"Орлиний злет людського духу" (бібліографічний список літератури)

Бібліографічний список літератури "Орлиний злет людського духу"

(140 років з дня народження Лесі Українки (1870-1913 р. р.), великої української письменниці і поетеси, просвітительки-гуманістки)
7.02.2011 р.


1) Про відзначення 140-річчя з дня народження видатної української поетеси, громадського діяча Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки): постанова Верховної Ради України від 21 жовтня 2010 р. №2633 – VI// Урядовий кур’єр. – 2010. – 5 листопада. – С. 7.

2) 83.3 Укр1 Аврахов Г. Г. Леся Українка: семінарії/ Г. Г. Аврахов. – К.: Вища шк.,
А 21 1971. – 303с.

3) 83.3 Укр1 Аврахов Г. Г. Художня майстерність Лесі Українки (лірика)/
А 21 Г. Г. Аврахов. – К.: Рад. шк., 1964. – 233с.

4) 83.3 Укр1 Бабишкін О. Леся українка. Життя і творчість/ О. Бабишкін,
Б 12 В. Курашова. – К.: Держлітвидав, 1955. – 476с.

5) Бондарчук Л. Колиска поетичного генію Лесі Українки/ Л. Бондарчук// Дивослово. – 1996. - № 11. – С. 60-63.

6) Галуга-Гринчак С. О. Леся Українка – потужний духовний світоч/ С. О. Галуга-Гринчак// Все для вчителя. – 2009. – Грудень - №23-24. – С. 35-36.

7) Гнатюк І. Мова і стиль науково-популярних праць Лесі Українки/ І. Гнатюк// Урок української. – 2007. - №5. – С. 34-37.

8) 83.3 Укр1 Головаха І. Суспільно-політичні і філософські погляди Лесі Українки/ І. Головах. – К.: Держлітвидав, 1953. – 212с.

9) 83.3 Укр1 Іщук А. Леся Українка. Критико-біографічний нарис/ А. Іщук. – К.:
І-98 Держлітвидав України, 1950. – 115с.

10) 83.3 Укр.1 Костенко А. Леся Українка/ А. Костенко. – К.: А. С. К., 2006. – 511с.
К 72

11) Кудрявцев Л. Київ у житті Лесі Українки/ Л. Кудрявцев// Освіта України. – 2011. – 4 лютого (№9-10). – С.5.

12) 83.3 Укр.1 Кузякина Н. Леся Українка и Александр Блок: литературно-
К 89 критический очерк/ Н. Кузякина. – К.: Рад. письменник, 1980. – 166с.

13) 83.3 Укр. 1 Кухалашвили К. Леся Українка – публіцист/ К. Кухалашвили – К.:
К 95 Дніпро, 1965. – 248с.

14) Леся Українка// Слово і час. – 2006. - №2. – С. 3-18.

15) 83.3 Укр.1 Мах П. П. Гостини в матері. Лірична мандрівка/ П. П. Мах. – К.:
М 36 Веселка, 1971. – 82с.
16) 83.3 Укр.1 Міщенко Л. І. Леся Українка: посіб. для вчителів/ Л. І. Міщенко. – К.:
М 71 Рад. шк., 1986. – 303с.

17) 83.3 Укр.1 Міщенко Л. Леся Українка в літературному житті/ Л. Міщенко. – К.:
М. 71 Дніпро, 1964. – 263с.

18) Могильницька Г. Руїна держави і руїна душі (драма Л. Українки "Бояриня")/ Г. Могильницька// Дивослово. – 2007. - №5. – С. 17-21.

19) 83.3 Укр.1 Мороз М. О. Літопис життя та творчості Лесі Українки/ М. О. Мороз.
М 80 – К.: Наук. думка, 1992. – 630с.

20) У1 Олійник М. Леся: повість/ М. Оліник. – К.: Молодь, 1960. – 232с.
О-54

21) 83.3 Укр.1 Правдива іскра Прометея: літературно-критичні статті про Лесю
П 68 Українку: кн.. для вчителя/ упоряд. О. Ф. Савицький. – К.: Рад.
школа, 1989. – 223с.

22) Рожнятовська О. А. "З поля честі не відступила…": до 140-річчя від дня народження Лесі Українки (1871-1913 р.р.)/ О. А. Рожнятовська// Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2011. - №1. – С. 76-84.

23) Семененко Л. Ш. Митець як концептуальний герой драматургії Лесі Українки/ Л. М. Семененко// Вісник Запорізького державного університету. Філолог. науки. – 2000. - №1. – С. 170-172.

24) 83.3 Укр.1 Спогади про Лесю Українку. – 2-ге вид., доп. – К.: Дніпро, 1971. –
С 73 483с.

25) Ткач Л. Західноукраїнські лексичні елементи в мові Лесі Українки/ Л. Ткач// Урок української. – 2006. - №10. – С. 29-34.

26) Токмань Г. Методична модель літературних семінарів на тему "Лірика та драматургія Лесі Українки" (драматична поема "Бояриня")/ Г. Токмань// Урок української. – 2004. - №10. – С. 44-45.

27) 84.4 Укр У день Лесі Українки// Український декламатор: зб. віршів для
У-45 української молоді/ упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич. – К., 2006. –
С. 231-243.

28) У 1 Українка Л. Вибране: поезії. Поеми. Драматичні твори/ Л. Українка. –
У-45 К.: Дніпро, 1977. – 638с.

29) У1 Українка Л. Вибрані твори: (лірика; поеми: "Роберт Брюс, король
У-45 шотландський"; "Давня казка"; драматичні твори: "В катакомбах",
"Лісова пісня")/ Л. Українка. – Ужгород: Карпати, 1988. – 246с. –
(Шкільна б-ка).

30) 84.4 Укр.-5 Українка Л. Вірші. Драматичні поеми/ Л. Українка. – К.: ЗАО
У-45 "Комсомольская правда – Украина", 2008. – 351с. – (Книжная
коллекция "Комсомольской правды" в Украине. Т. 18).
31) У1 Українка Л. Досвітні огні/ Л. Українка. – К.: Веселка, 1975. – 159с.
У-45

32) 83.3 Укр.1 Українка Л. Лісова пісня. Бояриня: біографія письменниці. Стислий
У-45 переказ творів. Аналіз текстів. Зразки учнівських творів: (10 клас)/ Л.
Українка. – Х.: Ранок, 2000. – 64 с. – (Літературна крамниця).

33) 83.3 Укр.1 Українка Л. Лісова пісня: вірші, драма – феєрія/ Л. Українка. –
У-45 Донецьк: Донбас, 1991. – 205с. – (Шкільна бібліотека).

34) 83.3 Укр.1 Українка Л. На крилах пісень: поезії/ Л. Українка. – К.: Веселка, 1994.
У-45 – 128с.

35) 83.3 Укр.1 Українка Л. Поезії/ Л.Українка. – К.: Держлітвидав України, 1963. –У-45 548с.

36) 84.4 Укр.-5 Українка Л. Поеми. Драматичні твори/ Л. Українка. – К.: Дніпро,
У-45 1970. – 335с.

37) 84 Укр.1 Українка Л. Поеми і драми/ Л. Українка. – К.: Мистецтво, 1980. –
У-45 467с.

38) 83.3 Укр.1 Українка Л. Про літературу. Поезії, статті, критичні огляди, листи/ Л.
У-45 Українка. – К.: Держлітвидав України, 1955. – 333 с.

39) У 1 Українка Л. Твори: в 2 т./ Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1986. – Т.1:
У-45 Поетичні твори; драматичні твори/ упоряд. О. Ф. Ставицький. – 608 с.

40) У 1 Українка Л. Твори: в 2 т./ Л. Українка. – К.: Наук. думка, 1987. – Т.2:
У-45 Драматичні твори/ упоряд. Н. О. Вишневська. – 728 с.

41) У 1 Українка Л. Твори в 4 т./ Л. Українка. – К.:Дніпро, 1981. – Т.1:
У-45 Поетичні твори. – 541 с.

42) 84.4 Укр. Українка Л. Усі твори в одному томі/ Л. Українка. – К.: Ірпінь, 2008. –
У-45 1375 с.

43) У 1 Українка Л. Хвилі моєї туги/ Л. Українка, упоряд. Л. І. Міщенко. –
У-45 Львів: Каменяр, 1991. – 118 с.

44) Філіпчук З. Леся Українка і кобзарство: сценарій літературно-мистецького свята/ З. Філіпчук// Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. - №3. – С. 48-50.

45) Хмілецька С. Тести за творчістю Лесі Українки/ С. Хмілецька// Дивослово. – 2006. - №2. – С. 14.

46) 83.3 Укр.1 Шаховський С. Леся Українка: критико-біографічний нарис/
Ш 32 С. Шаховський. – К.: Дніпро, 1971. – 136с.

47) Щукіна І. Неоцінений дар музею: листи від сестри Лесі Українки Лідія Міщенко зберігала 60 років/ І. Щукіна// Освіта України. – 2005. – 4 березня. – С. 10, 12.

Просмотров: 2296

автор: info

7 февраля 2011

navstatistic100%

Новости библиотеки

Афганістан (1979-1989): біль і ..
15 лютого - День виведення радянських військ з Афганістану.До цього дня бібліотека МДПУ ім. Б. Хмельницького підготувала книжкову виставку"Афганістан ...

Перелік періодичних видань на ..
Шановні читачі!Пропонуємо Вам ознайомитися зі списком періодичних видань на 2018 рік

buy Amlodipine buy generic Doxycycline