Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 219-р
«Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року
«Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»»