Франко І. Каменяр. Вибрані твори. – К.: Веселка, 1965. – 336 с.
Ф 83

21) 84У1 Франко И. Я. Когда звери еще разговаривали: сказки о животных: для мл. шк.
Ю возраста. – К.: Веселка, 1986. – 84 с.
Ф 83

22) 84У1 Франко І. Я. Лис Микита: казка: для мол. шк. Віку. – К.: Веселка, 1984. –
Ю 127 с.
Ф 83

23) У1 Франко І. Лисичка-кума: казка. – К.: Веселка, 1989. – 15 с.
Ф 83

24) У1 Франко І. Монолог атеїста. – Львів: Каменяр, 1973. – 429 с.
Ф 83

25) У1 Франко І. Не спитавши броду: повість. – К.: Наукова думка, 1966. – 242 с.
Ф 83

26) У1 Франко І. Оповідання. – К.: Молодь, 1951. – 149 с.
Ф 83

27) 84.4Укр Франко І. Перехресні стежки: повість. – К.: Дніпро, 1983. – 367 с.
Ф 83

28) У1 Франко І. Повісті: Лель і полель. Для домашнього вогнища. Петрії й
Ф 83 довбущуки. – Львів: Каменяр, 1990. – 368 с.

29) 83.3Ук Франко І. Поезія. Перехресні стежки. Украдене щастя. Коротка біографія
Ф 83 письменника. Тексти віршів. Стислий переказ творів. Аналіз текстів. Зразки
учнівських творів: 10 кл. – Х.: Ранок, 2000. – 80 с. – (Літературна крамниця).

30) У1 Франко І. Свинська конституція. – К.: Держлітвидав України, 1949. – 15 с.
Ф 83

31) У1 Франко І. Я. Среди добрых людей. Пер. с укр. Ред. и послесл.
Ф 83 Б. А. Турганова. – М.: Гослитиздат, 1956. – 183 с.

32) У1 Франко И. Стихотворения и поэмы. Рассказы. Борислав смеётся. Пер. с укр. –Ф 83 М.: Худож. лит., 1971. – Т. 121. – 784 с. – (Библиотека всемирной лит.
Серия 2-я)

33) 84.Ук Франко И. Столпы общества: повести и рассказы/ пер. с укр. – М.: Худож.
Ф 83 лит., 1964. – 518 с.

34) 83.3Укр1 Франко І. Шевченкознавчі студії/ упоряд. М. Гнатюк. – Львів: Світ, 2005. –
Ф 83 471 с.шаблоны для dle 11.2
---