Пам’ять про козацьку добу в Україні


Статті
1. Історія козацтва та лівобережної України (XVII-XVIII ст.)// Грушевський М.С. Твори: у 50 т./ голов. ред. П.Сохань. – Львів, 2008. – Т.14. – С.215-234.
2. Муромцев В. Как войско запорожское стало кубанским/ В.Муромцев// В епіцентрі подій – журналіст/ В.Муромцев. – Дніпропетровськ, 2005. – С.21-23.
3. Власов В. Історія доби козацтва в кросвордах [дидактичні ігри для 8 класу]/ В.Власов// Історія в школах України. – 2005. – №3. – С.27-31.
4. Апанович О.М. Українське козацьке військо/ О.М.Апанович// Збройні сили України першої половини XVIII ст./ О.М.Апанович. – Дніпропетровськ, 2004. – С.13-50.
5. Степанков В.С. Проблеми нової історії України. Переяславська присяга 1654 р./ В.С.Степанков// Український історичний журнал. – 2003. – №6. – С.28-39, 93-110.
6. Боєнко В.Ф. Роль порубіжних територій у процесі генезису козацтва/ В.Ф.Боєнко// Український історичний журнал. – 1999. – №2. – С.48-63.
7. Леп’явко С.К. Українське козацтво на державній службі (початковий період)/ С.К.Леп’явко// Український історичний журнал. – 1999. – №3. – С.57-63.
8. Залізняк П. Козацька Україна – прямий нащадок України-Руси/ П.Залізняк// Людина і політика. – 1999. – №1. – С.34-39.
9. Рябчук М. Кінець козацької Атлантиди (Україніка)/ М.Рябчук// Всесвіт. – 1997. – №8-9. – С.172-174.
10. Сергієнко Г.Я. Біля витоків українського козацтва й Запорозької Січі/ Г.Я.Сергієнко// Український історичний журнал. – 1992. – №12. – С.123-131.
11. Грушевський М. Історія української козаччини/ М.Грушевський// Вітчизна. – 1992. – №12. – С.135-147.
12. Музиченко П.П. Запорізьке козацтво – нова соціальна верства/ П.П.Музиченко// Історія держави і права України: навч. посіб./ П.П.Музиченко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К., 2007. – С.113-114.
13. Музиченко П.П. Зміни в правовому становищі Запорізької Січі/ П.П.Музиченко// Історія держави і права України: навч. посіб./ П.П.Музиченко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К., 2007. – С.163-165.
14. Багнюк А. Знищення Запорозької Січі/ А.Багнюк// Урядовий кур’єр. – 2008. – 4 червня. – С.18.
15. Таїрова-Яковлева Т.Г. До питання про повсякденне життя козацько-старшинських родин початку XVIII ст./ Т.Г.Таїрова-Яковлева// Український історичний журнал. – 2008. - №3. – С.202-203.
16. Заика Т. Возникновение украинского казачества и Запорожской Сечи/ Т.Заика// Все для вчителя. – 2007. – №2. – С.51-52.
17. Куташев І. Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави/ І.Куташев// Політичний менеджмент. – 2007. – №2. – С.176-186.
18. Снігир В. Славетна Запорізька республіка/ В.Снігир// Урядовий кур’єр. – 2006. – 13 жовтня. – С.13.
19. Лісовенко М. Твердиня козацького духу/ М.Лісовенко// Урядовий кур’єр. – 2005. – 28 травня. – С.8-9.
20. Сас П.М. Політико-правові засади воєнної служби запорожців та грошова винагорода їм за участь у Хотинській війні 1621 р./ П.М.Сас// Український історичний журнал. – 2005. - №6. – С.4-33.
21. Апанович О.М. Запорізьке військо в першій половині XVIII ст.// О.М.Апанович// Збройні сили України першої половини XVIII ст./ О.М.Апанович. – Дніпропетровськ, 2004. – С.105-130.
22. Брехуненко В.А. Козацькі січі: нариси з історії українського козацтва XVI-XIX в./ В.А.Брехуненко// Український історичний журнал. – 2004. - №1. – С.145-146.
23. Лиман І. Лицарі православ’я чи «єретичні сини»?: особливості релігійності запорізьких козаків/ І.Лиман// Людина і світ. – 2004. - №9. – С.43-51.
24. Черкас Б.В. Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку/ Б.В.Черкас// Український історичний журнал. – 2004. - №1. – С.131-132.
25. Пантелюк М. Козацька паланка/ М.Пантелюк// Урядовий кур’єр. – 2003. – 23 серпня. – С.14.
26. Про деякі «білі плями» історії України козацької доби та кроки на шляху їх подолання// Історія в школах України. – 2002. - №6. – С.23-26.
27. Тої слави козацької повік не забудемо// Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2002. – ІІІ квартал. – С.102-108.
28. Изюмов А.И. География казачества/ А.И.Изюмов// География в школе. – 2000. - №1. – С.15-20.
29. Лісовенко М. Остання фортеця Січі/ М.Лісовенко// Урядовий кур’єр. – 2000. – 29 лютого.
30. Христич І.А. Джерела дослідження господарської лексики запорозького козацького вжитку/ І.А.Христич// Вісник Запорізького державного університету. Філолог. науки. – 2000. - №1. – С.212-214.
31. Жавжарова Т.Л. Назви річково-морських суден Запорозьких козаків/ Т.Л. Жавжарова// Вісник Запорізького державного університету. Філолог. науки. – 1999. - №1. – С.44-48.
32. Станіславський В.В. Політичні відносини Запорозької Січі з Річчю Посполитою та Правобережною Україною в 1686-1699 рр./ В.В.Станіславський// Український історичний журнал. – 1999. - №1. – С.18-31.
33. Мицик Ю. Історія свідчить: кілька документів з козацької старовини і кілька зауважень з цього приводу/ Ю.Мицик// Кур’єр Кривбасу. – 1995. - №43-44. – С.30-40.
34. Наливайко Д. Січ Українська/ Д.Наливайко// Слово і час. – 1995. - №4. – С.80-84.
35. Станіславський В. Запорізька Січ у політичних відносинах з Кримським ханством: початок XVIII ст./ В.В.Станіславський// Український історичний журнал. – 1995. - №6. – С.3-21.
36. Щербак В.О. Запорозька Січ як фактор консолідації українського козацтва до середини XVII ст./ В.О.Щербак// Український історичний журнал. – 1995. - №5. – С.66-71.
37. Грицуляк О. Козаки-козаки (діти твої, Україно)/ О.Грицуляк// Україна. – 1993. - №3. – С.14-15.
38. Кравченко І. Світ запорозький/ І.Кравченко// Київ. – 1993. - №3. – С.138.
39. Сергійчук В. Морські походи запорожців/ В.Сергійчук// Дзвін. – 1993. - №1. – С.103-120.
40. Антонович В. Коротка історія Козаччини/ В.Антонович// Дніпро. – 1992. - №1. – С.115-142.
41. Залізняк Л. Про козаків, аріїв та їхню прабатьківщину/ Л.Залізняк// Старожитності. – 1992. - №3. – С.1-3.
42. Олійник О.П. Ще раз про причини ліквідації Запорозької Січі/ О.П.Олійник// Український історичний журнал. – 1992. - №2. – С.33-39.
43. Сергийчук В. Формирование территории казацкого государства/ В.Сергийчук// Історико-географічні дослідження на Україні: зб. наук. пр. – К., 1992. – С.54-58.
44. Андрущенко В. Феномен Запорозької Січі: історія запорозького козацтва/ В.Андрущенко, В.Федосов// Дніпро. - 1991. - №10. – С.80-89.
45. Апанович О. Культура козацтва: деякі аспекти розвитку культури Запорозької Січі/ О.Апанович// Українська культура. – 1991. - №1. – С.2-5.
46. Бабышин С.Д. Школы Запорожской Сечи/ С.Д.Бабышин// Радянська школа. – 1991. - №6. – С.83.
47. Бєляков Г.Ф. Польська історична література про українське козацтво/ Г.Ф.Бєляков, О.Г.Бєлякова// Український історичний журнал. – 1991. - №5. – С.73.
48. Грушевський М. Історія української козаччини/ М.Грушевський// Вітчизна. – 1991. - №3. – С.161-180.
49. Ефименко П.С. Калнишевский П.С., последний кошевой Запорожской Сечи, 1691-1803/ П.С.Ефименко// Український історичний журнал. – 1990. - №12. – С.122.
50. Жаркова Л. Запорозька Січ: зруйноване й уціліле/ Л.Жаркова// Пам’ятки України. – 1991. - №2. – С.24.
51. Залізняк Л. Від козацької вольності – до Новоросії: (історія)/ Л.Залізняк// Пам’ятки України. – 1991. - №2. – С.18.
52. Кулиняк Д. Тамань Козацька та пам’ятник першим запорожцям, що висадилися у Тамані 1792 року/ Д.Кулиняк// Україна. – 1991. - №20. – С.46.
53. Макаров А. Козацтво і барокко/ А.Макаров// Дзвін. – 1991. - №5. – С.130.
54. Нудьга Г. Хто й коли назвав Січ республікою?/ Г.Нудьга// Україна. – 1991. - №23. – С.25.
55. Пономаренко І. Січ Задунайська/ І.Пономаренко// Українська культура. – 1991. - №5. – С.21.
56. Смолій В.А. Українська козацька держава/ В.А.Смолій// Український історичний журнал. – 1991. - №4. – С.5.
57. Смолій В.А. Феномен українського козацтва в загальноісторичному контексті/ В.А.Смолій// Український історичний журнал. – 1991. - №5. – С.61.
58. Щербак В.О. Козацтво в класово-становій структурі українського суспільства (друга половина XV - середина XVII ст./ В.О.Щербак// Український історичний журнал. – 1991. - №11. – С.60.
59. Яворницький Д. Україно-руське козацтво перед судом історії/ Д.Яворницький// Україна. – 1991. - №18. – С.17-21.
60. Господарське освоєння південних нижньодніпровських просторів запорозькими козаками// Макарчук С.А. Етнічна історія України: навч. посіб./ С.А.Макарчук. – К., 2008. – С.234-242.
61. Козацтво як нова соціальна і військова верства українського суспільства// Макарчук С.А. Етнічна історія України: навч. посіб./ С.А.Макарчук. – К., 2008. – С.140-149.

Просмотров: 4070

автор: info

21 апреля 2010

navstatistic100%

Новости библиотеки

Статистика цитування науковців ..
Шановні читачі!Пропонуємо Вам ознайомитися зі статистикою цитування науковців університету за кафедрами

Нова українська школа
Бібліотека МДПУ імені Богдана Хмельницького запрошує Вас переглянути книжкову виставку "Нова українська школа", яка була підготовлена до Всеукраїнсько ...

Пам’ять про козацьку добу в Україні
63.3(4Укр)
А 72
Антонович В. Коротка історія Козаччини: з ілюстраціями і картою України/ В.Антонович. – К.: Україна, 1991. – 158 с.
63.3(4Укр)
А 72
Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні/ В.Б.Антонович. – К.: Дніпро, 1991. – 238 с.
63.3(4Укр)46
Д 55
Доба гетьмана Івана Мазепи в документах/ Упоряд. С.Павленко. – 2-ге вид. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – 1142 с.
63.3(4Укр)46
Д 72
Драгоманов М. Про українських козаків, татар та турків: з додатком про життя Михайла Драгоманова/ М.Драгоманов. – К.: Дніпро, 1991. – 45 с.
63.3(4Укр)46
З 35
Заруба В.Н. Украинское казацкое войско в борьбе с турецко-татарской агрессией (последняя четверть XVII в.): моногр./ В.Н.Заруба. – Х.: Основа, 1993. – 168 с.
63.3(4Укр)46
І 90
Історія українського козацтва: Нариси: у 2 т./ Відп. ред. В.А.Смолій. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – Т.2. – 723 с.
63.3(4Укр)46
І 90
Історія українського козацтва: Нариси: у 2 т./ Відп. ред. В.А.Смолій. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – Т.1. – 799 с.
63.3(4Укр)46
К 17
Коляндрук Т. Загадки козацьких характерників/ Т.Коляндрук. – Л.: Піраміда, 2007. – 286 с.
63.3(4Укр)46
К 67
Корнієнко О. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659-1765 рр./ О.Корнієнко. – К.: Наш час, 2008. – 487 с.
63.3(4Укр)46
Л 48
Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні: моногр./ С.Леп’явко. – Чернігів: Сіверянська думка, 1996. – 284 с.
63.3(4Укр)46
Ш 37
Шевчук В. Козацька держава: етюди до історії українського державотворення/ В.Шевчук. – К.: Абрис, 1995. – 389 с.
63.3(2Укр)
Я 22
Яворницький Д.І. Історія Запорізьких козаків: у 3 т./ Д.І.Яворницький. – Львів: Світ, 1990. – Т.1. – 319 с.
63.3(2Укр)
Я 22
Яворницький Д.І. Історія Запорізьких козаків: у 3 т./ Д.І.Яворницький. – Львів: Світ, 1991. – Т.2. – 391 с.
63.3(2Укр)
Я 22
Яворницький Д.І. Історія Запорізьких козаків: у 3 т./ Д.І.Яворницький. – К.: Наук. думка, 1991. – Т.3. – 557 с.
63.3(2Укр)
Я 22
Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний/ Д.І.Яворницький. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. – 68 с.