Особливості формування професійної та інформаційної культури вчителя: література до бібліографічного огляду

Особливості формування професійної
та інформаційної культури вчителя:
література до бібліографічного огляду1) Бабенко Т. Зміст інформаційної культури майбутнього вчителя історії/ Т. Бабенко// Рідна школа. – 2007. - №4. – С. 23-26.

2) Василюк Т. Методика використання загальнокультурного компонента в процесі естетичного розвитку майбутніх учителів іноземної мови/ Т. Василюк// Рідна школа. – 2006. - №5. – С. 60-63.

3) Виткалов В. Українська культура у системі сучасної вищої освіти/ В. Виткалов, О. Граб// Вища школа. – 2008. - №10. – С. 56-65.

4) Еремкина О. В. Формирование психодиагностической культуры учителя как одно из условий осуществления образовательных проектов/ О. В. Еремкина// Педагогическое образование и наука. – 2007. - № 6. – С. 31-34.

5) Калошин В. Ф. Вимоги до особистості вчителя// Калошин В. Ф. Розвиток творчості учнів/ В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк. – К., 2008. – С. 83-87. – (Б-ка журн. "Управління школою"; вип.8).

6) Каменев Т. О методологической культуре будущего педагога/ Т. Каменев// Высшее образование в России. – 2007. - № 9. – С. 156-157.

7) Карпенко І. Економічна культура майбутнього вчителя/ І. Карпенко// Рідна школа. – 1998. - № 6. – С. 3-6.

8) Крутова Е. В. Повышение информационной культуры учителя в условиях интеграции педагогических и информационных технологий обучения/ Е. В. Крутова// Педагогическая информатика. – 2007. - № 2. – С. 34-39.

9) Любар О. Опанування майбутніми вчителями української педагогічної культури/ О. Любар// Рідна школа. – 2000. - № 9. – С. 9-11.

10) Матвієнко П. І. Мотиваційно-ціннісні характеристики загальної культури керівника навчального закладу: соціолого-педагогічний аспект/ П. І. Матвієнко// Управління школою. – 2004. - № 31. – С. 2-4.

11) Мазур Н. Зміст професійної культури викладача вищої школи/ Н. Мазур// Рідна школа. – 2007. - № 4. – С. 12-14.

12) Митник О. Інтелектуальна культура вчителя як показник готовності до формування культури мислення молодшого школяра/ О. Митник// Початкова школа. – 2008. - № 1. – С. 46-52.

13) Митник О. Технологія розвитку інтелектуальної культури майбутнього вчителя початкових класів/ О. Митник// Початкова школа. – 2008. - № 2. – С. 32-38.

14) Митник О. Технологія розвитку інтелектуальної культури майбутнього вчителя початкових класів/ О. Митник// Початкова школа. – 2008. - № 4. – С. 44-49.

15) Никифорова І. Педагогічна культура як складова фахової комунікативної культури майбутнього вчителя/ І. Никифорова// Рідна школа. – 2007. - № 3. – С. 52-55.

16) Пащенко С. Ю. Формування професійної культури соціального педагога в процесі вузівського навчання/ С. Ю. Пащенко// Вісник Запорізького національного університету: пед. науки. – 2005. - № 1. – С. 11.

17) Рисаченко Г. Етична компетентність сучасного викладача/ Г. Рисаченко, Н. Кубенко// Освіта. Технікуми, коледжі. – 2010. - № 2. – С. 16-19.

18) Семеног О. Реалії та перспективи формування культуромовної особистості вчителя (на матеріалі дослідницького пошуку наукової лабораторії університету)// Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. - № 9. – С. 31-34.

19) Сергеева О. А. Эмоциональная культура как компонент педагогической деятельности/ О. А. Сергеева// Высшее образование сегодня. – 2009. - № 6. – С. 64-66.

20) Уваркіна О. Сутність і зміст професійної культури спеціаліста/ О. Уваркіна// Вища освіта України. – 2005. - № 4. – С. 68-73.

21) Ухова Е. В. Формирование информационной культуры педагога/ Е. В. Ухова, А. В. Кривенко// Информатика и образование. – 2007. - № 11. – С. 39-41.

22) Филимонюк Л. А. Формирование проектной культуры будущего педагога// Высшее образование сегодня. – 2007. - № 1. – С. 54-56.

23) Черньонков Я. Особливості формування професійної культури майбутнього вчителя/ Я. Черньонков// Рідна школа. – 2002. - № 12. – С. 14-16.

24) Шевцова С. Інноваційний потенціал проектної діяльності як основа становлення методологічної культури особистості вчителя/ С. Шевцова// Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. - № 1. – С. 17-22.

25) Щербань П. Магічна сила гри [формування педагогічної культури]/ П. Щербань// Освіта. – 2004. – 1-8 грудня. – С. 4.

26) Щербань П. Педагогічна культура фахівця основоположна значимість професійної готовності/ П. Щербань// Освіта. – 2010. – 6-13 жовтня. – С. 6-13.

27) Яруллин И. Ф. Информационная культура педагога как необходимый компонент современного образования/ И. Ф. Яруллин// Высшее образование сегодня. – 2009. - № 4. – С. 68-71.шаблоны для dle 11.2
---